Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

artuma202404_vir.jpg
2024 balandis 4

Balandžio Artuma: Tiesos pilnatvė ir gailestingumo šaltiniai

„Jėzus vėl pasirodė mokiniams ir parodė jiems savo žaizdotas rankas, kojas... žaizdas, kurios yra Jo meilės įrodymas, kurios visad yra atviri Jo gailestingumo šaltiniai“, – sakė popiežius Pranciškus Dievo Gailestingumo sekmadienį.

Panašiai ir brolis joanitas Renaud-Marie dalijasi mintimis apie priimtus sunkius, tačiau būtinus sprendimus, kai bendruomenėje išaiškėjo piktnaudžiavimas: „Prabilome, nes negalėjome kurti bendruomenės istorijos remdamiesi melu.“

Tad kur veda atviresni pokalbiai? Kokie įrankiai padeda suvokti ir gyti? Kaip pasakyti, išgirsti ir priimti tiesą bei leistis Šventosios Dvasios vedamiems į tiesos pilnatvę, kad duotume daugiau vaisių?

Klausdami, kaip nepristigti meilės, atsigręžiame į Caritą, per 35-erius gyvavimo metus svariai prisidėjusį prie požiūrio į žmogų vystymo Lietuvoje.

Marija, Gailestingumo Motina, veski mus prie Jėzaus gailestingumo šaltinių.

 Šis Artumos numeris vėl kviečia nuoširdžiai ir viltingai kalbėtis aktualiomis temomis.

„Jėzus vėl pasirodė mokiniams ir parodė jiems savo žaizdotas rankas, kojas... žaizdas, kurios yra Jo meilės įrodymas, kurios visad yra atviri Jo gailestingumo šaltiniai“, – sakė popiežius Pranciškus Dievo Gailestingumo sekmadienį. Popiežius vėl mus pasiekia su viltinga žinia, suprasdamas kad ne visada paprasta tikėti, patyrus didžiulį nusivylimą; jis sako, kad tada (ir visada) Dievas pasirūpina mūsų tikėjimu. Jokia nuvilianti realybė negali užstoti Dievui kelio.

Šmaikštusis vienuolis tėvas Timothy Radcliffeʼas OP, remdamasis gausiais pavyzdžiais iš gyvenimo, jau paskutiniame rekolekcijų mąstyme drąsina išgirsti kitą žmogų, nes nuo to ir turėtų prasidėti kiekvieno iš mūsų tarnystė. Kodėl mums reikia giliai į širdį įsileisti šią mintį? Nes kito tiesa dažnai talpina savyje tai, ko mes mielai negirdėtume.

Panašiai ir brolis joanitas Renaud-Marie Desplanques dalijasi mintimis apie priimtus sunkius, tačiau būtinus sprendimus, kai bendruomenėje išaiškėjo piktnaudžiavimas: „Prabilome, nes negalėjome kurti bendruomenės istorijos remdamiesi melu.“ Drąsa pamatyti įkūrėjo nusikaltimą padėjo atskleisti daugiau piktnaudžiaujančių brolių ir gyti visai bendruomenei.

Tad kur veda atviresni pokalbiai? Kokie įrankiai padeda suvokti ir gyti? Kaip pasakyti, išgirsti ir priimti tiesą bei leistis Šventosios Dvasios vedamiems į tiesos pilnatvę, kad duotume daugiau vaisių? Šių klausimų svarstymai Artumoje kiekvieną skaitytoją skatina nebūti šeimos, bendruomenės ar parapijos turistu, kurio žvilgsnis ribotas, skubrus, pastebintis tik iškiliausius dalykus. Neskubėdami galime kalbėtis apie viską, ir ta minties ir žodžio laisvė mus nuves arčiau Dievo bei vienas kito.

Klausdami, kaip nepristigti meilės, atsigręžiame į Caritą, per 35-erius gyvavimo metus svariai prisidėjusį prie požiūrio į žmogų vystymo Lietuvoje. Lietuvos socialinių mokslų centro direktorius, ekonomistas, sociologas, Vilniaus universiteto profesorius Boguslavas Gruževskis teigia: „Mintį, veiklos planą gali pasiūlyti atskiras žmogus. Tačiau planui įgyvendinti reikalinga organizacija…“

Marija, Gailestingumo Motina, veski mus prie Jėzaus gailestingumo šaltinių.


Turinys

Kronika

Popiežius Pranciškus
Blogį nugalinti Meilė

Darius Chmieliauskas
Laiškas skaitytojams

Prof. Arūnas Streikus
Papildomas autoriaus komentaras

Popiežiaus maldos intencija
Pagarba visoms moterims

Saulena Žiugždaitė, Inesa Vaitkūnaitė
Bažnyčios pulsas

Antanas Gailius
Stebuklas, kad esame

Prof. Boguslavą Gruževskį kalbina Ieva Urbonaitė
Pavieniui ar kartu?

Sinodinės Bažnyčios link

Tėvas Timothy Radcliffe OP
Tiesos Dvasia

Br. Renaud-Marie Desplanques CSJ
Tiesa padarys jus laisvus

Forumas apie sinodą ir sinodiškumą (II)
Arčiau vienas kito

Giedrė Kemėšienė
Apie kritiką Bažnyčioje

Jaunimo iššūkis

Rimantė Teresė Jagelavičiūtė
Tu gali kurti

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Ingrida Vuosaitytė
Vaisingumas: atkurti ir išsaugoti

Šv. Jonas Paulius II
Kūno teologija (XLVIII)

Veidu į vaiką

Vaida Alksnevičienė
Atskleisti vaiko prigimtį

Tarp kitko

Frater Leo
Jo žodis nepritampa

Akiračiai

Viadotas Žukas
Išgelbėtas Žemaitijos sakralinis menas

Sveikata

Gydytojas Vytis Žemaitis
Tarp nuodėmės, teisės ir pareigos

Mūsų kiemelyje

Tėvas Antanas Saulaitis SJ
Gyvybės stebuklas gamtoje

Šypsenos be raukšlių

 

Viršelyje – arnoto iš kontušo juostų fragmentas. XVIII a. Liono manufaktūra, Prancūzija. Šilkiniai siūlai. Vaidotas Žukas arnotą surado Kantaučių (Plungės r.) bažnyčios pastogėje tarp nebetinkamų naudoti liturginių reikmenų. Paimta 1988 m. su klebono Petro Linkevičiaus žinia. Restauruota Prano Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centre. Dabar priklauso Violetos ir Romano Raulynaičių kolekcijai.

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 balandis 4

Artuma - artuma202404_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22