Ieškantiems Dievo ir žmonių artumos

Spalio Artuma: ko pertekusi mano širdis?

Artuma , švęsdama 33-iąjį gimtadienį, šį Švč. Mergelės Marijos Rožinio ir Misijų mėnesį klausia savęs ir skaitytojų: ko yra pertekusi širdis? Kaip keičiasi Bažnyčios veidas, ar mūsų tikėjimas dar bręsta, ar dar trokštame kažko daugiau?.. Daugiau mylėti, daugiau dėkoti už kasdienybę šeimoje, daugiau pažinti liturgijos grožį, daugiau ieškoti šventumo pavyzdžių ir savojo gyvenimo krypties?.. Ar tiesiog kaip netikę tarnai saugosim duotą Šeimininko talentą užkasdami žemėje ir neišleisdami jo į apyvartą? Kaip galima išprotėti dėl misijos, besąlygiškai pasitikėti Dievu ir leistis būti vedamam?

Spalis – Marijos ir Misijų mėnuo, be to, Artuma švenčia savo 33-iąjį gimtadienį. Daug vilčių, maldų, intencijų, dėkingumo. O kuo gyvas šių dienų pasaulis, ko kupinos mūsų širdys? Ar mūsų troškimai turi galimybę realizuotis, kai visi trokštame taikos, kai norėtume kalbėti daugiau apie meilę, o mažiau – apie ginklus? Kalbėti iš širdies, vadinasi – atvirai. Kaip keičiamės mes, mūsų visuomenė, mūsų Bažnyčia?

O kaip keitėsi Bažnyčios Lietuvoje veidas nuo tų laikų, kai prieš 50 metų pogrindyje pasirodė Katalikų Bažnyčios kronika ar kai pagaliau tapome laisvi, ir koks tas veidas šiandien? Artumos redaktorius diakonas Darius Chmieliauskas kalbina kunigą Hansą Friedrichą Fišerį CO, kurio pažintis su Lietuva prasidėjo lygiai prieš 50 metų. Kunigas Hansas akcentuoja svarbiausią Bažnyčios užduotį – pažadinti žmogų prasmingam buvimui, įkvėpti jį: „Žmonės ieško gyvenimo prasmės. O mes jiems neduodame tokios galimybės, nes nėra jokios platformos dialogo tarp Bažnyčios ir visuomenės“, – teigia kunigas. Ir tuomet viltingai suskamba žodžių junginys „Katalikų dienos“...

Šį rugsėjį Lietuvoje įsigaliojo mūsų vyskupų paskelbtos Gairės, reglamentuojančios Katalikų Bažnyčios dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo institutų ar apaštališkojo gyvenimo draugijų narių ir kt. asmenų elgesį su nepilnamečiais ir pažeidžiamais suaugusiaisiais. Kaip tvarkysimės su šia pūliuojančia piktžaizde bažnytinėse aplinkose? Apie tai – Artumos kronikoje.

Tėvas Antanas Saulaitis SJ savo pamąstymuose iškelia klausimą: ar matome tą žmogų, kuris yra šalia, bet galbūt jaučiasi nejaukiai, nepritampantis, nepastebimas? Pastebėti ir pamatyti greta esantį, bent trumpam pamirštant savuosius patogumus – o juk tai pradėti galime nedelsdami, kasdien. Taip, kaip jau prieš 56 metus tai pamėgino Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso dalyviai.

Apie nesenstančius širdies troškimus – dalytis gyvenimo džiaugsmu su šalia esančiaisiais, apie senjorų iššūkius ir kasdienybę pasakoja Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Carito koordinatorė Aurelija Lipskė bei senjorų klubo nariai. Klubui „Iš širdies – į širdį“ jau 13 metų. Kas gi lemia tą neformalią, bet tikrą klubo gyvybę? Kuo gyva tokio sambūrio širdis?

Kunigas Artūras Kazlauskas, tęsdamas katechezę apie naująjį Mišiolą, spalio numeryje aptaria Žodžio liturgijoje naudojamas knygas. „Vis dėlto krikščionių tikėjimas nėra knygos religija, – teigia Artumos kapelionas. – Krikščionybė yra Dievo Žodžio religija, ne užrašyto ir nebylaus, bet įsikūnijusio ir gyvojo Žodžio.“ Kokios yra mūsų lietuviškos liturginės knygos, svarsto kunigas, ar pakankamai pagarbiai jos išleistos?

