Eikime į jo Artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes! (Ps 95, 2)

Birželio Artuma: melskis ir būsi šventas?!

Kiek daug gali nutikti per vieną mėnesį! Vasaros pradžios Artuma skirta net trims kryptims. Pirmiausia, toliau apmąstydami popiežiaus Pranciškaus padrąsinimą Džiūgaukite ir linksminkitės, šįkart žvelgiame į maldą kaip šiandienio šventumo bruožą. Kaip mes meldžiamės? Kur to išmokstame? Ar yra „efektyvių“ maldų?..

Be to, būtent birželį Lietuvoje švenčiame Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju, todėl turime dar iš arčiau pažinti ypatingą maldos vyrą! Jo gyvenimui ir dvasios keliui vasariškame numeryje skiriami net trijų autorių pasakojimai. Tad pažinkite naujai Lietuvos veidą nušvietusio žmogaus biografiją, tikėjimo kelią ir ypatingus darbus. O kad jį pažinę karščiau melstumės ir prašytume jo užtarimo, Kaišiadorių vyskupija dovanoja Artumos skaitytojams po gražią skrajutę su palaimintojo Mykolo litanija!

Greta džiaugsmo – ir šviesaus ilgesio pripildytas gedulas. Daug dėmesio šioje Artumoje skiriame ką tik žemiškąjį gyvenimą baigusiam Jeanui Vanier – vienam didžiausių mūsų laikų šventųjų, silpniausiųjų, mažutėlių apaštalui. In memoriam pateikiamos prieš pusmetį jo suformuluotos „dešimt gyvenimo taisyklių“, o kardinolas Audrys Juozas Bačkis supažindina mus su nepaprasto vyro gyvenimu iš arčiau ir pasakoja apie nepaprastą judviejų susitikimą.

Kaip pajėgti tarnauti kitam? Atvira širdimi sakyti „taip“ – kaip atsiliepė Marija. Tai primenama apmąstant popiežiaus Pranciškaus Lietuvoje pasakytas kalbas. Tarnauti atstumtajam, kaip teigia dr. Irena Eglė Laumenskaitė, galima tik tuomet, kai pats esi patyręs, ką reiškia parkritus sulaukti pagalbos. Prašydami Marijos pagalbos galime perkeisti savo gyvenimą tarnystei.

Kas ta malda ir kaip, kada melstis – apie tai pasakoja bei savo patirtimi dalijasi kunigas jėzuitas Aldonas Gudaitis ir Violeta Micevičiūtė. Brolis pranciškonas Ramūnas Mizgiris maldą įvardija kaip Dievo ir žmogaus vienas kito šauksmą. Autorius atskleidžia ir tai, kas svarbiausia nuoširdžiai maldai... O tėvas jėzuitas Antanas Saulaitis pasidalija, kaip melstis Rožinį už visą pasaulį, misionieriškai.

O kaip meldžiasi tie, kurie patys kviečia į maldą kitus ir tarnauja bažnyčiose tam, kad mes galėtume melstis? Pal. Mykolas Giedraitis, kuris, sakoma, tarnavo pasitikdamas žmones bei rūpindamasis liturgija – t. y. atlikdamas labai panašų į zakristijonų darbą, įkvėpė ir mus atsigręžti į šiandien atliekančius tą pačią tarnystę. Zakristijonas – ar pelnytai tai kartais „apiburbamas“ asmuo bažnyčioje? Straipsnyje „Zakristijonai bažnyčioje“ kalbinami du vyrai ir viena moteris – trys zakristijonai, į savo darbą žiūrintys su didele meile. O kaip jie patys meldžiasi?

Vasaros numeryje – ir daug pramogų. Kino ekspertas Ramūnas Aušrotas pristato vadinamąjį „Dievas iš mašinos“ principą, kai netikėta išorinė jėga kūrinyje padeda įveikti beviltišką situaciją. Jo teigimu, šiuolaikiniam žiūrovui sunku priimti tokį siužeto vingį, nes jis atrodo nelogiškas, stebuklingas. Autorius pristato ir filmus, kuriuose minėtas principas (kai kada – ir Dievo ženklas!?) atsispindi. Pažiūrėkime!

