Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

artuma202303_vir.jpg
2023 kovas 3

Kovo Artuma: kopimas į kalną – Gavėnios stebuklų ir Sinodiniame kelyje

Kodėl kovo Artumos viršelyje – Kristaus Atsimainymą vaizduojanti mozaika? Popiežius Pranciškus kviečia mus į Gavėnios „rekolekcijas“ su Jėzumi ant Taboro kalno ir sako:

rekolekcinis atsitraukimas nėra savitikslis, jis parengia mus su tikėjimu, viltimi ir meile išgyventi kančią ir kryžių, kad pasiektume prisikėlimą. Taip pat Sinodinėje kelionėje neturime pasiduoti iliuzijai, esą jau pasiekėme tikslą.

Tad ką Dvasia kalba Bažnyčiai Europoje? Ką krikščionys šiandien nori ir gali padaryti? Ar dar turi drąsos perkeisti pasaulį? Gal tiesiog tarnaudami Carite?

„Meldžiu stebuklo!“ – sako arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, Ukrainoje likęs per visas karo baisybes ir patirtimi pasidalijęs kovo Artumoje.

 

Gavėnios antrąjį sekmadienį girdime Evangelijos pasakojimą apie Jėzaus atsimainymą „ant aukšto kalno“ – vieną įspūdingiausių Naujojo Testamento akimirkų. O kovo Artumos viršelis simboliškai vaizduoja būtent šią sceną. Ir pagrindinis leitmotyvas, siejantis daugelį šio numerio temų, – tai kopimas į aukštesnius ar mažesnius mūsų kalnus tam, kad pasiektume mums atsiveriantį stebuklą bei grožį.

Popiežius Pranciškus Gavėniai skirtame laiške kviečia įžvelgti stiprų ryšį tarp šio liturginio laikotarpio ir tebevykstančio Sinodinio kelio. „Reikia leistis į kelią, kylantį aukštyn, reikalaujantį pastangų, pasiaukojimo ir susikaupimo, panašiai kaip žygyje kopiant į kalnus“, – rašo Šventasis Tėvas.

„Tik į priekį!“ – mėgdavo sakyti šviesaus atminimo Palendrių benediktinų vienuolis tėvas Žėraras. Artumos redaktorius diakonas Darius Chmieliauskas Laiške skaitytojams, minėdamas kovo 31-ąją būsiančias daugelio mylimo vienuolio iškeliavimo metines, dalijasi jo laišku. „Nors gavau jį prieš 7 metus, tačiau, manding, jis – pranašiškas, nes labai sinodiškas. Buvo dar daug metų iki popiežiaus pasiūlyto Sinodinio kelio, o tėvas Žėraras, čia aptardamas hierarchijos, dvasininkijos ir pasauliečių santykius, pataiko kaip į šerdį“, – rašo diakonas Darius.

Savo sunkų „kopimą į kalną“ vis dar išgyvena Ukrainos žmonės, jau metus priversti didvyriškai stovėti neteisingo ir žiauraus karo akivaizdoje. Artuma kviečia skaityti nuotolinio pokalbio ištraukas su nuncijumi Ukrainoje arkivyskupu Visvaldu Kulboku. „Dabar Bachmute, Soledare vyksta labai įnirtingi mūšiai. Neseniai karo kapelionas atsiuntė nuotrauką. Kariškiui jis padovanojo rožinį, kurio dalelė sulaikė skeveldrą. Medikai negalėjo paaiškinti, kodėl skeveldra sustojo ir neįėjo į kūną“, – tekste, pavadintame „Prašau stebuklo“, dalijasi arkivyskupas Kulbokas, nepalikęs Ukrainos ir sunkiausiu metu.

Savo „kalnus“ per šiuos metus įveikė ir tie Lietuvos krikščionys ortodoksai, kurie atsiribojo nuo karą šlovinančio Maskvos patriarcho Kirilo ir už tai buvo šmeižiami, o galiausiai – ir pašalinti iš kunigystės. Tačiau vasario 17-ąją sulaukėme žinios, kad Visuotinis (Konstantinopolio) patriarchatas panaikino šią neteisingą bausmę penkiems kunigams ir priėmė savo globon. „Penkiems kunigams visuomenė gali padėkoti ne tik už drąsos bei sąžinės pavyzdį – puikiai komunikuodami ir kantriai aiškindami įvairius teologinius, teisinius, istorinius niuansus, šie krikščionys padėjo mums geriau suprasti, kas yra Ortodoksų Bažnyčia, kaip ji veikia ir kodėl Maskvos patriarchatas anaiptol nėra lygu visai ortodoksijai“, – komentare „Drąsus spėjimas dėl Visuotinio patriarchato Lietuvoje“ rašo Simonas Bendžius.

