Eikime į jo Artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes! (Ps 95, 2)

artuma202104 vir
2021 balandis 4

Balandžio Artuma: apie žmogaus orumą ir žmonių brolystę

Šį mėnesį žvelgdami į Prisikėlusį Kristų klausiam: kas yra mano artimas? Šeimos – Meilės džiaugsmo metų pradžioje atsigręžiame vienas į kitą, kad pamatytume kasdienybę, kuri iš pirmo žvilgsnio gali ne tik sugluminti, bet ir prikelti: atviri pokalbiai apie tėvystę ir... obuolio laimę būti suvalgytam; apie sunkiausias nėštumo patirtis ir viltis; apie rengiamą naują Mišiolo laidą – ne vien žmonių rankų darbą; apie tai, ar verta eiti į bažnyčią...

Balandžio Artumos numeris persmelktas žmonių vienijimo ir susivienijimo dvasios. Visi esame Dievo vaikai, – grįžęs iš kelionės po Iraką akcentavo popiežius Pranciškus. „Mūsų tikėjimas veda į brolybę. <...> Mes, žmonės, esam broliai ir seserys. Turim ugdyti ir brolybę tarp religijų, Tu esi žmogus, tu esi Dievo vaikas, tu esi mano brolis. Taškas!“

 

Palaimintajam Jurgiu Matulaičiui – 150! Kaip viltingai šiandien išvargintą pandemijos įtampų krikščionį paguodžia ir sustiprina andai ištartas padrąsinimas: „Jei su Juo čia numirsime, tai su Juo ir gyvensime. <...> Taigi tarnaukime Dievui. Sekime Kristaus pėdomis. Ką reiškia tie vargai ir kentėjimai prieš užmokestį, kuris mūsų laukia!“ (iš manuskripto De Christi resurrectione, parengė sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS).

Kur dar galime susitikti Jėzų, jei ne bažnyčioje? Į ką, būdami silpni ir nuodėmingi, turėtume atsigręžti ir kuo remtis? Naujoji Artumos bendradarbė sesuo benediktinė Marija Valiulytė OSB, sveikindama visus artėjančių šv. Velykų proga, rašo: „Bendruomeninio gyvenimo patirtis byloja, kad artimiausia aplinka, kurioje gyveni su kitais, tokiais pat silpnais, ieškančiais ir trokštančiais žmonėmis, – geriausia vieta susitikti Kristų.“

Taigi, prisimenant Kūdikėlio Jėzaus Teresę, jos „mažąjį kelelį“ – kiekvienu judesiu atliepti Dievui savo artimiausioje aplinkoje, – nauju aktualumu suskamba ir popiežiaus Pranciškaus iniciatyva skirti šeimai pagrindinį dėmesį. Kad šeima – Amoris Laetitia – meilės džiaugsmas, primena ir apmąsto vyskupas Arūnas Poniškaitis, keldamas klausimą: ar savo šeimoje mes galime „melstis kartu, valgyti kartu, klausytis vieniems kitų?“

Apie tai, koks bus naujojo leidimo lietuviškas Mišiolas, kokie vertimo, redagavimo darbai vyksta ir dar laukia, dalijasi LVK Liturgijos komisijos narys arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, kunigai – sakramentų liturgijos žinovas Artūras Kazlauskas ir biblistas Algirdas Akelaitis, pokalbį veda Artumos vyriausiasis redaktorius diakonas Darius Chmieliauskas. Kaip ankstesni vertimai keitė ir darė įtaką Mišiolo tekstams ir ar gali ateityje keistis kai kurių maldų formuluotės – klausimai, jaudinantys tiek triūsiančius prie šio atsakingo darbo, tiek ir tikinčiuosius. Juk kai kurie žodžiai, formuluotės daugeliui jau yra tapę „savi“, nors ir nebūtinai atitinkantys liturginę ar biblinę mintį.

