Eikime į jo Artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes! (Ps 95, 2)

artuma202003 vir m
2020 kovas 3

Kovo Artuma: apie AUKĄ ir aukas Bažnyčioje...

„Šėtonas įeina per piniginę. Tada pinigai iš paprasto įrankio tampa stabu. Tai tikras demono mėšlas“, – sako popiežius Pranciškus ir dar priduria, kad „pinigai ir galia griauna Bažnyčią“. O kita vertus, juk dar nevisi katalikai užmiršo penktąjį Bažnyčios įsakymą: padėk išlaikyti savo tikėjimo bendruomenę. Tad kaip visatai turime suprasti ir ką žinoti apie Bažnyčios pinigus, aukas ir aukojimą? Juolab kad tuo pačiu žodžiulietuviškai vadiname tokius skirtingus dalykus – ir nelygstamą Kristaus meilės Auką, ir pinigus, ir patyrusius išnaudojimą...

Kovo Artumą net ir karantino metu vis dar galite įsigyti prekybos centruose, sykiu su būtiniausiomis prekėmis; taip pat ir užsukę į savo parapiją ar bet kurią bažnyčią – stabtelėti tyliai maldai prie tabernakulyje esančio Švč. Sakramento, ar/ir užprašydami Mišių intenciją ar kitų būtiniausių kunigo patarnavimų. Beje, nešdami maistą ar vaistų artimui, nepamirškite nunešti ir Artumos žurnalą, skirtą šiam Gavėnios laikui. Dovanokite jį kitiems! Juk žmogus ne vien duona gyvas, o jėgų bei vilties semiasi bei stiprinasi ne karantino apribojimais, bet dvasią keliančiais dalykais!

Ačiū Jums, kad esate drauge, Dievo ir žmonių artumoje, kuri šiuo laiku tokia ypatinga ir dar labiau nei bet kada anksčiau reikalinga!

 

Toliau gilindamiesi į karštas diskusijas keliančią Bažnyčios temą, šiame gavėniškame numeryje kalbame apie Auką ir aukas.

Kam Bažnyčiai reikalingi pinigai, iš kur ji Lietuvoje gauna pajamų ir kaip išlaikomi kunigai bei tikinčiųjų bendruomenė, straipsnyje „Šventi Bažnyčios pinigai“ nevengdamas ironijos pasakoja kunigas Artūras Kazlauskas.

Ką tik paskirtasis arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pirmajame savo interviu padeda Artumos skaitytojams suprasti Aukos ir aukų esmę. Ganytojas drąsina: „Įprasta Bažnyčios praktika, kadangi finansai bendri, – paskelbti, kiek surenkama ir kiek išleidžiama. Arba būna pranešama, kiek reikia kokiam tikslui (pvz., stogas kiauras), kiek jau surinkta ir kiek dar trūksta. Vakaruose šis modelis yra kur kas labiau išvystytas nei mūsų šalyje. Nenorime žmonių spausti ar, galima sakyti, terorizuoti – štai, mums reikia tam varvančiam stogui, duokite! Bet gal ir mes jau bręstame ta linkme – konkrečiai pasakyti žmonėms, kaip ir už kiek, kas vyksta. Nebijoti bendrauti šia tema.“ Jis paaiškina, kam skiriamos aukos per Mišias, kalėdojimo pinigai, kokius mokesčius Bažnyčia moka ir kokių nemoka.

O kam vis dėlto buvo reikalinga Kristaus auka – Jo pralietas kraujas? Velniui? Tėvui? Ką reiškia kvietimas aukotis taip, kaip Kristus pasiaukojo; kada „aukojimasis“ tampa nuodėme prieš savo kūną ir net griauna mūsų santykius; koks yra tikrasis aukojimas(is) – apie visa tai straipsnyje „Kas mums yra auka“ svarsto dr. Irena Eglė Laumenskaitė.

