Apie tai, kas svarbu gyvenantiems Dievo ir žmonių artumoje

artuma202405_vir.jpg
2024 gegužė 5

Gegužės Artuma: Dievas – žemės vaikų veiduose

Ar drįstume kreiptis į Dievą, prašydami Jo parodyti savo grožį, atsispindintį žemės vaikų veiduose ?! Popiežius Pranciškus gali išdrįsti, nes jis daro viską, kad vaikai būtų saugūs ir Bažnyčioje, ir visur kur pasaulyje. O kaip mums sekasi vykdyti savo, kaip pakrikštytųjų, misiją? „Šiuolaikinis žmogus mieliau klausosi liudytojų, o ne mokytojų“, – sakė popiežius Paulius VI. Ar dar gebame perduoti žinią, kad kiekvienas yra Dievo mylimas? Ką daryti, kad piktnaudžiavimo aukos taptų mūsų dėmesio ir sielovadinio rūpesčio centre?

Gegužės Artumoje daug atvirų ir įkvepiančių liudijimų: keturių vaikų mamos Elenos – kaip įveikė vėžį; Barboros bei Augustino – NŠP kelias; Martos – patirtis ir iššūkiai kuriant vaikams saugią aplinką Lenkijos Bažnyčioje; Carito – tarnystė įkalinimo įstaigose; Žiežmarių parapijos – kasdienybė...

Šventoji Dvasia, įkvėpk ir lydėk Bažnyčią jos misijoje sinodiniame kelyje, kad ji vėl būtų patikima liudytoja!

Gegužės Artumos numeris – jau 400-asis! Šis solidus skaičius byloja apie patirtį, liudija ištikimybę ir tvarumą bei leidžia drąsiai analizuoti aktualijas. Mat Bažnyčioje, kaip šeimoje, yra visko – ir švenčių bei džiaugsmo, ir bėdų bei jų sprendimų... Apie tai ir šio mėnesio Artuma.

„Šiuolaikinis žmogus mieliau klausosi liudytojų, o ne mokytojų“, – sakė popiežius šv. Paulius VI. Ar dar gebame perduoti žinią, kad kiekvienas yra Dievo mylimas? Ką daryti, kad piktnaudžiavimo aukos šiandien taptų mūsų dėmesio ir sielovadinio rūpesčio centre?

Šį Artumos numerį pradeda popiežiaus Pranciškaus laiškas, skirtas 1-ajai Pasaulinei vaikų dienai. Ar drįstume kreiptis į Dievą, prašydami Jį parodyti savo grožį, atsispindintį žemės vaikų veiduose?! Popiežius Pranciškus gali išdrįsti, nes jis daro viską, kad vaikai būtų saugūs ir Bažnyčioje, ir visur kur pasaulyje. O kaip mums sekasi vykdyti savo, kaip pakrikštytųjų, misiją?

Gegužę prasideda šių metų rinkimų maratonas, tad mums į pagalba skuba ganytojai – žurnale skelbiame „Europos Sąjungos vyskupų pareiškimą dėl artėjančių Europos Parlamento rinkimų ir atsakingo balsavimo, puoselėjant krikščioniškąsias vertybes Europoje“; taip pat spausdiname ir Lietuvos vyskupų atskirą laišką rinkimų tema, kuris turėtų padėti balsuojant referendume dėl pilietybės išsaugojimo ir gegužę renkant mūsų šalies Prezidentą, birželį – kandidatus Europos Parlamentą, o dar vėliau šį rudenį – ir į mūsų Seimą.

Vatikano ir Visuotinės Bažnyčios gyvenimo apžvalgininkė Saulena Žiugždaitė aptaria „Begalinį orumą“ – Digintas infinita – dokumentą apie naujas ir senas grėsmes žmogaus orumui. Juk žinome, kad krikščionys priešinasi abortams, mirties bausmei, lyties keitimui, karui, seksualinei prievartai, prekybai žmonėmis, tačiau ką ir kaip daryti, jog patys nevirstume apkartusiais teisėjais ir būtume kiekvieno asmens orumo puoselėtojais?..

Ar jau visi žinome, kad kiti metai yra ypatingi – Jubiliejiniai Katalikų Bažnyčioje?! O ką tai reiškia, kaip juos suprasti, idant geriau pasiruoštume šiam Jubiliejui ir vaisingai jame dalyvautume, – pristato kunigas Artūras Kazlauskas, Lietuvos vyskupų paskirtas nacionaliniu delegatu 2025-ųjų metų Jubiliejui.