Tūlas pasaulietis (ir ne vien toks) plaka kunigus dėl pernelyg menkos aistros ir aukojimosi savo tarnystei bei pašaukimui. Ir užtenka vienos asmenybės pavyzdžio, kad tokie burnojimai bent aptiltų. Artuma kalbina Kazachstane, Almatos vyskupijoje, jau dešimtmetį misionieriaujantį kunigą Kastytį Šulčių. Galbūt tokia tarnystės aistra ir besąlygišku atsidavimu pašaukimui spindėjo pirmieji krikščionys. Paskaitykite.

Platus tekstas spalio Artumoje pasitinka intriguojančiu pavadinimu: „Galvos skausmas konservatorių rinkėjui“. Motiejaus J. Žemaičio straipsnis apžvelgia daug moralinių ir politinių aspektų, o įpusėjus Seimo kadencijai bei vykstant karštiems sociopolitiniams debatams kviečia pamąstyti ir klausti savęs: apie kokią Lietuvą dabar galvoji ir svajoji? Kokia tvyros būsimų rinkimų politinio pasitikėjimo dvasia? Ką rinksiesi tu?

Popiežius Pranciškus, ką tik lankydamasis Kazachstane, Pasaulinių religijų kongrese prisiminė ir citavo šv. Joną Paulių II, kuris čia viešėjo prieš 21 metus. O ką pasaulio tikinčiųjų šviesuoliams siūlė popiežius šiandien? Ar suskambės ir įsirėš Pranciškaus kvietimas į taiką? Ir jo parinkti trys žodžiai: stebuklingi, atraminiai ir visa perkeičiantys pasaulio tvarkoje: taika, moteris, jaunimas...

Dažnai nūdien piktinamės, kad jauni žmonės gyvena be Santuokos. O kaip popiežius atsiliepė į Luigio ir Serenos – nesusituokusios, bet tris vaikus auginančios – poros skaudų liudijimą? Ar suteikė vilties, o gal suskambo pasmerkimo gaidos – sužinosite, atsivertę spalio Artumą. O joje – daug perpildytos širdies balso.

Artumos redakcija

Šiame numeryje

Kronika

Pokalbis su kunigu Kastyčiu Šulčiumi
Tai, ko pertekusi širdis

Motiejus J. Žemaitis
Galvos skausmas konservatorių rinkėjui

Sinodiškos Bažnyčios link

Pokalbis su kunigu Hansu Friedrichu Fišeriu CO
Ir tikėjimas turi subręsti

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Privilegijuotas kelias į šventumą

Vis dar nevedę, nors priėmę tėvystę

Kūrėjo žvilgsnis

Dovilės Zelčiūtės pokalbis su fotografu Algimantu Aleksandravičiumi
Auginkime sielas– nepraraskime vilties

Visas turinys >>

NAUJIENOS

 • vp pjm strichai vir resized
  Sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS

  Nauja knyga. Palaimintasis Jurgis Matulaitis. Štrichai portretui

  2022-07-08

  Kai sklaidysite šios knygos puslapius, kviečiu jus susitikti Lietuvos palaimintąjį, arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Žvelkime į jo gyvenimą, nuspalvintą našlaičio patirtimi, paženklintą liga ir kančia, atsakingomis pareigomis ir vienuoliniu nuolankumu, uolia tarnyste žmonėms, meile ir ištikimybe Dievui ir Jo Bažnyčiai. Atpažinkime jo drąsių žingsnių, įžvalgų, pranokstančių laikmetį, kantriai pakeliamų sunkumų, pikta nugalėjimo gerumu versmę.

  Užsisakyti

 • artuma202207 8 rs 03
  Darius Chmieliauskas

  Vasaros Artuma: laiškas skaitytojams

  2022-07-01

  Mieli mūsų Skaitytojai,

  norėjau šį laišką Jums pradėti: „Linkėjimai Artumai iš Romos, Vatikano ir paties San Pietro glėbio!..“ Ale buvo taip karšta, kad net baisu traukti kompiuterį, todėl nemeluosiu – sveikinu Jus jau iš redakcijos, vos šiąnakt grįžęs iš to Amžinojo miesto – amžinai viliojančio sugrįžti, visaip karšto... nors ir visai smagaus ištrūkti iš tų įkaitusių smiltainių bei marmurų glėbio ir sugrįžti į mūsų gaivią žalumą. 

