Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

 • artuma1506-rs-p22-23-1.jpg
  MAG+S projekto koordinatorius kalbino Valdonė MINCIŪTĖ

  Kai nori daugiau! MAG+S

  2015-06-30

  Lietuvoje daugiau nei 10 metų gyvuoja ignaciškuoju dvasingumu besivadovaujantis jaunimo projektas MAG+S! Sveikinam! Tačiau kaip ignaciškoji veikla gali būti susijusi su magija?! Apie tėvų jėzuitų globojamą jaunimo bendruomenę projekto koordinatorių Daną VILUCKĄ ir Vilniaus bei Šiaulių MAG+S klubų koordinatores Veroniką RAKAUSKAITĘ ir Sandrą LUKOŠIŪTĘ klausinėjo Valdonė MINCIŪTĖ.

 • artuma1506-rs-p07.jpg
  Tėčio dienoraščiai

  Laukiant gimstančio kūdikio

  2015-06-07

  Mano brangiausioji guli apkarstyta laidais. Cypsi aparatūra, matuojanti vaiko širdelės tonus. Laukiam ketvirtojo lėliuko atėjimo. Ligoninės aplinkoje man neramu, gal todėl, kad esu įpratęs viską kontroliuoti, o čia…

 • artuma1506-rs-p12-13-1.jpg
  Seserį Michaela RAK kalbino Katarzyna KORZENIEWSKA

  Iškeliauti apkabintiems

  2015-06-01

  Paliatyviosios slaugos ligoninė, vadinamasis hospisas, – erdvė, kur mirštama taip, kaip trokšti, o ne tada, kai tau ar kitiems nusibos tavo gyvenimas. VšĮ Palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos hospiso Vilniuje gyvybingumo paslaptis atskleidžia direktorė, Gailestingojo Jėzaus vienuolijos sesuo Michaela RAK.

 • artuma1505-rs-p13-14.jpg
  kun. Aldoną GUDAITĮ SJ kalbino Valdonė MINCIŪTĖ

  Dievas nori duoti daugiau

  2015-05-20

  Alkti ir trokšti teisumo reiškia siekti gyventi pagal Dievo valią. Taip, graži tiesa, bet tai ir nemenkas iššūkis krikščioniui. O kaipgi toji Viešpaties valia atsiskleidžia? Ar pats turiu ją atspėti, ar Dievas man turi ją apreikšti?.. Apie tai su Jumis sutiko pasidalyti dvasių skyrimo specialistas – jėzuitas Aldonas GUDAITIS SJ.

 • artuma1505-rs-p12.jpg
  Kun. Linas ŠIPAVIČIUS

  Alkstantys ir trokštantys teisumo

  2015-05-11

  Dora širdimi tave šlovinsiu, kai išmoksiu teisius tavo įsakus (Ps 119, 7).

 • artuma1505-rs-p35-36-1.jpg
  Vanda IBIANSKA

  Pirmasis gegužės sekmadienis

  2015-05-02

  Gegužę esti jau tikrasis pavasaris. Sekmadienis – svarbiausia savaitės diena. Turbūt dėl to tada ir švenčiame brangiausio mums šioje Žemėje žmogaus šventę. Gražiausiu laiku ir reikšmingiausią dieną.

 • artuma200902-rs-p21-22.jpg
  Algirdas PATACKAS

  Vaikas yra Adomas

  2015-04-07

  Praeikite gatve, pažvelkite sutiktiems žmonėms į akis. Kaip pasielgs suaugusieji – geriau nereikia sakyti... Tik vaikas jums atsakys, tik jis supras jus be žodžių ir atsakys savo žvilgsneliu, gal susidrovės, bet nusišypsos ir žvilgsniu palydės... Aišku, jeigu jumyse dar yra vaiko...

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 balandis 4

Artuma - artuma202404_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22