Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

Balandžio Artuma: mūsų laikų šventieji – džiugūs ir ištvermingi?

Taip, sako popiežius Pranciškus, jie ne tik ištvermingi bei kantrūs, bet ir džiaugsmingi, turintys humoro jausmą, sakytume – tvirti, linksmi ir „prie bajerio“! Bet kodėl būtent šios savybės tokios svarbios mums, krikščionims? Ar tiesa, kad šėtonas, kaip tyčia, labiausiai nemėgsta humoro? Kaip suderinti džiaugsmą su skausmu? Ką daryti, kai sielvartas mumyse, rodos, nugali? Ir kaip galime džiaugsmu nuspalvinti savo bei kitų kasdienybę? Gal todėl popiežius siūlo melstis šventojo Tomo Moro malda: <...> Dovanok man, Viešpatie, humoro jausmą. Suteik malonę suprasti sąmojį ir gyvenime atrasti džiaugsmo bei gebėti dalytis juo su kitu. Tad apie džiaugsmą ir ištvermę, kaip šventumo požymius šiandieniame pasaulyje, kalbama pavasariniame Artumos numeryje.

„Krikščionybė jau prieš daugybę metų liudijo avangardinius dalykus“, – drąsiai primena Paulius V. Subačius ir, pratęsdamas popiežiaus vizito apmąstymą, šiame numeryje aptaria, kokias „lygių teisių“ ir „liberalumo“ idėjas skatina mūsų Šventasis Tėvas.

Švenčiame ir jau 30 metų Lietuvoje tarnaujantį Caritą! Per tiek laiko Caritas keitėsi, bet pagrindinio savo pašaukimo – padėti žmogui – tikrai nepamiršo. Vanda Ibianska gyvai prisimena lygiai prieš 30 pavasarių vykusį steigiamąjį suvažiavimą, o dabartinis Kauno bei Lietuvos Carito vadovas Arūnas Kučikas jautriai atsiliepia apie tarnystę ir padeda skaitytojui suprasti organizacijos kasdienybę šiandien.

Aktorius, didžėjus, fotografas, šeimos tėvas – ar daugelis tų, kurie žavisi Rimo Šapausko darbais, žino, kad jis – tvirtai tikintis žmogus? Apie džiaugsmą būti Kristaus išgelbėtam, apie personažus bei kaukes darbe ir kasdienybėje ir, žinoma, apie juoką – štai apie ką su žinomu vyru kalbamės balandžio Artumoje.

O kaipgi džiaugsmo priešingybė – skausmas, kančia, liūdesys? Teigiama, kad maždaug 25 proc. žmonių yra patyrę netgi depresijos požymių. Kuo tai pasireiškia? Kaip reaguoti, artimajam prabilus apie savižudybę ir koks yra kompleksinis gydymas nuo depresijos? Į šiuos klausimus atsakanti psichologė Zita Vasiliauskaitė pataria, kaip artimiesiems būti šalia kenčiančiojo.

Kas labiausiai džiugina jaunimą? Jei manote, kad vakarėliai, – nustebsite. Keturi Jaunimo iššūkio skilčiai kalbinti jaunuoliai teigė, kad jiems džiaugsmingą išsipildymą dovanoja visai kiti – ir labai skirtingi! – dalykai.

Balandžio Artumoje – ir pasakojimas apie visai kitos kartos, okupacijos metais mokyklą baigusios merginos gyvenimą. Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dienoraštį praskleidęs kunigas Nerijus Pipiras prabyla apie tyraširdžius – kasdienybės šventumo kupinus žmones.

Apie nutikimus studijų metais prisiminimais dalijasi tėvas Antanas Saulaitis SJ, o Vanda Ibianska narsto vadinamųjų davatkų mąstymo ypatumus. Balandžio numeryje tęsiama smurto prieš vaikus tema ir mokoma, kaip auklėti be neatitaisomo pykčio.

Žurnalo pabaigoje pristatoma naujas skiltis „Skanaus!“ Joje Vilma Barauskienė – ji gamino pietus ir popiežiui Pranciškui – dabar su Artumos skaitytojais dalysis maisto ruošimo ypatumais bei gardžių patiekalų receptais.

Kunigas Artūras Kazlauskas teigia, kad džiaugsmas yra lyg žaidimas, o šio be taisyklių nebūna. Kunigas prisimena vaikystėje žaistus žaidimus, artina liturginius momentus ir žaismę, taip pat atskleidžia, prie kokio žaidimo niekada neprisideda.

Jei Velykos – atgimimo šventė, ją galime sutikti su didžiu džiaugsmu.

Džiaugsmingų, žaidimų ir gyvenimo skonio pilnų pavasario akimirkų!
Joana GIMBERYTĖ-BALČIUVIENĖ

Šiame numeryje

Kronika

Tarnauti džiugiai, kantriai ir viltingai

Didelės ir mažos kryžkelės

Ištvermingas ir džiugus
Humoras išlaisvina
Džiaugsmo priešingybė

Veidu į vaiką

Kad bausmė nevirstų smurtu

Visas turinys >>

NAUJIENOS

 • velykos2019.jpg

  Sveikiname su Kristaus Prisikėlimu!