 • artuma2022 dch
  Darius Chmieliauskas

  Birželio Artuma: laiškas skaitytojams

  2022-06-03

  ...Jei vaikams leistų sugalvoti savo taisyklių Bažnyčioje, būtų labai gerai. Mano taisyklė būtų tokia: trumpos maldos ir labai daug švenčių, kurias reikia švęsti. Per tas šventes reikėtų ateiti į bažnyčią, truputį pasimelsti, padėkoti Dievui, o paskui eiti į parapijos namus ir klausytis koncerto. Kai jau kunigas visus pasveikina, žmonėms reikėtų eiti gerti kavos, o vaikai tada gertų pieno kokteilius. Paskui dar būtinai su kunigu ir su tėveliais reikėtų pažaisti futbolą. O ta komanda, kuri laimi, gautų prizą – guminukų arba čiupa čiupsų.

  Šitaip šešiametis Balys atsakė mums į sinodinius klausimus apie taisykles, autoritetus, jų sprendimus ir pasekmes kasdienybei.

 • artuma2022 dch
  Darius Chmieliauskas

  Gegužės Artuma: laiškas skaitytojams

  2022-05-02

  Mieli bičiuliai,

  ar patikėsite, kad šios Artumos viršelyje – nuotrauka iš Mariupolio ir daryta ji Velykų rytą?! Man sunku patikėti, bet juk Reuterso agentūra negali meluoti.Toji ryto šviesa, spindinti Švč. Trejybės bažnyčios kupole – tikrai velykinė, namai aplink – realiai sušaudyti, ir... toji moterytė – tikrai gyva, it iš kapo išėjusi, iš to pragariškai niokojamo Marijos-miesto! Ir nešina ji maišeliu, kuriame, o stebukle – nejau bažnyčioje palaiminti margučiai (ukrainietiškai – pysanka)?! Panašu, kad taip, nes kitose jų nuotraukose matosi, kaip žmonės tą rytą išeina iš bažnyčios tame pačiame Mariupolyje...

daugiau >>

RINKTINIAI STRAIPSNIAI

 • artuma202210 rs 05
  Tėvas Antanas Saulaitis SJ

  Svetinga kaip Jėzus

  2022-10-01

  Esama pareigų, kurioms labai tinka uogautojos, grybautojai, pastebintys, ko kiti nemato ar tik kur kas vėliau pastebi. Štai ne taip seniai, prieš 56 metus JAV vyko Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas su studijų savaite (120 dalyvių), stovykla (dar 300 daugiau) iš 17 šalių, penkių žemynų. Vienam pareigūnui buvo pavestas uždavinys stebėti dalyvius ir pasirūpinti tais, kurie nedrįsta, yra nusiminę, atrodantys vieniši, išsiblaškę, susirūpinę. Visada salėje, ratelyje, renginyje, diskusijose stebėti pakraščius, tuščias kėdes, vangiai dalyvaujančius, juos kalbinti, įtraukti.

 • artuma202209 rs 12
  Lauryna Daukšaitė

  Kurti ateitį su migrantais ir pabėgėliais

  2022-09-30

  Popiežius Pranciškus, tiesdamas brolybės tiltus, 108-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga, kuri šiemet minima rugsėjo 25 d., sako: „Man patinka žvelgti į migracijos reiškinį per pranašišką Izaijo regėjimą, kur svetimšaliai parodomi ne kaip užpuolikai ir naikintojai, bet kaip uolūs darbininkai, atstatantys naujosios Jeruzalės sienas – Jeruzalės, atviros visoms tautoms (plg. Iz 60, 10–11).“

   

 • artuma202209 rs 22 1

  Gyvenimas po neištikimybės?

  2022-09-29

  Į klausimą „už ką sunkiausia atleisti santuokoje?“ sužadėtiniai, besirengdami Santuokos sakramentui, vienareikšmiškai atsako: „Neištikimybę, išdavystę.“ Neištikimybė ir šiandien niekur nedingusi net iš krikščioniškų šeimų tarpo... Birželio pabaigoje popiežius Pranciškus, prieš užbaigdamas Šeimos-Amoris laetitia – Meilės džiaugsmo – metus Bažnyčioje, pakvietė Vatikane švęsti dešimtąjį Pasaulio šeimų susitikimą; jis prasidėjo šeimų iš įvairių pasaulio kampelių pasidalijimu savo istorijomis, kurios... ne visai atitinka „idealios“, „gražios“ šeimos įvaizdį. Tačiau būtent tikri, skaudūs liudijimai drąsina spręsti kylančius sunkumus bei liautis fantazuoti, kad kitiems sekasi geriau ir lengviau nei mums.

   

daugiau >>

  kronika virselis       es dienorastis vir600   

 saulaitis sakramentai vir      vaitoska homoseksualizmas vir m 

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22