Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

Spalio Artuma: vėluojanti, bet nesenstamai aktuali – kas lieka po popiežiaus viešnagės?

Nors šįkart spalio Artuma vėluoja pas savo skaitytojus ilgiau nei savaitę (už tai labai atsiprašome!), tačiau šis numeris išliks dar ilgai aktualus! Čia gi tas popiežius Pranciškus mums „sutrukdė“ laikytis savo ritmo – mat, labai norėjome, kad jo apsilankymas neliktų tik nuostabiomis emocijomis ir fotografijomis, o galėtume ramiai, atidžiai įsiglinti į jo žodžius. Todėl laukėme Šventojo Tėvo kalbų patvirtinto vertimo ir taip ilgai užtrukome. Bet gal ir visai gerai išėjo, nes dabar spalio Artumoje skaitytojai gaus visų popiežiaus Lietuvoje oficialiai sakytų kalbų versiją, tiksliai bei kruopščiai suredaguotą Bažnyčios žinių redakcijos, tad galės skaityti ir autentiškai suprasti, ką gi jis iš tiesų mums sakė, kokią pranašišką žinią mums atnešė?!.

Šventojo Tėvo vizitas mus atgaivino ir įkvėpė. Jo viešnagės reikšmė sunkiai nusakoma, o paliktas įspūdis kelia viltį ir dvasią. Tad šis Artumos numeris ir skirtas ne tik dar kartą visa tai prisiminti, bet ir įsimąstyti, kas pasakyta ar parodyta, sustoti prie to, kas svarbiausia. Kaip mes išgyvenome jo žodžius ir veiksmus? Kaip popiežiaus Pranciškaus apsilankymą priėmė broliai liuteronai ir ortodoksai?..

Žodžio jėga ir įkvėpimas milžiniški. Popiežiaus Pranciškaus kalba kunigams, Viešpaties angelo malda, Sekmadienio Mišių homilija Kauno Santakoje, kalba jaunimui Vilniuje, kalba Gailestingumo Motinos šventovėje ir netgi kalba valdžios atstovams – visas jas rasite Artumoje. Perskaityti Šventojo Tėvo žodžiai lietuviams gali vėl įkvėpti, pripildyti sielą ramybės ir sutarimo.

„Kodėl Baltijos šalys?“ – klausia ir išsamiai atsako autorius Romanas Kazakevičius. Apaštališkosios kelionės į Baltijos šalis pasirinkimas, reikšmė ir išdava svarbūs norint suprasti, kad buvome pasirinkti neatsitiktinai.

Artumoje į popiežiaus žodžius dar sykį atsigręžiantis Ramūnas Aušrotas džiaugiasi, jog Šventasis Tėvas Lietuvoje atrodė atsigavęs, nors prieš pat vizitą patyrė Vokietijos žiniasklaidos puolimą. Pasak autoriaus, tą žinant ypač įkvepiamai skambėjo Pranciškaus Kauno Santakoje pasakytas raginimas vengti bet kokios rūšies piktnaudžiavimo galia ir nežeminti, neengti.

Prieš 25 metus mus lankęs šv. Jonas Paulius II kvietė prisijungti prie bažnytinės šeimos. „Šiandien Pranciškus lankė mus kaip kraštą, kuris yra visiškai normalus tos šeimos narys, galintis ir turintis atlikti savo pareigą ir paskirtį“, – esminį vizitų skirtumą įvardija Antanas Gailius, kalbėdamas apie popiežių kaip apie Visuotinės Bažnyčios veidą.

„Pamačius popiežių <…> pasipylė tramdytos ašaros“; „Dalyvauti – nerealu; labai daug naujų žmonių, įspūdžių, atmosfera labai gera“; „Aš jo apsilankymą priimu kaip dovaną“. Tai – iš arti popiežiaus vizitą stebėjusiųjų įspūdžiai. Pakylėtais išgyvenimais dalijasi tikintieji nuo 13 iki 75 metų amžiaus, o jų pasakojimus tarsi šviesos karoliukais sujungia kiekvienam susitikimo dalyviui Šventojo Tėvo skleista šiluma.

Tobula šeima – tokios nėra? Pasaulio šeimų susitikime Dubline dalyvavusi Vijoleta Vitkauskienė dalijasi iš jo parsivežtomis įžvalgomis. Pasak autorės, apie santuoką popiežius Pranciškus kaip visada kalbėjo su lengvu humoru, o santuokinę meilę lygino su geriausiu vynu, kurį Jėzus pavertė iš vandens vestuvėse Kanoje. Susitikime vykusiuose seminaruose akcentuojama vakarieniavimo prie vieno stalo svarba, o tobulos šeimos mitas griūva aiškėjant, jog nė vieno žmogaus nėra tobulo.

Rudens vidurio Artumoje rašoma ir apie sveikatą – kas gi iš tiesų yra vadinamoji „netradicinė medicina“, kuri jau ketinama „legalizuoti“ ir Lietuvoje? Ištikimas Artumos bičiulis gydytojas Vytis Žemaitis apie tai pradeda straipsnių ciklą.

