Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

2023 m. lapkritis 11
Kronika

Melstis už popiežių

2023-10-31 | Tėvas Antanas Saulaitis SJ
artuma202311_rs-05.jpg

a-saulaitis.jpgTėvas Antanas Saulaitis SJ

Vido Venslovaičio nuotrauka

Lapkričio intencija: „Melskimės už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę.“

Kai meldiesi už popiežių, gali įsivaizduoti arba tiesiogiai ekrane žiūrėti į dabartinį popiežių Pranciškų, apsuptą žmonių, pasisakantį įvairiausiais klausimais, netikėtomis pastabomis ar pažiūromis, su dideliu uolumu ir dosnumu. Nelabai popiežiškos išvaizdos, jei lygintum su Pijumi XII, aprengtu imperatoriaus rūbais, nešamu soste virš visų galvų, su trigubos karūnos tiarà. Nuo popiežiaus Jono XXIII – nebesistebime kuklumo apraiškomis, paprastumu, humoru, kartais keistais nuosprendžiais ar pasisakymais, kaip ir Jono Pauliaus I asmenybe. Neįsivaizduojama, kiek reikia pagalbininkų viską surinkti, pateikti, įvertinti, nuspręsti, suvesti, skleisti, tvirtinti. Popiežius Jonas Paulius II taip plačiai veikė, paveikė, pasisakė, nustatė, numatė.

Meldėmės už visus, kokie jie buvo, kiekvienose Mišiose, vakaro maldose ir kiek tik pajėgėme ar jautėme, pagal savo nuostatas.

Iš visų 266 popiežių dabartinis popiežius Pranciškus bus vienintelis, kuris perskaitė keliasdešimt labai storų tomų rinkinį – Popiežių istoriją. Todėl jo nestebina jokios kalbos ar kokie nors aiškinimai. Labai gerai įžvelgė, kaip per du tūkstantmečius ši tarnystė veikė ir veikia. Kartais jo sprendimai atrodo nauji ar keisti, o, pasirodo, jau buvę. Ir savo ruožtu kiekvienas popiežius įneša tų laikų, tų sąlygų apimtyje tai, ko Bažnyčiai, visai tikinčiųjų šeimai, reikėtų. Vieni vertina oficialumą, pareiškimus, aiškias nuostatas, kiti – paprastumą, tiesioginę kalbą, bendravimą. Mūsų maldų prašymai, kaip ir tiesioginiai siūlymai popiežiui, atspindi šiuolaikinius rūpesčius ir viltis.

Maldos intencijoje žodis „misija“ apima tai, koks yra popiežiaus uždavinys. O įvardijus Šventosios Dvasios pagalbą atveriama galimybė patirti ką nors, kas būtų nauja, drąsu, būtina, gaivu, netikėta ar labai pageidaujama. Dvasia veikia kaip nori, ir popiežiaus asmens, kaip ir jo talkininkų, ir mūsų, eilinių Bažnyčios narių, atvirumas Dievo įkvėpimams, šventųjų sakramentų veikimui nuspalvina popiežiaus misijos poveikį.


Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 birželis 6

Artuma - artuma202406_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22