Eikime į jo Artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes! (Ps 95, 2)

Vasarinė Artuma: kaip skambėjo Šeimos metai ir Sinodas Lietuvoje?

Iškilmingai uždarius Sinodinio kelio etapą Lietuvoje ir Amoris Laetitia-Šeimos metus Bažnyčioje, Artuma klausia: o kaip mums sekėsi keliauti kartu? Ar pavyko išklausymo ir įsiklausymo pratybos? Ką kuždėjo Šventoji Dvasia? Ar buvo išgirsti kitokių balsai? Ir kas toliau?..

„Šeimos metai Lietuvoje nesuskambėjo“, – pripažino vienas ganytojas. Kodėl? Ar vis dėlto įmanomas meilės džiaugsmas šių dienų žmogiškose dramose, ar popiežius Pranciškus – nepataisomas svajoklis?

Artuma kviečia Jus į turiningą vasaros laiką, naujus atradimus ir didžiųjų atlaidų bei poilsio atgaivą. Dvigubas numeris – dvigubam džiaugsmui ir malonumui!

 In this number

Kronika

Tėvas Antanas Saulaitis SJ
Viltingas ir atsakingas žvilgsnis

Metai po migrantų krizės Lietuvoje

Sinodinės Bažnyčios link

Antanas Gailius
Vasaros sulaukus

Vyskupas Algirdas Jurevičius
Dalis Sinodinio kelio jau įveikta!

Bažnyčia turi ginti „kitokius“ žmones

Kunigas prof. Romualdas Dulskis
Įpūskime gruzdantį Sinodo dagtį

Jaunimo iššūkis

Monika Žydeliūnaitė
Šventoji Žemė

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Vyskupas Arūnas Poniškaitis
Tegul nesibaigia meilės džiaugsmas

Kūrėjo žvilgsnis

Pokalbis su Vaidotu Žuku
Barbarybės akivaizdoje...

 

All contens >>