Apie tai, kas svarbu gyvenantiems Dievo ir žmonių artumoje

 • artuma202101 rs 22 1
  Dr. Nijolė LIOBIKIENĖ

  Krikščioniškoje šeimoje smurtas (ne)įmanomas?

  2021-01-19

  Krikščioniškoje aplinkoje dažnai tenka išgirsti nuostatą, kad krikščioniškose ar katalikiškose šeimose smurto nebūna, arba jei ir būna, tai labai retai ir galbūt – ne visai katalikiškose...

 • artuma202101 rs 05
  Kunigas Artūras KAZLAUSKAS

  Tėvo širdimi mylėjęs

  2021-01-15

  Netikėta naujiena! Popiežius Pranciškus vėl visus nustebino 2020-ųjų gruodžio 8-ąją paskelbęs Švento Juozapo metus, kurie tęsis iki š. m. gruodžio 8-osios. Sukanka 150 metų, kai Juozapas buvo paskelbtas Visuotinės Bažnyčios globėju. Kaži, ar tik šios sukaktis paskatino mūsų Pranciškų? Kaži, ar daugelis Juozapą priskirdavome prie svarbiausių mūsų tikėjimo asmenų?..

 • artuma2011 rs 35 1
  Vanda IBIANSKA

  Toji diena

  2021-01-13

  Įtampa tvyrojo jau bene savaitę ir vis augo. Visa buvo tarsi įtempta styga. Ir pagaliau sprogo. Žinojau, ką turėsiu daryti tą naktį.

 • artuma202101 rs 06
  Tėvas Antanas Saulaitis SJ

  Prašant sutarimo malonės

  2021-01-10

  Kai kurie gyvena tarp gausių kitų tikybų ar tautybių kaimynų. Dauguma mūsų rečiau susitinka su vienu kitu skirtingu to paties Dievo šeimynos nariu, kitokia dukra ar savita šeima.

   

 • artuma202011 12 rs 42 1

  Kunigų pokalbis: Mūsų džiaugsmai ir sunkumai

  2020-12-17

  Esame įpratę matyti ir girdėti kunigus kalbant dvasinėmis, religinėmis, moralinėmis, kartais dar socialinėmis temomis... Bet šįkart 
  Artumos kapeliono Artūro Kazlausko paprašėme pakalbinti keletą savo brolių kunigystėje – kuo jie patys gyvena, kaip jaučiasi, kas juos stiprina ir kas jiems sunku. Tikrai nedažnai apie tai drįstame su jais kalbėtis... Šįmet Artumoje bandome aptarti savo vietą ir gyvenimą Bažnyčioje, tad tiesiog privalome geriau pažinti, išgirsti, suprasti ir savo vyresniuosius – graikiškai presbyteros – kunigus.

 • artuma202011 12 rs 24
  Linita ALEKSIŪNAITĖ–ŽEBRAUSKIENĖ

  Pasauliečiai Bažnyčioje – pradžioje ir dabar (III)

  2020-12-09

  Vatikano II Susirinkimas (1962–1965) siekė visuotinio Bažnyčios atsinaujinimo. Pasauliečių klausimas buvo viena svarbiausių jo temų. Kaip ji buvo plėtojama pasibaigus Susirinkimui? Ar jo ištaros dėl pasauliečių vaidmens Katalikų Bažnyčioje pasiekė vietines Bažnyčias, parapijas? 

 • artuma202011 12 rs 05
  Kunigas Artūras KAZLAUSKAS

  Kad Adventas būtų Adventu

  2020-12-08

  Kasmet keturioms savaitėms likus iki Viešpaties Gimimo iškilmės, prasideda Adventas – liturginis laikas rengiant mus Kalėdoms. Pirmąjį Advento sekmadienį prasideda ir nauji liturginiai metai. Romos apeigose Adventą sudaro keturi sekmadieniai, o štai Šv. Ambraziejaus apeigose (Milano vyskupijoje) Adventas dviem sekmadieniais ilgesnis. Tai laikas, kviečiantis pakelti akis ir atverti širdis Kristui priimti.

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 kovas 3

Artuma - artuma202403_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22