  2019-04-21

  „Kelkis, eime iš čia. Priešas tave išsivedė iš rojaus žemės; aš gi tave ne rojuje, bet dangaus soste pasodinsiu“ (iš nežinomo autoriaus Didžiojo šeštadienio homilijos).

  Su Jėzaus Prisikėlimu!

  Dievas mus sukūrė, pamilo, išsirinko ir savo Sūnaus mirtimi bei prisikėlimu nuteisino. Jis susivienijo su mumis, kad mes galėtume amžiams susivienyti su Juo. Sveikiname Jus su Velykomis!

  Artumos redakcija

 • artuma-2proc-2019.jpg

  Kviečiame prisidėti prie žurnalo gyvavimo!

  2019-04-05

  Jei norite ir turite galimybę, paremkite „Artumą“ skirdami 2 proc. pajamų mokesčių sumos!

 • artuma201903-rs-26dirba.jpg

  Kviečiame į kino pavasarį!

  2019-03-15

  Kviečiame Jus į Kino pavasarį, kuros vyks kovo 21 – balandžio 4 dienomis. Ta proga siūlome skaityti dvi Ramūno Aušroto recenzijas apie filmus „Krovinys“ (Teret, 2018) ir „Tie, kurie dirba“ (Ceux qui travaillent, 2018). Platesnę informaciją apie Kino pavasarį galite rasti čia.

 • vaitoska-homoseksualizmas-vir-m.jpg

  Tiesiai iš spaustuvės į jubiliejinę Knygų mugę – ilgai laukta naujiena!

  2019-02-12

  „Homoseksualumas: ko nebeleidžiama pasakyti?“ – nauja psichoterapeuto Gintauto Vaitoškos knyga, kurioje autorius aptaria psichologinius, moralinius, medicininius ir sociologinius potraukio tai pačiai gimčiai aspektus; susitikimas su autoriumi ir diskusija Vilniaus knygų mugėje vasario 23 d. 15 val. 3.2 salėje.

daugiau >>

RINKTINIAI STRAIPSNIAI

 • artuma201902-rs-08-1.jpg
  Pokalbis redakcijoje

  Kad mūsų sienose atsivertų vartai

  2019-04-08

  Tęskime bandymą geriau išgirsti popiežiaus kalbas Lietuvoje ir šįkart pasigilinkime į Pranciškaus kalbą Aušros Vartuose. Ši kalba yra tarsi tąsa jo minčių, pasakytų prie Prezidentūros, o sykiu ir atsakas į tai, ką Pranciškus išgyveno eidamas gatve Aušros Vartų link, kur jo laukė žmonės, turintys negalią, bei šeimos, įvaikinusios ar globojančios vaikus. Prisilietęs prie šių žmonių Šventasis Tėvas akivaizdžiai atgijo, pradžiugo, nušvito anksčiau nei saulė, kuri pasirodė virš apsiniaukusio Vilniaus jam išvykstant iš Aušros Vartų!

 • artuma201903-rs-14.jpg
  Brolis Ramūnas MIZGIRIS OFM

  Tikėjimas ar / ir darbai

  2019-03-31

  Kiekviena religija pradeda nuo sakymo, ką žmonės turi daryti, kad išsigelbėtų arba pasiektų „apšvietimą“. Krikščionybė neaiškina žmonėms, ką jie turi daryti, bet pradeda nuo to, ką Dievas padarė jiems per Jėzų Kristų. Tuo krikščionybė ir skiriasi nuo kitų religijų: skelbia dovaną, bet ne pareigą; pradeda nuo malonės, bet ne nuo įstatymo.

 • artuma201903-rs-13.jpg
  Antanas SAULAITIS SJ

  Keisti tai, kas skaudžiausia

  2019-03-25

  Jungtinėse Amerikos Valstijose per Didžiąją depresiją Dorothy Day, matydama, kaip Bažnyčia nutolusi nuo darbininkijos, kartu su Peteriu Maurinu 1933 m. pradėjo Katalikų darbininkų sąjūdį (angl. Catholic Worker Movement) už socialinį teisingumą, taikdarystę, solidarumą. Kai tos šalies vyskupai prieš keletą metų paskelbė Šeimos metus, pirmenybė buvo teikiama ne didesniam maldų skaičiui, skaitymui, dalyvavimui pamaldose, bet paprasčiausiam papročiui – maldai prie šeimos stalo.

daugiau >>

 Visada aktualu >>

Prenumerata-2019-iesiems

Pergalingos meilės šventimas

Džiaukitės viltyje

Mylėti kaip Dievas

Susipažinkime – esu Teofilius

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Rotušės a. 23
LT-44279 Kaunas
Tel. (8 37) 20 96 83,
8 673 13 303

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22