Ieškantiems Dievo ir žmonių artumos

Balandžio Artuma: miegantis milžinas ir vilties ženklai

Kas gali pažadinti miegantį milžiną – pasauliečius, didžiausiąją Bažnyčios dalį? Kaip ganytojai ir pasauliečiai pašaukti keliauti drauge? Kada galime ir net privalome išsakyti savo nuomonę ganytojams? Kas konkrečiai mylima(-s) laikantis celibato? Kaip atpažįstama veikli meilė ir gailestingumas?

„Sielų gelbėjimas Bažnyčioje yra aukščiausias įstatymas, o ne vien raidė, kuri užmuša“, – primena bažnytinės teisės žinovas. O ir naujojo vyskupo šūkis antrina, kad „Dievui viskas įmanoma“.

Su Kristaus Prisikėlimu, ir nepavarkime ieškoti vilties ženklų!

In this number

Simonas Bendžius kalbina kunigą Gintarą Jurgį Sungailą
Priimu kaip savo vaikus

Paskirtasis vyskupas Saulius Bužauskas
Daug metų sakiau Dievui „ne“

Pasitikėti pasauliečiais – pažadinti miegantį milžiną

Kunigas Virginijus Veprauskas
Kalbėtis – teisė, o kartais ir pareiga

Arkivyskupas Grzegorz Ryś
Ar celibatas – „perversija“?

Tauragės parapija
Nuolat atviros bažnyčios durys

Arūnas Kapsevičius
Generolas be armijos

 

All contens >>