Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

Kovo Artuma: šeima – Dievo atspindys pasaulyje

Kovo numeryje tęsiame metų kelionę su popiežiaus Pranciškaus Meilės džiaugsmu ir šįkart jo kviečiami atsigręžiame į šeimos pašaukimo temą. Ar kada susimąstėme, koks yra mūsų šeimų pašaukimas? O jis – išties nuostabus! „Šeima yra Dievo, kuris yra Asmenų bendrystė, paveikslas“ – iki tokių neįtikėtinų aukštumų šeimą iškelia popiežius šiame apaštališkajame paraginime (AL 71). Iš čia ir viršelio mintis – juk kas dar tobuliau atvaizdavo Švenčiausiąją Trejybę, jei ne garsusis Andrejus Rubliovas?

„Pašaukimo atpažinimas ir gyvenimas pagal jį paprastai yra žmogaus gyvenimo „sėkmės formulė“, – rašo ses. Onutė Vitkauskaitė MVS ir kviečia „nuostabaus ir garbingojo“ šeimos pašaukimo ištakų ieškoti Šventajame Rašte. „Adomas su Ieva jau <...> gauna savo „laimės kodą“, – rašo ji apie Kūrėjo užduotį sutuoktiniams „atspindėti žemėje Dievą ir Jo gyvenimą: Jo meilę ir intymumą, Jo švelnumą ir šventumą, Jo ištikimybę ir pasiaukojimą, Jo kūrybą <...>“.

Bet kaip nepamesti tokio didingo žvilgsnio į šeimą šiais, prigimtines vertybes užmirštančiais, laikais arba kasdienėje rutinoje, kurioje ne visada būna šventė (nors žurnale kalbinami vaikai genialiai mąsto, jog „tikras šeimos pašaukimas yra šventė“!)?

Apie šeimos etapų iššūkius kalbantys sutuoktiniai Aistė ir Darius pasakoja, kaip sklaidėsi iliuzija, jog mylint vienam kitą viskas spręsis savaime ir dar geriau, negu kitiems. Šiandien jie sako: vis dar tenka mokytis priimti save netobulus, besipykstančius ir vėl susitaikančius, tačiau... ne kaip priešininkus, bet kaip tos pačios komandos žaidėjus, kurie nebando laimėti savo naudai.
„Tepadeda man Dievas“ – į santuokos priesaiką atkreipia dėmesį Tomas Viluckas, rašydamas, kuo skiriasi bažnytinė ir civilinė santuoka ir ką keičia Santuokos sakramentas, kurį vis dar norima priimti bažnyčioje (dėl jos grožio ir gražių apeigų?). Tomas primena apie Dievo pagalbą šeimai – sakramentinę malonę, kuriai sakome „taip“, kai nuo pat pradžių, nuo ikisantuokinių kursų ir kunigo palaiminimo prie altoriaus, Kristų įsileidžiame kaip „trečiąjį“ į šeimos gyvenimą.

„Džiaugsmas po septynerių nevaisingumo metų“ – viltingą žinią skelbia ir kita kovo „Artumos“ antraštė, po kuria – atviras pasidalijimas, ką per tuos metus išgyveno sutuoktinių pora. Viltis jos netenkantiems tebus ir pokalbis su gydytoja Akvile Eismantiene. NaProTechnologijos gydymą nevaisingoms poroms taikanti medikė sako, jog „šis kelias nėra nei lengvas, nei trumpas, tad be tarpusavio pagalbos ir palaikymo sunkiai įsivaizduojamas ir įveikiamas“.

Kovo numeryje tuos, kurie nori laimingos šeimos, bet neranda antrosios pusės, psichologė Zita Vasiliauskaitė drąsina nepagailėti pastangų ir primena, kaip svarbu pažinti kitą ir... save.
Kartu su žinia apie būsimą garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikaciją šių metų birželio 25-ąją „Artumoje“ skelbiama ir apie Lietuvos jaunimo dienas – jų šventoji globėja šiemet bus Edita Štein, „laisvos širdies šventoji“, tokia, kaip ir mons. Algirdo Jurevičiaus straipsnyje minimas šv. Kazimieras, Dievo tarnas Teofilius Matulionis ir kt., dėl didžių dalykų „apsisprendę: geriau mirti“!

