Ieškantiems Dievo ir žmonių artumos

Spalio Artuma: kaip atrasti, paliudyti ir perduoti tikėjimo džiaugsmą?

„Bažnyčia yra bendruomenė, siekianti patraukti žmones prie Kristaus ne pilimi, o Evangelijos džiaugsmu!“ – ką tik sakė popiežius Pranciškus Slovakijoje ir pridūrė, kad dėl griežto religingumo „niekas neturėtų jaustis prislėgtas“.Gal ir paradoksaliai skamba teiginys, kad Bažnyčios centras nėra Bažnyčia, tačiau ši mintis kyla iš Evangelijos dvasios, kuri aiškiai liudija radikalią „kosmetinės teologijos“, anot popiežiaus Pranciškaus, ir tikro aukojimosi žmogaus labui priešpriešą.

  

Ar mes patraukiame žmogų savo tikėjimu, ar atstumiame nuo jo? Spalio mėnesio Artumoje apie tai, kaip šeimoje perduodame tikėjimą, dalijasi dr. Nijolė Liobikienė, rašydama: „ Jei sakome, kad tikime į Dievą, tai į kokį Dievą? Kas mums yra Dievas? Koks mūsų santykis su Juo, kurį norime perduoti savo vaikams?“ Dar kartą patvirtinama tiesa, jog visus gyvenimo pagrindus vaikai gauna vaikystėje. Tad koks gi Jis, mūsų vaikų Dievas? Teisiantis, baudžiantis ar viską leidžiantis? O gal mylintis?..

Įmanoma ar ne perduoti tikėjimą, o gal tai yra dovana? Spalio numeris skelbia išsamią diskusiją, kurioje dalyvauja daugiavaikiai tėvai ir sielovadininkai Simona Bačiulienė, prof. dr. Eugenijus Danilevičius, doc. dr. Artūras Lukaševičius, Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius Aldonas Gudaitis SJ ir pokalbį vedanti keturių vaikų mama Jurgita Pocevičienė. Įstrigo Eugenijaus ištara: „Pamirštame, kad tikėjimas yra asmeninis dalykas, intymus santykis, paslėptas nuo kitų.“ Tad ar atsargiai liečiamės prie žmogaus sielos?..

Apie tikėjimo atradimus, apie santykį su artimaisiais spalio Artumoje drąsiai dalijasi ir jaunoji karta – Gabrielė Talandytė (15 m), Simona Pusvaškytė (17 m.) ir Girmantas Jazgevičius (17 m.). Drąsa ir atvirumu stebinantis pokalbis pažeria perlų. „Man buvo svarbu suprasti, kad Bažnyčia tikrai nėra vien močiučių ir mano tėvų pramanai“, – apie savo tikėjimo kelią sako Gabrielė.

„Su migrantų krize Lietuva tvarkosi tris mėnesius, – įtemptą, Lietuvai naujos patirties situaciją aptaria Deimantė Bukeikaitė. – <...> Jie visi (o migrantų skaičius mūsų šalyje siekia 3800) yra žmonės, kuriems Dievo Apvaizda leido atsidurti visai greta mūsų.“Koks yra Carito Lietuvoje vaidmuo teikiant migrantams pagalbą?Juk ši situacija yra kaip lakmuso popierėlis, kiekvieno krikščionimi save laikančio patikrinimas: kiek manyje atjautos, veiklios artimo meilės? Ar mano siela nuo visokių tikrų ir mistinių grėsmių dar „nesuburžuazėjo“ iki patogaus „tai ne mano reikalas“?