Paskutinėje žurnalo skiltyje Vanda Ibianska renkasi apie Šventojo Tėvo apsilankymą kalbėti ne populiariosios žurnalistikos kalba, o per asmeninį patyrimą. „Saulė plieskė į akis ir užsimerkusi vis pagaudavau save košiant sąžinę per labai jau tankų sietą. Ar pasikeisime po šios su šv. Petro įpėdiniu švęstos Eucharistijos?“ – klausia ji.

Na, žinoma, kad dalijamės ir vaikų įspūdžiais bei mintimis apie popiežiaus viešnagę, o vietoj anekdotų – jau skaitytojų pamėgti „popiežiaus Pranciškaus žiedeliai“ – tikri Šventojo Tėvo žodžiai ir gyvenimo nutikimai.

Visa tai bei dar daugiau – ir vėl netilpo į įprastą žurnalo apimtį, tad spalio Artuma ir vėl storesnė – už tą pačią kainą, o vertė – amžinai galiojanti ir auganti! Įspūdingų jums atradimų ir malonumo skaitant!

Joana Gimberytė-Juronė

Šiame numeryje

Kronika

Mišių homilija Kauno Santakoje
Kalba Kauno arkikatedroje
Jis atvyko susitikti su kiekvienu
„Ieškok brolio“
Lėktuve su popiežiumi

Visas turinys >>

NAUJIENOS

 • pp-misiu-katechezes-vir.jpg

  „Artumos“ leidykla išleido naują knygą

  2018-09-21

  Jau netrukus Lietuvoje sutiksime popiežių Pranciškų, o sekmadienį švęsime kartu su juo Mišias Kauno Santakoje. Ta proga pristatome naują „Artumos“ leidyklos knygą – Popiežius Pranciškus. Pergalingos meilės šventimas. Trečiadienio katechezės apie Mišias, – kurioje popiežius mums visiems suprantamai aiškina, kas vyksta Mišiose.

 • papa-aereo-del-14-ago-2014.jpg

  Kvietimas į Giovanna Chirri paskaitą

  2018-09-20

  Katalikų teologijos fakultetas kviečia į Giovanna Chirri paskaitą „PRANCIŠKUS IR EUROPA, POPIEŽIUS IŠ LOTYNŲ AMERIKOS IR SENASIS ŽEMYNAS“

  Laikas: rugsėjo 21 d., penktadienį, 15.00 val.
  Vieta: VDU Didžiojoje auloje, Gimnazijos g. 7, Kaunas

 • pp-vilties-katechezes-vir.jpg

  Liko tik savaitė iki popiežiaus atvykimo!

  2018-09-15

  Artėjant popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje Artumos redakcija kviečia dar neturinčius įsigyti popiežiaus trečiadienio katechezių knygų. Jomis prekiausime ir popiežiaus vizito metu.

 • silines2018-a4-1.jpg

  Kviečiame į Šilinių atlaidus!

  2018-09-07

  Kviečiame į Šiluvos atlaidus švenčiant 410 m. Mergelės Marijos pasirodymų Šiluvoje sukaktį, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjus, metus ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį 2018 m. rugsėjo 7–16 d. Visa atlaidų programa čia.

daugiau >>

RINKTINIAI STRAIPSNIAI

 • artuma201809-rs-p26-1.jpg
  Silvija KNEZEKYTĖ

  Rūpintis kūrinija kasdien

  2018-10-09

  Dažnai mums atrodo, kad ekologija neturi nieko bendro su tikėjimu. Ogi ne! Popiežius Pranciškus savo enciklikoje Laudato si’ paprastai ir aiškiai mums primena, kad tas pats Kūrėjas sukūrė ir žmones, ir gamtą. Dievas rūpinasi ir žvirbliais, ir laukų lelijomis; tai kaip mes, sekdami Jėzų, galime nesirūpinti gamta?

 • artuma201809-rs-p24.jpg
  Tomas VILUCKAS

  Su evangeliniu paprastumu

  2018-10-03

  Romos popiežius ne tik pamokslauja, bet ir skelbia katechezes, leidžia enciklikas, paraginimus, laiškus, kurie priderina Dievo žodį, Bažnyčios Tradiciją ir mokymą prie šiandienio tikinčiųjų gyvenimo, atliepia į šiuolaikinio pasaulio iššūkius. Nors popiežiaus Pranciškaus pontifikatas pasižymi labiau pastoraciniu nei teologiniu stiliumi, tačiau per penkerius tarnystės metus Šventasis Tėvas jau sukaupė solidžią „bibliografiją“.

 • artuma201809-rs-p22-1.jpg
  Antanas SAULAITIS SJ

  Naujasis Pasaulis

  2018-10-01

  „Broliai ir seserys, labas vakaras. Jūs žinote, kad konklavos pareiga buvo duoti vyskupą Romai. Ir atrodo, kad mano broliai kardinolai jį surado kone pasaulio pakrašty“, – taip šmaikščiai ir šiltai Šv. Petro aikštėje su tikinčiaisiais pasisveikino ką tik išrinktas popiežius Pranciškus, kilęs iš Argentinos – mums gal kiek mažiau pažįstamo vadinamojo Naujojo Pasaulio. Kuo gyvena Lotynų Amerika – regionas, formavęs mūsų popiežių?

daugiau >>

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Rotušės a. 23
LT-44279 Kaunas
Tel. (8 37) 20 96 83,
8 673 13 303

[email protected]
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22