Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

artuma202311_vir.jpg
2023 lapkritis 11

Lapkričio Artuma: Sinodas – pertrauka su Šventąja Dvasia

„Bažnyčia daro pertrauką, ir tai visos Bažnyčios pauzė, nes mes įsitraukiame į įsiklausymą“, – sakė popiežius Pranciškus, atidarydamas Sinodo asamblėjos darbą. Šventasis Tėvas prašė: „Neužleiskime Šventosios Dvasios vietos pasaulietiškiems dalykams.“ O ką ir kaip jis atsako abejojantiems savo kardinolams? Kokiomis rekolekcijomis ir kokia dvasia prasidėjo Sinodas? Koks jo tikslas, dėl ko nuogąstauta ir ką jis mums atveria?..
Lapkritį neužmirštame ir mūsų tautos šviesulių, savo gyvenimu ir palikimu liudijančių: šventumas gali būti užkrečiamas! O mirusiųjų pagerbimo šviesoje prisimename ir esminį klausimą – apie prisikėlimą...

 

Šiandien mums reikia patikėti viltimi, neturint vilties, nes visų trokštamos taikos pradžia ir Ukrainoje, ir Gazos Ruože vis nukeliama. O kai baigiasi taika, po truputį baigiasi ir viltis... Gi lapkričio Artuma taip norėtų savo skaitytojus pamaitinti viltimi! Jei įsigilinsite bent į tris tekstus, labai tikėtina, kad ir tamsų lapkritį širdyje išlaikysite ir skleisite viltį. Kokie tai tekstai?

Dominikono tėvo Timothy Radcliffe’o „Patikėti viltimi, neturint vilties“ – pirmoji meditacija iš jo rekolekcijų, kurių klausėsi popiežius ir visi Sinodo dalyviai. Beje, numatoma ir būsimuosiuose Artumos numeriuose spausdinti visas kitas tų rekolekcijų meditacijas, o štai čia tik kelios citatos:

„Neviltis nėra pesimizmas. Tai siaubas, kad niekas nebeturi prasmės. O viltis – ne optimizmas, bet pasitikėjimas, kad visa tai, ką išgyvename, visa mūsų sumaištis ir skausmas kažkaip pasirodys turintys prasmę. Tikime, kad, kaip sako šv. Paulius: „Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas“ (1 Kor 13, 12b);

„Jei klausysimės Jo ir vieni kitų, suprasime, kaip eiti pirmyn. Tai mūsų krikščioniškas liudijimas pasaulyje, dažnai prarandančiame tikėjimą, kad žmogaus egzistencija turi kokią nors prasmę.”;

„Taigi, mano broliai ir seserys, mus gali dalyti skirtingos viltys. Tačiau jei klausysimės Viešpaties ir vieni kitų, stengdamiesi suprasti Jo valią Bažnyčiai ir pasauliui, mus suvienys viltis, pranokstanti mūsų nesutarimus. Būsime paliesti to, kurį šv. Augustinas taip apibūdino: „Groži, toks senovinis ir toks naujas... Paragavau [tavęs] ir alkstu, ir trokštu, tu palietei mane, ir aš užsidegiau tavo ramybės troškimu.“

Antrasis tekstas – tai popiežiaus Pranciškaus atsakymas į dubia – penkis klausimus abejojantiems kardinolams, o sykiu – ir visiems abejojantiems. Klausimai yra apie Apreiškimo aiškinimą, apie tos pačios lyties asmenų laiminimą, apie sinodišką Bažnyčios prigimtį, apie Šventimų sakramento galimybę moterims ir apie atleidimą kaip žmogaus teisę. Popiežiaus atsakymai į kiekvieną klausimą susideda iš kelių dalių: a, b, c… ir t. t., ir padeda nesusiaurinti situacijų, o ieškant tiesos nepamesti iš akių nei žmogaus, nei Dievo, nei tiesos, nei meilės.

O trečiasis – tai dr. Irenos Eglės Laumenskaitės tekstas, galintis pasitarnauti tam, kad nepaisant nuolat kylančių įtampos polių Bažnyčioje ir mūsų širdyse sinodinė kelionė drauge būtų įmanoma, bet tai – tik atidžiai įsiklausant į vienas kitą. Nors tie poliai yra ir bus, bet įtampos gali būti mažiau, supratus, kas gyvenime yra svarbiausia. O kas tai – suprasime, jei „Kristaus mokymo nepakeisime mokymu apie Kristų“.