Rugsėjį Artumos skaitytojai galėjo pažinti mažą, bet labai gyvą ir jaukią parapiją Šešuoliuose; šįkart apsilankyta Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijoje. Ar įmanu tokioje didelėje parapijoje išlikti bendruomene ir šeima?.. Nors parapija didelė, čia išgyvenamas bendruomeniškumas. Pranciškonų pasauliečių ordinonarys ir uolusis maldininkas Rimantas sako, kad „malda turi didelę reikšmę ir Dievas realiai išklauso!“ Ir klebonas priduria: „Žmones suburia į bendruomenę ir juos vienija centras – Dievas, į kurį jie kreipiasi.“ Visas aktyvus bendruomenės gyvenimas vainikuotas Šv. Juozapo globos ir malonės. Mums sunkiai įtikėtina? Tačiau tiesa!

Jaudinantis atsivėrimas apie įsivaikinimą prikausto skaitančiojo dėmesį ir priverčia apgalvoti savo paties gyvenimą – kiek jame pasiaukojimo, koks santykis tarp savojo „aš“ ego ir beatodairiško troškimo aukotis kitam, šiuo atveju – labiausiai neapgintam, mažam vaikų namuose augančiam žmogui. Gintautas ir Giedrė ryžosi auginti du įsivaikintus vaikus. Kokias Kalvarijas jie pasiryžo eiti skatinami dieviškojo ilgesio ir atjautos, sužinosite atsivertę straipsnį „Įsivaikinom atvira širdimi“.

Spalio numerio viršelis – kaip ikona atrodanti fotografija su atlaiduose besišypsančiu ir laimingai, užsimiršusiai pakylėtu berniuku. Tai nuostabaus menininko, fotografo Romualdo Rakausko nuotrauka, jau tapusi lietuvių fotografijos klasikos puslapiu. Rugsėjį atsisveikinome su nuolatiniu Artumos bičiuliu, kolega Romualdu. Telydi Jį Amžinoji šviesa. Ir – ačiū už šviesą!

 

Dovilė Zelčiūtė

Šiame numeryje

In memoriam
Jonas Romualdas Rakauskas

Kronika

Deimantė Bukelkaitė
Apvaizda jiems leido atsidurti greta mūsų

Romanas Kazakevičius
Kaip atsirado mišiolas (I)

Kunigas Artūras Kazlauskas
Mišiolą parengti sinodiškai

Didelės ir mažos kryžkelės

Dr. Nijolė Liobikienė
Perduodi tai, ką turi

Jaunimo iššūkis

Monika Žydeliūnaitė
Tikėjimas – perduotas ar atrastas?

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Eglė Jakutienė
Įsivaikinom atvira širdimi

Sveikata

Lina Jakelė
Senolių pašaukimas?!

Visas turinys >>

NAUJIENOS

 • artuma202105 rs03 1
  Darius Chmieiauskas

  Spalio Artuma: laiškas skaitytojas

  2021-10-01

  Mieli mūsų Skaitytojai ,

  rudens žvarboj Artuma Jus pasitinka štai kokiu vãsariškai giedru viršeliu! Tai – ir padėka mūsų bičiuliui, vienam didžiųjų Lietuvos fotomeno grandų – Romualdui Rakauskui – tikram šviesos meistrui, kurį ką tik išlydėjome į dangiškojo Tėvo namus, ir dabar, tikime, jis džiaugiasi regėdamas amžinąją Šviesą. O sykiu – tai ir nuostabus atvaizdas temos, kurią buvome numatę rugsėjui, bet dėl svarbesnių aktualijų atidėjome. Tai – tikėjimo perdavimo mūsų vaikams, jaunajai kartai iššūkis...

 • kalendoriai reklama

  Kalendoriai 2022 metams!

  2021-09-30

  Įsigykite Artumos kalendorių artėjantiems 2022 metams.

  Užsisakyti dabar

   

 • artuma202105 rs03 1
  Darius Chmieliauskas

  Rugsėjo Artuma: laiškas skaitytojams

  2021-09-02

  Brangūs broliai ir seserys!

  Enciklikoje Fratelli tutti išreiškiau susirūpinimą ir troškimą, kuris nuolat užima svarbią vietą mano širdyje: Pasibaigus sveikatos krizei blogiausia reakcija būtų dar labiau pasiduoti karštligiškam vartotojiškumui ir naujoms egoistinės savisaugos formoms. Duok Dieve, kad galiausiai neliktų suvokimo „kiti“, o būtume tiktai „mes“.

