Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

Balandžio Artuma: šeimos kasdienybė – Himnas meilei?!

Naujasis Artumos numeris skirtas ketvirtai, pagrindinei, popiežiaus Pranciškaus paraginimo Meilės džiaugsmas daliai, gimusiai iš Šventojo Tėvo troškimo, kad ir Bažnyčia kaip nors padėtų šeimoms brandinti ir gilinti savo meilę.

Bet ar tikrovėje meilė, nors ir prisiekta prie altoriaus, gali išlikti tokia, kaip ją savo Himne (1 Kor 13, 1–13) apgieda apaštalas Paulius? Kaip tikėti ja, kai žinome, jog bemaž pusė santuokų išyra?

O kas be išlygų tiki meile ir pasitiki žmonėmis, kad jie gali rinktis ir gyventi šį, anot Apaštalo, „prakilnesnį kelią“, idant šeimų kasdienybė taptų gražiausia „Himno meilei“ iliustracija?

Popiežius Pranciškus!

Dėl to šiame numeryje spausdiname įstabias Amoris laetitia ištraukas apie „kasdienę meilę“, kuriomis popiežius skuba į kiekvienos šeimos gyvenimą su gerąja šio Himno naujiena: tokia meilė gali tapti tikrove, kai žingsnis po žingsnio yra auginama atsisakant tobulumo iliuzijų.

„Gal mes tik meilės kelio pradžioje“, – taip ir liudija Artumoje kalbinami, kantriai savo meilę ir penkis vaikus auginantys sutuoktiniai Elina ir Arenijus. Ar jiems buvo lengva? Vaikai, statybos, sauskelnės... Mažai vyro dovanojamų gėlių, ašaros ir neišsipildę lūkesčiai... Ir vis dėlto nuėjus ilgą kelią atėjęs palaimingas suvokimas, kad santuoka – ne galas meilei, kad meilė neturi ribų, kad galima vis daugiau duoti kitam nieko už tai nelaukiant, kad kitą mylėti galima vis labiau.

Ir mylėti nuolankiau – taip rašo kita Artumos autorė Vytautė Maciukaitė, perspėdama, kokiame pavojuje yra šeima be Dievo, kai kitas laikomas... dievu, galinčiu patenkinti visus mūsų lūkesčius.

Kaip išguiti iš savo tarpo „Himno meilei“ kontekste niekaip netelpantį nekantrumą, pavydą, išpuikimą etc., praktiškais patarimais dalijasi psichologė Zita Vasiliauskaitė.

Į žurnalo puslapius vėl sugrįžta skyrybų skausmo palydėtoja Elvyra Kučinskaitė ir rašo, ar korektiška pykti... ant Dievo. Kenčiantiems nuo išsiskyrimo ir nemeilės ji pataria: „Kalbėkitės su Dievu apie viską <...>. Užduokite Jam keblių klausimų. Ginčykitės. Raudokite. Verkite priekaišto ir susitaikinimo ašaromis. Ir... drąsiai užimkite jums skirtą vietą Bažnyčios bendruomenėje, ieškokite ten pagalbos, nes ji priklauso ir jums, ir jūsų vaikams, nestovėkite eilėje už šventovės vartų it elgetos.“

Ypatingam tėvų dėmesiui skirtas pokalbis su specialistais apie kitą blogio geluonį – pornografijos grėsmę vaikams internete ir keliamas klausimas: kodėl lig šiol nėra tinkamo piliečių, ypač mažiausių, saugumo užtikrinimo? Ši tema bus tęsiama ir kituose Artumos numeriuose.

Sulig pavasariu pavasarinės viltys vėl krypsta į įstatymų leidėjus – pasak Algimanto Ramono, iš jų laukiama realių (pagaliau?) „šeimocentrinių“ sprendimų daugelyje šeimų gerovės bei stiprinimo sričių.

Bažnyčios šiandieną nuolat pristatanti Artuma spausdina jauno žmogaus „motyvaciją“, kodėl verta dalyvauti Lietuvos jaunimo dienose Vilniuje birželio 23–25 d. ir tarp draugų sutikti čia ir... Jėzų.

Naujas žurnalo numeris išleidžiamas artėjant į krikščioniško gyvenimo centrą – tikėjimą Kristaus Prisikėlimu ir jo džiaugsmingąjį šventimą... laisvės sąlygomis. Ką tai reiškia, įsivertinkime, skaitydami mons. Algirdo Jurevičiaus straipsnį apie 15 kalėjimo Velykų vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio gyvenime.

Turėdami tokias tautiečių patirtis ir tiek laisvės galimybių pažinti savo tikėjimą... ar liksime, pasak šmaikščiosios Vandos Ibianskos, kaip vaikai, kuriems Velykos bus tik margučiai ir pavasaris, o „aleliuja“ už mus „skanduos“ keptas kumpis su užrašu iš gvazdikėlių?