Nepamiršome ir aktualijų. Jei netyčia, iškamuoti rinkiminių agitacijų, įtampos sekundę pagalvotume, kad „seniau buvo geriau“, atsiverskime Vandos Ibianskos pasakojimą apie sovietmečio kasdienybę. Jis iškart sugrąžins dėkingumą už tai, ką turime šiandien.

Greta visų puikių autorinių straipsnių rasite ir vaikiškų pasakojimų, juokelių, literatūros klasikos vertimą, receptų bei gydytojo patarimų. Džiaugsmingos vasaros drauge su Artuma ir dvasios ramybės maldoje!

Joana GIMBERYTĖ-BALČIUVIENĖ

Šiame numeryje

Kronika

(Atskleistos) zakristijonų paslaptys
Jeano Vanier dešimt gyvenimo taisyklių
In memoriam
 Jean Vanier Gailestingumo mažutėliams apaštalas
Kaip pajėgti patarnauti kitam?

Didelės ir mažos kryžkelės

Gyventi Dievo akivaizdoje
Atkaklusis dangaus šturmuotojas
Dangaus atvirų durų dienos
Senieji pal. Mykolo Giedraičio atvaizdai

Visas turinys >>

NAUJIENOS

daugiau >>

RINKTINIAI STRAIPSNIAI

 • artuma201905-rs-18-2.jpg
  Dr. Darius BARONAS

  Atkaklusis dangaus šturmuotojas

  2019-06-14

  Pastaraisiais metais Šventosios Lietuvos veidą nušvietė nauja šviesa. 2017 m. buvome liudininkai, kai altoriaus garbė pripažinta pal. Teofiliui Matulioniui. Minint Trakų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo 300 metų jubiliejų Lietuvos vyskupai 2018 m. vasario 11 d. mūsų šalį paaukojo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Netrukus po popiežiaus Pranciškaus apaštalinio vizito į Lietuvą, tų pačių metų lapkričio 7 d., mus pasiekė dar viena džiugi žinia – aukščiausios bažnytinės vyresnybės sprendimu pal. Mykolas Giedraitis pripažintas palaimintuoju. Tokio rango įvykių tankumas – tai malonės lietus, dėl kurio net sausringiausia dykuma turėtų sužaliuoti ir pasipuošti naujais žiedais.

 • artuma201905-rs-05.jpg
  Kun. Artūras KAZLAUSKAS

  Marijos gegužė

  2019-05-26

  Nuo vaikystės prisimenu litaniją, kuri skambėdavo mūsų parapijos bažnyčioje kiekvieną gegužės vakarą. Prisimenu rankoje laikytą fotografuotą mąstymų kiekvienai gegužės dienai knygelę ir kitą, spausdintą mašinėle vos įžiūrimu tekstu. Vėliau sužinojau, kad kaimuose – tai vienuose, tai kituose namuose, tai prie vieno, tai prie kito kaimo kryžiaus – renkasi žmonės į mojines,po maldos pratęsiamas šokiais ir linksmybėmis.

 • artuma201905-rs-19.jpg
  Zita VASILIAUSKAITĖ

  Apie drąsą ir nedrąsą

  2019-05-25

  Skaitydami apie teigiamų herojų nuotykius praeityje, natūraliai priimame, kad jie drąsiai kovojo už teisingumą, kad, nepaisydami pavojų, gynė silpnesniuosius ir skriaudžiamuosius bei svarbiausias jiems vertybes – tikėjimą, tėvynę, buvo pasirengę dėl to kentėti ar žūti. O ir mūsų netolimoje istorijoje yra gražių pavyzdžių, kai žmonės kovojo už Lietuvos laisvę, gynė tikėjimą, žinodami, kad rizikuoja ne tik savo, bet ir artimųjų gerove, laisve ar gyvybe.

daugiau >>

 Visada aktualu >>

Pergalingos meilės šventimas

Džiaukitės viltyje

Mylėti kaip Dievas

Susipažinkime – esu Teofilius

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Rotušės a. 23
LT-44279 Kaunas
Tel. (8 37) 20 96 83,
8 673 13 303

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22