Apie tai, kas svarbu gyvenantiems Dievo ir žmonių artumoje

 • artuma2011 rs 35 1
  Vanda IBIANSKA

  Toji diena

  2021-01-13

  Įtampa tvyrojo jau bene savaitę ir vis augo. Visa buvo tarsi įtempta styga. Ir pagaliau sprogo. Žinojau, ką turėsiu daryti tą naktį.

 • artuma202101 rs 06
  Tėvas Antanas Saulaitis SJ

  Prašant sutarimo malonės

  2021-01-10

  Kai kurie gyvena tarp gausių kitų tikybų ar tautybių kaimynų. Dauguma mūsų rečiau susitinka su vienu kitu skirtingu to paties Dievo šeimynos nariu, kitokia dukra ar savita šeima.

   

 • artuma202011 12 rs 42 1

  Kunigų pokalbis: Mūsų džiaugsmai ir sunkumai

  2020-12-17

  Esame įpratę matyti ir girdėti kunigus kalbant dvasinėmis, religinėmis, moralinėmis, kartais dar socialinėmis temomis... Bet šįkart 
  Artumos kapeliono Artūro Kazlausko paprašėme pakalbinti keletą savo brolių kunigystėje – kuo jie patys gyvena, kaip jaučiasi, kas juos stiprina ir kas jiems sunku. Tikrai nedažnai apie tai drįstame su jais kalbėtis... Šįmet Artumoje bandome aptarti savo vietą ir gyvenimą Bažnyčioje, tad tiesiog privalome geriau pažinti, išgirsti, suprasti ir savo vyresniuosius – graikiškai presbyteros – kunigus.

 • artuma202011 12 rs 24
  Linita ALEKSIŪNAITĖ–ŽEBRAUSKIENĖ

  Pasauliečiai Bažnyčioje – pradžioje ir dabar (III)

  2020-12-09

  Vatikano II Susirinkimas (1962–1965) siekė visuotinio Bažnyčios atsinaujinimo. Pasauliečių klausimas buvo viena svarbiausių jo temų. Kaip ji buvo plėtojama pasibaigus Susirinkimui? Ar jo ištaros dėl pasauliečių vaidmens Katalikų Bažnyčioje pasiekė vietines Bažnyčias, parapijas? 

 • artuma202011 12 rs 05
  Kunigas Artūras KAZLAUSKAS

  Kad Adventas būtų Adventu

  2020-12-08

  Kasmet keturioms savaitėms likus iki Viešpaties Gimimo iškilmės, prasideda Adventas – liturginis laikas rengiant mus Kalėdoms. Pirmąjį Advento sekmadienį prasideda ir nauji liturginiai metai. Romos apeigose Adventą sudaro keturi sekmadieniai, o štai Šv. Ambraziejaus apeigose (Milano vyskupijoje) Adventas dviem sekmadieniais ilgesnis. Tai laikas, kviečiantis pakelti akis ir atverti širdis Kristui priimti.

 • artuma202009 11 rs 32
  Linita ALEKSIŪNAITĖ–ŽEBRAUSKIENĖ

  Pasauliečiai Bažnyčioje – pradžioje ir dabar (II)

  2020-12-07

  Kartą paklausiau savo parapijos bendražygių, kas jiems ateina į galvą paminėjus Vatikano II Susirinkimą. Atsakymai nenustebino – visi kaip vienas išvardijo pasikeitimus liturgijos šventime, t. y. žinojo, kad po jo vykdyta liturgijos reforma. Tačiau niekas nepaminėjo fakto, kad Susirinkimas iš esmės pakeitė katalikų dvasininkijos ir pasauliečių padėties vertinimą Bažnyčioje. 

 • artuma202011 12 rs 06 2
  Antanas SAULAITIS SJ

  Gruodžio intencija: „Kad mūsų asmeninis santykis su Jėzumi Kristumi būtų stiprinamas Dievo žodžiu ir maldos gyvenimu.“

  2020-12-01

  Tikime, kad Dievas save apreiškia, būna tarp mūsų per Žodį, sakramentus ir bendruomenę – Bažnyčią. Ilgą laiką daugiausia dėmesio teko sakramentams ir individualiai maldai, sunkiau mums su Šventuoju Raštu, bendra malda bei giesme, su bendruomeniškumu.

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2023 rugsėjis 9

Artuma - artuma202309 vir m

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22