Su tikro Velykų džiaugsmo linkėjimais savo skaitytojams balandžio numeryje siūlome ir Artumos kapeliono Artūro Kazlausko straipsnį apie Didžiojo tridienio liturgijos esmę ir Velykas kaip mūsų „išgelbėjimo projektą“.

Meilė, kuri „visa pakelia“, „niekada nesibaigia“, vėl gelbsti pasaulį. Ar patikėsime ja?

Dalė GUDŽINSKIENĖ

P. S. Švęsdami neužmirškime ir savarankiškai nuspręsti, kam skirsime savo gyventojų pajamų mokesčio dalį. 2 proc. Artumai suteiktų galimybę žurnalą skaityti vargingiau gyvenantiems. Ačiū už jūsų meilę, liudijamą darbais.

Šiame numeryje

Kronika

Kaip švenčiamos Velykos

Meilės džiaugsmas

Gal mes tik meilės kelio pradžioje...

Veidu į vaiką

Paklausa siūlo pasiūlą

Jaunimo iššūkis

7 priežastys dalyvauti LJD Vilniuje

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Pykti ant Dievo

Akiračiai

15 kalėjimo Velykų

Visas turinys >>

NAUJIENOS

 • 20170407_banga.jpg

  ATSISVEIKINAME su Banga KULIKAUSKAITE

  2017-04-06

  katalike, dviejų vaikų mama, žmones ir gyvenimą labai mylinčios širdies ir švelnių rankų gydytoja akušere-ginekologe, gyvybės kultūros puoselėtoja ir Artumos žurnalo ilgamete bendradarbe.

 • don-kamilis_ms.jpg

  „Mažoji studija“ apie Don Kamilį

  2017-03-31

  Laidos klausykitės sekmadienį 17.03 per LRT RADIJĄ, o jos kartojimo – pirmadienį 17.30 per LRT KLASIKĄ.

 • don kamilis1 virselis

  Don Kamilio Mažasis pasaulis (NAUJA KNYGA!),

  2017-02-21

  Skaitytojams tiesiog reikalaujant klebono Don Kamilio ir komunisto Peponio mirtiną kovą ir nemirtingus nuotykius pagaliau išleidžiame vienoje knygoje! Knyga parašyta prieš 70 metų, bet skaitoma su ne mažesniu užsidegimu ir šiandien!

 • reklama knygumuge

  „Artuma“ Vilniaus knygų mugėje

  2017-02-18

  Pirmą kartą šioje tarptautinėje knygų mugėje BAŽNYČIOS KRONIKOS FONDO dėka KATALIKIŠKA ŽINIASKLAIDA jungėsi į vieną bendrą stendą.

daugiau >>

RINKTINIAI STRAIPSNIAI

 • artuma201702 rs p30
  Violeta MICEVIČIŪTĖ

  Apie mūsų pavardes

  2017-04-11

  Skubu su Jumis pasidžiaugti mūsų laukiančiu ypatingu įvykiu Bažnyčios gyvenime. Šiemet turėsime išskirtinę progą dalyvauti garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju iškilmėse, kurios tikrai ne už kalnų. Taigi šįkart pravėrę „Kalbos skrynelę“, galėsite susipažinti su šios švelnios širdies ir tvirto tikėjimo asmenybės vardo ir pavardės kilme. Bet pirmiausia šiek tiek istorijos, iš kur ir kada radosi mūsų pavardės.

 • artuma201702 rs p22 23
  Prof. dr. Birutė OBELENIENĖ

  Turėti ar būti...

  2017-04-11

  Šis tekstas vienus galbūt papiktins, o kitus, labai tikiuosi, sulaikys nuo pernelyg skuboto sprendimo. Jo pavadinimas „Turėti ar būti“ neoriginalus – taip pavadinta viena filosofo ir psichologo Ericho Frommo knyga. Tačiau toks pavadinimas, labiau nei bet kuris kitas, atskleidžia pasirinkimo, kurį vyras ir moteris, prieš peržengdami dirbtino apvaisinimo klinikų slenkstį, turėtų padaryti, esmę.

 • artuma201702 rs p27 29 1
  Vanda IBIANSKA

  Ištikimas Dievui ir žmonėms

  2017-04-10

  Laukiame dar vieno lietuvio paskelbimo palaimintuoju – Šventasis Tėvas šiemet juo paskelbs arkivyskupą Teofilių Matulionį, kankinį, tarnavusį Dievui ir žmonėms visą gyvenimą.

daugiau >>

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Rotušės a. 23
LT-44279 Kaunas
Tel. (8 37) 20 96 83,
8 673 13 303

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22