Apie aukojimą(si) ir darbą arba išnaudojimą Bažnyčioje kalbintas ne vienerius metus tarnaujantis joje jaunimas sakė, kad šias sąvokas skiria plona linija ir iš to kartais kyla įtampa: „Kai daug darai, pamiršti save. Bažnyčioje kartais nepopuliaru sakyti, kad turiu skirti laiko sau, nes lyg turiu viską aukoti. Bet tu esi žmogus ir negalėsi duoti, kai pats neturėsi. Kaip to išvengti? Nežinau, ar įmanoma.“

Vanda Ibianska tekste „Pro et contra“ rašo, kad aukoti galime ne tik pinigų ar nereikalingų daiktų: „Kodėl, pvz., pensininkė kirpėja porą valandų per savaitę negalėtų kirpti plaukų už 1 eurą (tas euras už šampūną, vandenį, elektrą), manikiūrininkė – sutvarkyti nagų, pedikiūrininkė – padaryti labai reikalingo seniems ir ligotiems žmonėms pedikiūro, santechnikas – pataisyti čiaupo ir t. t. Tai būtų tikri aukojimai ir aukos. Ne nereikalingų daiktų atsikratymas.“ Tikrai, net ir neturtingi turėtume ką paaukoti.

Apie savo laiko aukojimą Mišioms, savo puikybės aukojimą artumui su Dievu kalba rašytoja Dovilė Zelčiūtė. Pasak jos, žmogui būdinga ieškoti, klausti, nesutikti, abejoti. Tačiau kai tikėjimas apkabina tave visą, jau nesvarstai, nes to ir nebereikia.

Artuma ir toliau lankosi Lietuvos parapijose. Šįkart svečiuojamės Šiauliuose, Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Kuo katedros parapija skiriasi nuo kaimų ar mažesnių miesto parapijų? Ką čia tarnaujantieji daro, kad žmonėms būtų gera? Kokia yra klebono vizija šiai parapijai? Skaitykite straipsnyje „Jei dosniai daliji, dosniai grįžta“.

Šiemet Kovo 11-ąją minėsime ypač iškilmingai. Kokia nuotaika ją pasitinkame, ko tada tikėjomės ir kokia yra šiandiena, žvelgia Antanas Gailius straipsnyje „Trisdešimta Kovo 11-oji, arba „Būna šiame pasaulyje naktų, ir nemažai jų“.

 

Gydytojas Vytis Žemaitis šįkart rašo apie „karūnuotąjį iš Kinijos“ – koronavirusą. Jis drąsina – tik 2 proc. užsikrėtusiųjų šia liga numiršta, be to, gydytojai Lietuvoje jam jau pasiruošę: „Per beveik tris savo praktikos dešimtmečius teko rengtis keletui epidemijų. Kaip tame spektaklyje „Belaukiant Godo“. Nesulaukėme nei vienos. Nepriklausomybės aušroje gavome aplinkraštį, kad Vidurinėje Azijoje maras pasirodė. Dar laukėme juodligės, tymų, kiaulių ir kitokio gripo, Ebolos, SARS’o ir MERS’o… Dabar visiškai pasirengę laukiam koronos.“

Būkime sveiki ir gyvuokime!


Turinys

Kronika

Kunigas Artūras KAZLAUSKAS Šventi Bažnyčios pinigai

Antanas Saulaitis SJ Už kinų katalikų vienybę

Saulena ŽIUGŽDAITĖ „Mylimoji Amazonija“

Tomas VILUCKAS Bažnyčios pulsas

Antanas GAILIUS Trisdešimta Kovo 11-oji

Didelės ir mažos kryžkelės

Brolis Ramūnas MIZGIRIS OFM Dievo ir mūsų aukos

Pokalbis su vyskupu Kęstučiu Kėvalu Apie auką ir aukas

Dr. Irena Eglė LAUMENSKAITĖ Kas mums yra auka

Deimantė Bukeikaitė Kai meilė veikli

Visi normalūs žmonės ką nors aukoja

Dovilė ZELČIŪTĖ „Lenkitės, išdidūs keliai“

Inesė Ratnikaitė Jei dosniai daliji, dosniai grįžta

Jaunimo iššūkis

Miglė Viselgaitė Nepatogiai: jaunimas apie aukas, tarnystę, savanorystę 

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos 

Šv. Jonas Paulius II Kūno teologija (X)

Jurgita POCEVIČIENĖ Ko reikia kiekvienai mamai?

Akiračiai

Kunigas Tomáš HALÍK Be atstumo (iki kryžiaus aukos)

Sveikata

Vytis ŽEMAITIS Karūnuotasis iš Kinijos

Gyvenimas kaip senas vynas

Vanda IBIANSKA Pro et contra

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22