Kopti į kalną lengviau, kai nesi vienas. Caritas – tai organizacija, kuri Lietuvoje pastaruosius 30 metų padeda žmonėms pakilti. Kokią žymę Carito atkūrimas Nepriklausomybės pradžioje paliko tuometiniam jaunimui, kaip veiklus gailestingumas plito ir kuo Caritas gyvas šiandien? „Žinojome, Lietuva bus laisva, tačiau patiems tapti valstybės ir Carito atgimimo liudininkais buvo didelis įvykis. Buvome jauni, bet aiškiai suvokėme, koks svarbus Carito kvietimas „Kilti ir kelti!“ tuo laiku“, – prisimena viena iš pašnekovių Aušra Kelpšienė straipsnyje Caritas: istoriją kurkim kartu!“

Viena iš Artumai svarbių Sinodinio kelio temų – moterų vaidmuo Bažnyčioje; šįkart skaitykite komentarą „Daiktavardžiai, įvardžiai ir mes pačios“, kurio autorė – JAV lietuvė, poetė, filosofijos mokslų daktarė Marija Stankus-Saulaitė. Ji pasakoja apie lietuvio ausiai neįprastos savo dvigubos pavardės istoriją ir kartais per daug „vyrišką“ kalbos viešojoje erdvėje vartojimą: „Lietuvos laikraščiuose ir programose tebeskaitau ir girdžiu tokių kuriozų, kai moteris apie savo profesiją ir save kalba vyriškąja gimine, apie savo dukters požymius kalba vyriškosios giminės įvardžiais, būdvardžiais, daiktavardžiais. Pagalvoju, kaip jausčiausi gyvendama Lietuvoje, kur negimiau ir nesu gyvenusi, jei apie mane būtų buvę kalbama vyriškosios giminės terminais arba mano brolis būtų buvęs kalbiškai svarbesnis už mane...“

Sinodinio kelio esmę aptaria Artumos skaitytojams gerai pažįstamas čekų teologas, disidentas ir kunigas Tomášas Halíkas. Kuo svarbus Bažnyčios atsinaujinimas ir kaip su tuo susijusi Sinodinė kelionė? Tai jis apmąsto vasario pradžioje į Europos žemyno sinodinę asamblėją Prahoje susirinkusiems dalyviams. „Daugelyje Europos šalių bažnyčios, vienuolynai ir seminarijos yra tuščios arba pustuštės. Jėzus mums sako tą patį, ką ir išsekusiems žvejams: ‚Pabandykite dar kartą, irkitės į gelmę.‘ Bandyti iš naujo – tai nekartoti senų klaidų. Reikia drąsos ir atkaklumo, norint palikti seklumą ir eiti į gelmę“, – sako kunigas Halíkas. Išsamiau – tekste „Kodėl jūs bijote – argi neturite tikėjimo?“

Šios ir kitos temos – kovo Artumoje!

 


Turinys

Kronika

Laiškas skaitytojams

Popiežiaus Pranciškaus žinios 2023 m. Gavėnios proga tęsinys

Tėvas Antanas Saulaitis SJ
Išgyti ir gydyti              

Bažnyčios pulsas

Simonas Bendžius
Drąsus spėjimas dėl Visuotinio patriarchato Lietuvoje

Kunigas Artūras Kazlauskas
Žodžio stalas

Ieva Urbonaitė
Caritas: istoriją kurkim kartu!

Pokalbis su arkivyskupu Visvaldu Kulboku
Prašau stebuklo

Sinodiškos Bažnyčios link

Kunigas Tomáš Halik
„Kodėl jūs bijote –  argi neturite tikėjimo?“

Vyskupas Algirdas Jurevičius ir Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė
Padėti vieni kitiems

Dr. Marija Stankus-Saulaitė
Daiktavardžiai, įvardžiai ir mes pačios

Mūsų parapijos

Pakruojo parapija:
Gyventi ir būti su žmonėmis

Veidu į vaiką

Vaida Alksnevičienė
Laisvė ir klusnumas

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Vijoleta Vitkauskienė ir Jurgita Pocevičienė
Kiekviena santuoka – augimo istorija

Dr. Nijolė Liobikienė
Malda šeimoje: paprastai ir praktiškai

Šv. Jonas Paulius II
Kūno teologija (XXXVII)

Akiračiai

Viduramžių fenomenas: Mechtilda iš Magdeburgo

Sveikata

Gydytojas Vytis Žemaitis
Užmigti nuo triukšmo?

Gyvenimas kaip senas vynas

Vanda Ibianska
CONSENSUS OMNIUM

 

Viršelyje – Jėzaus Kristaus atsimainymas. Ravenos Šv. Apolinaro bazilikos apsidės mozaikos fragmentas. VI a. Italija. Akg-images nuotrauka

 

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 birželis 6

Artuma - artuma202406_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22