Kas turėtų padėti politikams ir kuriantiesiems įstatymus atsispirti manipuliavimui galia, bauginimui, individualizmo abejingumui ir intelektualiniam tingumui, dalijasi Romanas Kazakevičius, apžvelgdamas enciklikos Fratelli tutti antrąją dalį. Ar valdžios žmonės pajėgūs nuolat grįžti prie amžinųjų vertybių, į kurias remtis besąlygiškai siūlo popiežius?

Praėjusio mėnesio kronika, apžvelgiama Tomo Vilucko, kartkartėm atima žadą: tiek daug prieštaringų požiūrių, dramatiškų katalikams (ir ne tik) įvykių per visą Gavėnią. Ar įmanoma vienytis, kai tokios požiūrių skirtybės, o ir kai pačią Bažnyčią purto moraliniai skandalai, nusirisdami, tarkime, nuo Lietuvos iki Detroito...

Lietuvoje atlikusi parapijų poreikių ir galimybių tyrimus, į Bažnyčią kaip „ekosistemą“ kviečia pažvelgti Giedrė Barčkutė. Vertas dėmesio teiginys: ne tai svarbiausia, kad žmonės „eitų į bažnyčią“; reikia, kad „žmonės eitų pas Kristų“.

Ar mokame, ar kasdien noriai skaitome Bibliją ir stiprinamės Dievo žodžiu? Gal reikia išdrįsti ieškoti atliepo savo paties gyvenime? Kas yra bibliodrama, ateinanti mums į pagalbą, pasakoja Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė.

Šv. Juozapo ir Šeimos metais gręžiamės į tėvo vaidmenį šeimoje. „Jei esu tėvas, tai esu juo visada, sąmoningai, net kai miegu“, – dalijasi keturių vaikų tėtis Andrius Baltakojis.

O netikėta velykiniame numeryje moters, nutraukusios užsimezgusią gyvybę, išpažintis sukrečia. Mes tikrai esame viena tikinčiųjų bendruomenės „ekosistema“, tad kiekvieno iš mūsų žaizdos neišvengiamai atsiliepia visam „organizmui“. Ir kiekvieno atsivertimas artina didžiąją Prisikėlimo malonę.

Šioje Prisikėlimo ir vienijimosi „simfonijoje“ norisi likti su palaimintuoju Jurgiu, kuris rašo: „Dūšia atsimins malones, su kuriomis dirbai, pagundas, kurias nugalėjai. Ir sušuks dūšia: galėjau žūti, net būti pasmerkta. O esu išgelbėta ir laiminga.“

Dovilė Zelčiūtė

 


Turinys

Kronika

Klausimai ganytojams

Tėvas Antanas Saulaitis SJ
Visa grįsta teise ir teisingumu?

Tomas VILUCKAS
Bažnyčios pulsas

Meilės džiaugsmas – Bažnyčios džiaugsmas!

Pokalbis redakcijoje
Mišiolas – ne vieno ir ne vien žmogaus rankų darbas

Didelės ir mažos kryžkelės

Romanas KAZAKEVIČIUS
Viskas yra susiję (III)

Giedrė Barčkutė
Nebeikime į bažnyčią?

Vilhelmina Mikelionienė
Dievas sėja…

Jaunimo iššūkis

Ernesta Karnilaitė
Palaikymas stiprina

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Šv. Jonas Paulius II
Kūno teologija (XVIII)

Obuolio laimė – būti suvalgytam

Jau per vėlu?..

O mes kitokie

Ką nors darykite, mama!

Akiračiai

Dr. Liudas Jovaiša
Petras Kanizijus – Centrinės Europos apaštalas

Kunigas Tomáš HALÍK
Atsimerkti

Atokvėpio valandai

Dovilė ZELČIŪTĖ
Mes gyvensim ilgai ir laimingai

Skanaus!

Vilma Barauskienė
Keptos omarų uodegytės su sviestu ir citrina

Sveikata

Gydytojas Vytis Žemaitis
Kas turi ausis – teklauso

Gyvenimas kaip senas vynas

Vanda IBIANSKA
Kai buvome jauni ir negalvojome apie mirtį

 

Viršelyje – Prisikėlęs Kristus. Vytauto Kašubos horeljefas (1965 m.) dabar esantis Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22