  Iš tikrųjų visi esame toje pačioje valtyje ir esame kviečiami angažuotis, kad daugiau nebebūtų mus skiriančių sienų, kad nebebūtų „kitų“, o tik visą žmoniją apimantis „mes“.

  Taip, mielieji Artumos bičiuliai, į jus kreipiasi popiežius Pranciškus, rugsėjį minimos Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga visus ragindamas drauge žengti link vis plačiau apimančio „mes“. 

 • artuma202107 8 f vir

  Marijos radijo krikščioniškų leidinių apžvalga: liepos-rugpjūčio „Artuma“

  2021-07-16

  Liepos ir rugpjūčio žurnalo „Artuma“ numerį pristato vyr. redaktorius Darius Chmieliauskas ir  techninis redaktorius Domas Antanas Raižys. Pokalbį veda kunigas Saulius Bužauskas. 

  Klausyti
daugiau >>

RINKTINIAI STRAIPSNIAI

 • artuma202110 rs18
  Dr. Nijolė Liobikienė

  Perduodi tai, ką turi

  2021-10-28

  Popiežius Pranciškus apaštališkajame paraginime Amoris Laetitia teigia, kad tikėjimo perdavimas yra vaikų auklėjimo šeimoje vienas iš uždavinių (287), susiduriančių su sunkumais. Kadangi galime perduoti tik tai, ką turime, kyla du klausimai: pirmasis yra esminis – ką norime perduoti ir antras klausimas – kaip tą darome. Kokį tikėjimą norime perduoti? Jei sakome, kad tikime į Dievą, tai į kokį Dievą? Kas mums yra Dievas? Koks mūsų santykis su Juo, kurį norime perduoti savo vaikams?

 • artuma202110 rs12
  Deimantė Bukeikaitė

  Apvaizda jiems leido atsidurti greta mūsų

  2021-10-22

  Su migrantu krize Lietuva tvarkosi tris mėnesius. Rugpjūčio 1-osios naktį daugiau kaip 250 migrantų nelegaliai kirto Lietuvos–Baltarusijos sieną, o šiandien – vos vienas kitas. Situacija stabilizuota, sienos apsaugos klausimas sprendžiamas. Tuo galime džiaugtis. Tačiau turime iššūkių su žmonėmis mūsų šalyje – maždaug 3800 migrantų, iš jų trečdalis moterų ir apie tūkstantis vaikų iki 16 m. Tikėtina, kad dauguma prieglobsčio prašymų nebus patenkinti dėl siekiamų ekonominių tikslų; tačiau dalis juk bėga iš savo šalių dėl persekiojimo, smurto, vaikų ateities, silpnos sveikatos ir pan. Jie visi yra žmonės, kuriems Dievo Apvaizda leido atsidurti visai greta mūsų...

 • artuma202110 rs16
  Kunigas Artūras Kazlauskas

  Mišiolą parengti sinodiškai

  2021-10-19

  Dievo Bažnyčia renkasi į Sinodą. Popiežius Pranciškus visus kviečia užduoti sau klausimą apie sinodiškumą – lemiamą temą Bažnyčios gyvenimui ir misijai. Tuoj prasidės visos Bažnyčios apmąstymų ir dalijimosi kelionė, truksianti dvejus metus. Eidama kartu (o tai ir reiškia graikiškasis žodis „sinodas“) ir drauge apmąstydama nueitą kelią, Bažnyčia galės išmokti to, kas gali jai padėti išgyventi bendrystę, pagilinti dalyvavimą, atsiverti misijai.

daugiau >>

es dienorastis vir600           Susipažinkime – esu Teofilius  

 drugiu-karalyste-vir.jpg          vaitoska-homoseksualizmas-vir-m.jpg 

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22