Kad šventumas yra užkrečiamas – įsitikinsite, perskaitę sesers Viktorijos Plečkaitytės MVS straipsnį apie tai, kaip dėl vieno švento kunigo randasi dešimt jau oficialiai pripažintų šventųjų, palaimintųjų, Dievo tarnų. Taip sakant, galioja principas „su kuo sutapsi, tuo ir pats tapsi“. O jeigu jums neteko pažinti arkivyskupo Jurgio Matulaičio ar kunigo Alfonso Lipniūno, pradėję skaityti apie juos Artumoje, tikrai nesustosite, ieškosite knygų apie juos, nes meilė ir išmintis tiesiog traukte traukia.

O kai perskaitysite apie „nepastebėtą žmogų“ – kunigą Česlovą, kuris „vertas daugiau“, gal užsinorėsite nesustabarėjusio, bet įkvepiančio žodžio ir susirasite naują knygą apie jį ir su juo. Kunigas Česlovas Kavaliauskas ne tik vertė Šventąjį Raštą, bet ir leisdavo sau laisvai kalbėti (beveik kaip dabartinis popiežius!); pasak teksto autorės Jūratės Kuodytės, jis ragino „netaisyti ir netobulinti Evangelijos savo žmogiškos išminties nesąmonėmis“, turėjo „receptų“ ir dėl Jėzaus (ir daugumos krikščionių) trokštamos krikščionių vienybės, apgailestaudamas, kad „Bažnyčia šiandien atrodo kaip vieno ar kito krašto tautinė ar regioninė religija, tik jau ne visuotinė. Vienybės nesukursi nei ant mandagumo, diplomatijos, diktavimo, nei ant melo. Tik meilė, ryžtingumas tarnauti tiesai ir drąsa gali mus suvienyti“...

O kur dar visa likusi Artuma – aprėpianti daugybę krypčių ir drąsinanti viltingai žvelgti į ateitį, net jei toji netolima ateitis – mirtis. Atidžiai skaitantieji sužinos, kodėl „Devintas žingsnis“ yra ne mažiau svarbus nei pirmasis (čia apie kino filmą); kodėl mūsų elgesys su mažu vaiku, ko jis sąmoningai neatsimins, yra jo ateities pamatas. Be to, būtina įdėmiai perskaityti kunigo Artūro Kazlausko Obl. OSB katechezę apie Mišių atnašas – ta akimirka prabėga beveik nepastebima (ypač jei Mišiose dalyvaujate su vaikais). Žinodami, kokia atnašų maldos prasmė, jau kitaip dalyvausite šv. Mišiose, net jei aplink bus vaikiškas chaosas.

Na, o tam, kad gerai gyventume, labai padės dr. Nijolės Liobikienės konkretūs pamąstymai... „kaip pasirengti mirčiai“!

Gero skaitymo ir tvirtos vilties.

Vijoleta Vitkauskienė


Turinys

Kronika

Diakonas Darius Chmieliauskas
Laiškas skaitytojams

Vaikai apie Vėlinių tradicijas
Per Vėlines pyktis truputį pavojinga

Tėvas Antanas Saulaitis SJ
Melstis už popiežių

Bažnyčios pulsas

Antanas Gailius
Paguodos beieškant

Romanas Kazakevičius
Šlovinkite Dievą

Ieva Urbonaitė
Kotrynos svajonė

Jūratė Kuodytė
Jis vertas daugiau

Kunigas Česlovas Kavaliauskas
Jeigu nėra mirusiųjų prisikėlimo...

Kunigas Artūras Kazlauskas
Savo vardo garbei ir šlovei

Sinodinės Bažnyčios link

Irena Eglė Laumenskaitė
Kur link Sinodas kviečia mus, lūkuriuojančius Sinodiniame kelyje?

Popiežius Pranciškus
Sinodas: Bažnyčios pertrauka su Šventąja Dvasia (tęsinys)

Tėvas Timothy Radcliffe OP
Patikėti viltimi, neturint vilties

Popiežius – abejojantiems kardinolams

Akiračiai

Sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS
Ar šventumas – užkrečiamas?

Veidu į vaiką

Vaida Alksnevičienė
Dovana, padedanti kurti save

Dievas ir ekranas

Joana Gimberytė
Atleidimo dovana kine

Sveikata

Gydytojas Vytis Žemaitis
Tyli naktis

Šypsenos be raukšlių

 

Memento mori

Dr. Nijolė Liobikienė
Kaip pasirengti mirčiai

Viršelyje – Vyskupų Sinodo XVI asamblėjos dalyviai posėdžiauja Šv. Pauliaus VI salėje Vatikane, 2023 m. spalis. AP Photo / Andrew Medichini  nuotrauka


Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 birželis 6

Artuma - artuma202406_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22