Ieškantiems Dievo ir žmonių artumos

Redakcija ir leidykla

Steigėjas
Lietuvos Caritas 

Leidėjas
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“

Žurnalas eina nuo 1989 metų spalio mėnesio („Caritas“), nuo 1997 m. – „Artuma“.

 

„Artumos“ redakcija

Vyr. redaktorius Darius Chmieliauskas

Redaktorė Vanda Ibianska

Redaktorė stilistė Dalė Gudžinskienė

Atsakingoji redaktorė ses. Teresė Elsterytė MVS

Techniniai redaktoriai Domas Antanas Raižys ir Valdonė Miliuvienė

Korektorė Rūta Lazauskaitė

Dailininkė Silvija Knezekytė

Vyr. buhalteris Arūnas Urniežius

Redakcijos kapelionas kun. Artūras Kazlauskas

NAUJAUSIAS NUMERIS
2019 m. spalis 10

Artuma - artuma201910 vir

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Rotušės a. 23
LT-44279 Kaunas
Tel./faks. (37) 20 96 83,
8 673 13 303

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22