Kovo „Artuma“ su popiežiaus Pranciškaus paraginimu – grįžti pas Dievą „visa savo širdimi“ – kviečia į gavėnios kelionę su 10-čia praktinių patarimų, kuriuos siūlo redakcijos kapelionas kun. Artūras Kazlauskas, be kita, sakydamas: „Keturiasdešimt dienų be šokolado ar feisbuko yra gražu, bet kodėl nepadarius ko nors pozityvaus?

Dalė GUDŽINSKIENĖ

 

P. S. Jei jau girdėjote apie naują, Vilniaus knygų mugės išvakarėse išleistą „Artumos“ leidyklos knygą „Don Kamilis. Mažasis pasaulis“ (2017), bet jos dar neįsigijote – paskubėkite! Jūsų laukia nuotaikingi ir nuotykingi kaimo klebono ir komunisto viršaičio susidūrimai, tokia nepakartojamai subtili „raudonojo maro“ – komunizmo – kritika, kad jo baisumą ir sykiu baisią tuštybę su lengva pašaipa Giovannino Guareschi sutriuškina tiesiog skaitytojo akyse. Pajuskime skaitymo džiaugsmą su gera knyga – pasauliniu bestseleriu, kurio vertimo ir leidimų istorija – tikrų tikriausi „lietuviški ženklai“ nuo Karakaso iki Grenlandijos!

 

Šiame numeryje

Bažnyčios pulsas

Klajonės po dykumą
Kovos už laisvę linijos

Meilės džiaugsmas

Vis nauji iššūkiai ir malonės
Tikras šeimos pašaukimas yra šventė

Jaunimo iššūkis

Ar esi mano antroji pusė?

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Nevaisingumo gydymas
Džiaugsmas po septynerių nevaisingumo metų

Atokvėpio valandai

Ramūnas AUŠROTAS Ecce homo – štai žmogus!

Akiračiai

Mano vienintelis pašaukimas – mylėti

Visas turinys >>

NAUJIENOS

daugiau >>

RINKTINIAI STRAIPSNIAI

 • artuma201701 rs 14 15
  Romanas KAZAKEVIČIUS

  Per amžius ginama santuokos laisvė

  2017-03-11

  „Santuoka yra vyro ir moters sąjunga, vienybė visam gyvenimui, bendrystė dieviškojoje ir žmogiškojoje teisėje.“ Šių žodžių autorius nėra koks nors dabartinis krikdemas, tačiau taip ar panašiai būtų galima išversti III amžiaus pirmoje pusėje gyvenusio romėnų teisininko pagonio Herenijaus Modestino žodžius. Šis apibrėžimas įtrauktas į Digestų rinkinį, kuriame imperatoriaus Justiniano nurodymu teisės normos buvo surinktos ir susistemintos; vėliau jos padarė lemiamą įtaką Vakarų teisei.

 • artuma201701 rs 16 17
  Zita VASILIAUSKAITĖ

  Netobulos šeimos tobulas džiaugsmas

  2017-03-10

  Kuris iš mūsų nenorėtų būti tobulas? O kas nenorėtų sukurti tobulos šeimos? Tai mūsų idealas ir dažno pastangų bei maldų turinys... Bet jei paklaustume savęs – o kam man TAI, atsakytume: kad patirčiau kuo daugiau pasitenkinimo dabartiniu savo gyvenimu ir ypač – džiaugsmo. Ar tai susiję dalykai?

 • artuma201701 rs 19 20
  Pokalbis su dr. Nijole LIOBIKIENE

  Į santuoką – be rožinių akinių

  2017-03-09

  „Anksčiau mes galvojome, kur mudu gyvensime, ką mudu pirksime, ką mudu veiksime; dabar gi dažnai iš kito reikalaujama, kad jis gerai uždirbtų, turėtų automobilį, namą. Dingsta bendros kūrybos vizija. Aš būsiu laiminga(s), jei ji(s) atlieps visus mano lūkesčius“, – mąstymo ir santuokos supratimo pokyčius pastebi ir įvardija dr. Nijolė LIOBIKIENĖ, konsultuojanti krizę patiriančias šeimas. Jos klausiame, kokius iššūkius dažniausiai patiria šiuolaikinės šeimos, iš kur jie kyla bei į ką svarbu atkreipti dėmesį, norint sukurti tvirtą šeimą.

daugiau >>

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Rotušės a. 23
LT-44279 Kaunas
Tel. (8 37) 20 96 83,
8 673 13 303

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22