Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

artuma201905_vir.jpg
2019 m. gegužė 5

Gegužės Artuma: apie DRĄSĄ gyventi ir liudyti

„Aš jau turėsiu telefoną. Jei kas, paskambinsiu tėčiui, ir jis greitai mane pasaugos, nes yra labai drąsus“, – taip apie drąsą kalba penkiametė Gerda. Mat šiltos gegužės Artumos numeris skirtas drąsai, kurią popiežius Pranciškus įvardija kaip vieną iš penkių šiuolaikinio šventumo požymių.

Tad pabandykime įsivardyti: kas mums yra drąsa ir iš kur jos semiamės? Kaip drąsiai eiti savo keliu, kaip nebijoti būti pasmerktam? Kaip išdrįsti liudyti tikėjimą netgi nepalankioje aplinkoje?

Gegužė – Mergelės Marijos mėnuo. Kiekvieną jos dieną – po vieną konkretų atsižadėjimą, po maldą. Apie šią ir kitas gegužės tradicijas pasakoja Artumos kapelionas kun. Artūras Kazlauskas. O popiežiaus Pranciškaus žinią Lietuvai – šįkart Mišių Kauno Santakoje pamokslą – aptariantieji ragina atkreipti dėmesį į kiekvieną žmogų ir greta savęs ypač pamatyti pagalbos reikalingą. Taigi, dar kartą – „ką pastatysime į centrą“?

„Mūsų malda turi būti tokia kaip Marijos ir apaštalų – vieninga ir atkakli“, – teigia tėvas Ranieras Cantalamessa OFM Cap., kurio apmąstymus žengiant Sekminių link spausdiname gegužės numeryje. Popiežiaus namų pamokslininkas, be kita, paaiškina, kuo skiriasi du pagrindiniai maldos būdai, ir siūlo galimybę peržengti nusistatytas ribas bei leisti sau spontanišką maldą.

Pavasarinėje Artumoje – proga susipažinti su daugiau kaip 30 metų evangelizacijoje ir misijose dalyvaujančia Michelle Moran. Su Lietuvoje apsilankiusia nuostabia moterimi kalbama apie Gerosios Naujienos skelbimą, krikščionišką drąsą bei patariama, kaip gelbėtis, kai kankina baimė.

Kun. Algirdas Akelaitis įkvėpimo ieško Šventojo Rašto puslapiuose ir rašo apie parrēsia – atvirumą, ištikimybę tiesai bei drąsą, pavadindamas tai dorybe, kurią galima įgyti ir lavinti.

Drąsa psichologijoje suprantama kaip asmenybės bruožas, leidžiantis nuslopinti natūralias gynybines reakcijas ir veikti ryžtingai – paaiškina psichologė Zita Vasiliauskaitė. Kokia būna mūsų pirminė reakcija atsidūrus stresinėje situacijoje? Ir kaip vadovautis ne instinktu, o dvasia ir protu?

Kai kurie, atrodytų, itin drąsiai gyvenantys žmonės šių klausimų sau nekelia. Keturis vaikus auginantys, dėl šeimų ir vyskupijos reikalų besidarbuojantys sutuoktiniai Judita ir Aidas Bernatoniai teigia apie drąsą nė negalvojantys. Vis dėlto pokalbyje su jais išryškėja trys drąsos: drąsa tuoktis, drąsa kalbėtis ir drąsa būti kančioje.

Apie drąsą kaip apie savaiminį pojūtį kalba ir „Jaunimo iššūkio“ herojai. Trys tikintys ir tikėjimą liudijantys jaunuoliai atskleidžia, kokių reakcijų sulaukia iš aplinkinių. Kaip reaguoti į kritiką? Ir ką sakyti apie tikėjimą, idant pats jaustumeisi sąžiningas?

Paskutinis gegužės numerio straipsnis alsuoja pavasariu. Vanda Ibianska meistriškai susieja savo temą su klasika tapusiomis Maironio eilutėmis. „Gražiau kaip Lietuvoje nebuvo, nėra ir nebus“, – kaip odė Lietuvai skamba ir ši jos mintis.

Kultūriniai misijų kraštų žmonių skirtumai, dviejų tikrai vertų pamatyti filmų apie Gailestingojo Jėzaus atvaizdo žinią pristatymas, Motinos dienai skirto, lengvo it debesėlis torto receptas – tai ir dar daugiau gegužės mėnesio Artumoje.

Džiaukimės pavasariu ir leiskime Dievui pašalinti iš širdies nerimą bei pripildyti ją drąsos. Gražiausių šiltų dienų –

 

Artumos redakcija


Turinys

Kronika

Klausimai ganytojams
Kun. Artūras KAZLAUSKAS Marijos gegužė
Tomas VILUCKAS, Dalė GUDŽINSKIENĖ Bažnyčios pulsas
Pokalbis redakcijoje Taigi, dar kartą – „ką pastatysime į centrą“?
Justina DAUGALAITĖ Gailestingosios meilės praktikai

Didelės ir mažos kryžkelės

Kun. Algirdas AKELAITIS Ištikimybė tiesai ir drąsa
Raniero CANTALAMESSA OFM Cap. Melskime, kad gautume Dvasią
Pokalbis su Michelle MORAN Viešpats nenori, kad būtume bailūs
Zita VASILIAUSKAITĖ Apie drąsą ir nedrąsą
Vijoleta VITKAUSKIENĖ Trys drąsos
Drąsi aš dar būsiu paskui

Jaunimo iššūkis

Joana GIMBERYTĖ-BALČIUVIENĖ Eiti tikėjimo keliu ir liudyti

Veidu į vaiką

Dr. Nijolė LIOBIKIENĖ Kaip apsaugoti vaikus nuo smurto?

Akiračiai

Antanas SAULAITIS SJ Oro bučinukas misijų krašte

Atokvėpio valandai

Ramūnas AUŠROTAS Meilė ir gailestingumas kine
Giovannino GUARESCHI Pomidorų kompleksas

Skanaus!

Vilma BARAUSKIENĖ Lengvas it debesėlis

Sveikata

Vytis ŽEMAITIS „Neskaniai“ kvepiantys Rytai

Gyvenimas kaip senas vynas

MAIRONIS ir Vanda IBIANSKA „Pavasario saulė nušvito meiliai“

Šypsenos be raukšlių

 

Viršelyje – Sebastian Scheichl / Caters News nuotrauka.

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22