Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

 • artuma202401_rs_16-1.jpg
  Kardinolas Raniero Cantalamessa OFM. Cap

  Su nuolankumu priimkite neišsemiamą Žodį

  2024-01-21

  Popiežius Pranciškus, kviesdamas rengtis 2025 metų jubiliejui, pasiūlė studijuoti keturias Vatikano II Susirinkimo konstitucijas. Ir, aišku, svarstyti apie jų įgyvendinimą. Nors jų studijų metai formaliai ką tik baigėsi, sausį švenčiamas Dievo Žodžio sekmadienis yra gera proga apmąstyti jam skirtą Susirinkimo dokumentą. Džiaugiamės galėdami Artumos skaitytojams pasiūlyti popiežiaus namų pamokslininko kardinolo Raniero Cantalamessos OFM. Cap konferenciją (Gavėnia, 2016 02 26).

 • artuma202401_rs_14-1.jpg
  Kunigas Gintaras Sungaila

  Pirmieji metai

  2024-01-18

  2023-ieji buvo daug džiaugsmingesni nei 2022-ieji, bet vienodai, jei ne labiau, svarbūs istorijai. Išmestųjų kunigų grąžinimas, Konstantinopolio patriarcho vizitas Lietuvoje, parapijų tinklo kūrimasis, naujų dvasininkų prisijungimas – visa tai įvyko labai greitai ir netikėtai.

 • artuma202401_rs_23-1.jpg

  Nuolanki ištikimybė tiesai

  2024-01-16

  Svarstymus apie katalikų žiniasklaidą nūdienos kontekste pradedame pakalbindami kardinolą Sigitą Tamkevičių SJ – ne tik LKB kronikos steigėją ir redaktorių, kentėjusį už savo veiklą ir lagerius, bet mums dar labai brangų todėl, kad jis buvo ir prie Artumospirmtako – žurnalo Caritasištakų, aktyvus jo redkolegijos narys, nuolat padėjęs, palaikęs mūsų mėnraštį. Kardinolas, neseniai minėjęs 85-metį, daugiau nei 60 metų būdamas kunigu bei vyskupu, tarnauja Bažnyčioje, kurioje yra matęs visko.

 • artuma202401_rs_32-1.jpg
  Inesa Vaitkūnaitė

  Drąsios tiesos žmogus

  2024-01-12

  LR Seimo įsteigta Laisvės premija, kasmet įteikiama asmeniui, nusipelniusiam laisvei, demokratijai ir žmogaus teisėms, 2023 m. skirta Petrui Plumpai, Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos leidėjui, pogrindinės spaudos platintojui, žmogaus teisių sovietinėje sistemoje gynėjui. Pridėjusiam ranką ir prie mūsų ištakų – Carito žurnalo kūrimo.

 • artuma202401_rs_20-1.jpg
  Tėvas Timothy Radcliffe OP

  Draugystė

  2024-01-09

  Naktį prieš mirtį Jėzus meldėsi Tėvui: „Kad jie būtų viena kaip ir mes“ (Jn 17, 11). Tačiau nuo pat pradžių, beveik kiekviename Naujojo Testamento tekste, matome mokinius susiskaldžiusius, besiginčijančius, vienas kitą atskiriančius nuo bendruomenės. Susirinkome į Sinodą, nes ir esame susiskaldę, Bažnyčia tokia visada buvo, bet tikimės ir meldžiamės už širdies bei proto vienybę. Kristaus Kūnas turėtų įkūnyti tą pažadėtą Jėzaus taiką, kurios taip trokšta pasaulis.

 • artuma202401_rs_27-1.jpg

  Kad Dievo žodis neskęstų pasaulio jūroje: grimztu ar uždegu vilties švyturį?

  2024-01-05

  Į taip pavadintą diskusiją Kauno arkivyskupijos Caritas pakvietė praėjusių metų pabaigoje. „Pats žmogus yra žinia. Svarbiau ne tai, ką darau ar kalbu, o kas esu“, – taip laikyseną skleidžiant Carito žinią apibūdino arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. „Būti vargstančiųjų balsu ar atsisakyti šios Carito misijos, nes „geri darbai daromi tyliai“? Kas padeda ir trukdo skleisti Carito žinią?“ Apie tai diskusijoje kalbėjo Lietuvos Carito komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė, Artumos redaktorius diakonas Darius Chmieliauskas. Pokalbį moderavo Milita Žičkutė-Lindžienė, Kauno Carito vadovo pavaduotoja. Artumos skaitytojų dėmesiui – įžvalgos iš pirmosios diskusijos dalies.

 • artuma202401_rs_05.jpg
  Tėvas Antanas Saulaitis SJ

  Tradicijos ir papročiai

  2023-12-31

  Ši Popiežiaus intencija padės Bažnyčiai dalytis savo apeigų ir kultūros lobiais.

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 gegužė 5

Artuma - artuma202405_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22