Greta gilių ir prasmingų tekstų rasite medžiagą iš dviejų labai „žemiškų“ konferencijų, neseniai įvykusių Lietuvoje. Tai trečioji ir paskutinė dalis Vilniaus Šv. Juozapo teologijos institute vykusio forumo, pavadinto „Kad būtume gyva Bažnyčia“, šįsyk pokalbio tema – apie Sinodiškumą ir Bažnyčios misiją, evangelizaciją ir savievangelizaciją; diskusijos dalyviai – dvasininkai ir pasaulietės – svarstė, kaip suderinti hierarchinę ir charizminę Bažnyčią, kaip joje naujai atrasti pasauliečių – vyrų ir moterų – vietą, kaip nepamesti pačios esmės – Jėzaus joje besidarbuojant?..

O kitas straipsnis pristato viltingą žinią iš Lenkijos – kad pačią bjauriausią problemą įmanoma išspręsti ją sprendžiant: Marta Titaniec, Šv. Juozapo fondo, skirto padėti nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo Lenkijoje, valdybos pirmininkė dalijasi patirtimis ir iššūkiais kuriant vaikams saugią aplinką Bažnyčioje – kokie konkretūs žingsniai buvo nueiti, siekiant išaiškinti ir sustabdyti seksualinius nusikaltimus Lenkijos Bažnyčioje.

Gegužės Artumoje daug atvirų ir įkvepiančių liudijimų: apie keturių vaikų mamos Elenos patirtį – kaip įveikė vėžį, o dabar telkia katalikus psichologus; apie Carito tarnystę įkalinimo įstaigose ir apie vienos paprastos ir nepakartojamos parapijos kasdienybę. O apie intymų vyro ir moters santykį šįsyk net trys vienas kitą papildantys tekstai: tai Barboros bei Augustino poros pasakojimas, kaip jie naudoja natūralų šeimos planavimą; tai ir šv. Jono Pauliaus II katechezė apie įsakymą „nesvetimausi“; tai ir interviu su kunigu Andriumi Vaitkevičiumi apie kunigų požiūrį į natūralų šeimos planavimą ir kontracepciją bei kaip jie paprastai sprendžia moralinius šeimos planavimo klausimus. Ir daug kitų įdomių tekstų. Gero skaitymo!

Šventoji Dvasia, įkvėpk ir lydėk Bažnyčią jos misijoje Sinodiniame kelyje, kad ji vėl būtų patikima liudytoja!

 


Turinys

Kronika

Popiežius Pranciškus
Žinia 1-osios Pasaulinės vaikų dienos proga

Darius Chmieliauskas
Laiškas skaitytojams

Vaikai apie savo mamas

Popiežiaus maldos intencija
Patikimi Evangelijos liudytojai

Bažnyčios pulsas

In memoriam sesei Nijolei Sadūnaitei
kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ
Gyvenusi Dievo meilės orbitoje

Europos sąjungos vyskupai
Už Europos projektą

Lietuvos vyskupai
Laiškas, kviečiantis į rinkimus

Saulena Žiugždaitė
Dignitas infinita: naujos ir senos grėsmės žmogaus orumui

Kunigas Artūras Kazlauskas
Jubiliejus – kas tai?

Milita Žičkutė-Lindžienė
Peržengti kalėjimo slenkstį – perkeičiantis gailestingumas

Sinodinės Bažnyčios link

Kad būtume gyva Bažnyčia (III)
Sinodiškumas ir Bažnyčios misija

Marta Titaniec
Nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsauga Lenkijos Bažnyčioje

Mūsų parapijos

Aistė Lukaševič
apie Žiežmarių parapiją
Atrasti Bažnyčią kaip bendruomenę

Veidu į vaiką

Vaida Alksnevičienė
Judėjimas kaip pažinimo kelias

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Elena Mickevičienė:
„Per sunkumus Dievas mus tyrina“

Šv. Jonas Paulius II
Kūno teologija (XLIX)

Ingrida Vuosaitytė
Kaipgi mums čia dabar susikalbėjus?

NŠP padėjo pažinti, augti ir džiaugtis

Tarp kitko

Frater Leo
Aukų nepriimu

Mūsų kiemelyje

Tėvas Antanas Saulaitis SJ
Moterys Bažnyčios širdyje

Šypsenos be raukšlių

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 birželis 6

Artuma - artuma202406_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22