Eikime į jo Artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes! (Ps 95, 2)

Birželio Artuma – laikas atsiverti, apglėbti tiesą ir gydyti žaizdas

Kviečiame toliau keliauti atvirumo keliu. Iš „klebonų sinodo“ Romoje sugrįžęs kunigas Gediminas Jankūnas atvirai dalijasi įspūdžiais ir sako, kad jau niekas nesustabdys sinodinės Bažnyčios upės tekėjimo. Kunigas Tomášas Halikas pasaulio kunigams kalbėjo: „Nuolankumas – tai drąsa ieškoti ir priimti tiesą.“

Be to, šiame numeryje ir įkvepiantis Ukrainos Carito vadovo kunigo Viačeslavo Grynevyč atsivėrimas, liudijantis, kad karo metu Dievo balsas skamba garsiau.

Tęsiama seksualinio išnaudojimo Bažnyčioje tema – dalijamės Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos narės iš Lenkijos dr. Ewos Kusz patirtimi; apžvelgiame, kaip ši baisi problema sprendžiama pas mus.

Atokvėpio minutę pradžiugins smagūs vaikų pasakojimai apie tėčius, o pietums siūlome išbandyti „kleboniško šiupinio“ receptą. Apie visa tai ir dar daugiau – birželio Artumoje.

Pirmąjį vasaros mėnesį Artuma Jums dovanoja puokštę įdomių tekstų! Žurnalo pradžioje rasite Šventojo Tėvo Laišką parapijų kunigams. Taip pat labai kviečiame paskaityti nuoširdžius vaikų pasidalijimus apie savuosius tėčius – juk pirmąjį birželio sekmadienį minime svarbią šventę – Tėvo dieną.

Tačiau birželį švenčiame ne tik Tėvo dieną ir nuo seno išreiškiame ypatingą dėkingumą Švč. Jėzaus Širdžiai, bet būtent per jos iškilmę Bažnyčia kviečia savo vaikus į Pasaulinę maldos už kunigų šventėjimą dieną (šįmet tai birželio 7-oji). Pasak Artumos vyr. redaktoriaus diakono Dariaus Chmieliausko Laiško skaitytojams, ne tik Jus kviečiame keliauti atvirumo keliu, bet ir patys stengdamiesi būti atviri Dvasios dvelkimui supratome, kad Apvaizdos patvarkymu šį numerį galėtume pavadinti atviru laišku kunigams!

Taigi šioje Artumoje sužinosite, kas yra Gailestingumo misionieriai, susipažinsite su kunigais redemptoristais – Rastislavu Dluhý bei Peteriu Herteliu ir kokią ypatingą misiją jie yra gavę iš popiežiaus bei kaip tai susiję su Apaštalų Sostu.

Iš „ne tik klebonų sinodo“ Romoje sugrįžęs kunigas Gediminas Jankūnas jame atvirai dalijasi įspūdžiais, kad jau niekas nesustabdys sinodinės Bažnyčios upės tekėjimo! Pasak jo, sinodiška Bažnyčia yra bendruomeniška ir dalyvaujanti, tad užteks kiekvienam sėdėti savo bokšte – laikas pakilti nuo sofų ir pradėti kurti aktyvią bendrystę.

Tame pačiame pasauliniame susitikime, pavadintame „Parapijų kunigai dėl Sinodo“, žymus čekų kunigas Tomášas Halikas akcentavo, kad nuolankumas – tai drąsa ieškoti ir priimti tiesą. O krizė, pasak jo, yra galimybė kūrybiškai atsiliepti į pagrindinį Jėzaus pamokymą: perkeiskite save!

Birželio Artumoje rasite ir įkvepiantį Ukrainos Carito–Spes vadovo kunigo Viačeslavo Grynevyč atsivėrimą. Jis sako, kad „karo metu Dievo balsas skamba garsiau“. Kad ir kaip kartais atrodytų juoda ir sunku, karo situacijoje jis tikisi Dievo stebuklo.

Be to, žurnale apžvelgiant Carito istoriją Lietuvoje per nematomų herojų asmenybes, šįkart galėsite susipažinti su Joniškio karitiečiams net 20 metų vadovavusia Marija Navikiene. Gerumas ir meilė artimui – jos kasdienis balzamas.

Birželį vėl skiriame dėmesio ir seksualinių nusikaltimų Bažnyčioje temai. Esame įsitikinę, kad nusikaltimai turi būti ištirti, kaltieji paviešinti ir nubausti, aukoms skirta derama pagalba, o bažnytinė aplinka – tapti saugi visiems, ypač mažutėliams. Todėl žurnale spausdiname Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos narės iš Lenkijos dr. Ewos Kusz patirtį, kuria gegužės viduryje ji pasidalijo ir su Lietuvos vyskupais. Be to, pateikiame apžvalgą, kaip ši daugelį metų slėpta ir tildyta problema šiandien sprendžiama pas mus, minimi ir už seksualinius nusikaltimus naujai nubausti lietuviai dvasininkai. (Jei jūs patyrėte seksualinę skriaudą Bažnyčioje – kreipkitės nurodytais kontaktais dėl pagalbos.)

Artumos kapelionas kunigas Artūras Kazlauskas birželio numeryje tęsia katechezių ciklą apie šv. Mišias ir naująją Mišiolo redakciją. Šįkart liturgijos specialistas dalijasi apie Eucharistijos maldą įvairiose liturginėse šeimose. Čia neabejotinai sužinosite ne vieną įdomybę.

Šiame numeryje rasite Marijos Montessori ugdymo metodui skirto ciklo straipsnį – šįkart apie vaiko dvasinio augimo kelią: sužinosite, kas yra „dvasinis embrionas“, sėkmingas jo vystymasis ir kas jam trukdo... Šv. Jono Pauliaus II Kūno teologijos 50-oji katechezė – apie „tyrumą“ ir „nešvarumą“.

Apie visa tai ir dar daugiau (pvz., popiežiui Lietuvoje pietus gaminusi šeimininkė Vilma siūlo išbandyti toskaniškos sriubos, kurią drąsiai galima pavadinti „klebonišku šiupiniu“, receptą) – birželio Artumoje. Smagaus skaitymo, saulėtos, kvepiančios žiedais, nuotykių ir kelionių kupinos vasaros!

Artuma kviečia toliau keliauti atvirumo keliu. Ir nepailskime melstis už mūsų kunigus!

In this number

Rastislavas Dluhý CSsR
Gailestingumo misionieriai. Kas jie?

Dr. Ewa Kusz kalbina Rūta Tumėnaitė
Kaip atstatyti pasitikėjimą Bažnyčia

Tėvas Viačeslav Grynevyč SAC
„Karo metu Dievo balsas skamba garsiau“

Kunigas Tomáš Halik
Nuolankumas yra drąsa ieškoti ir priimti tiesą

Kunigas Gediminas Jankūnas
Ledai pajudėjo, upės nesustabdysi

Frater Leo
Nei tarp sienų, nei miške

Vilma Barauskienė
Toskaniška sriuba

All contens >>