Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

artuma201906 vir
2019 m. birželis 6

Birželio Artuma: melskis ir būsi šventas?!

Kiek daug gali nutikti per vieną mėnesį! Vasaros pradžios Artuma skirta net trims kryptims. Pirmiausia, toliau apmąstydami popiežiaus Pranciškaus padrąsinimą Džiūgaukite ir linksminkitės, šįkart žvelgiame į maldą kaip šiandienio šventumo bruožą. Kaip mes meldžiamės? Kur to išmokstame? Ar yra „efektyvių“ maldų?..

Be to, būtent birželį Lietuvoje švenčiame Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju, todėl turime dar iš arčiau pažinti ypatingą maldos vyrą! Jo gyvenimui ir dvasios keliui vasariškame numeryje skiriami net trijų autorių pasakojimai. Tad pažinkite naujai Lietuvos veidą nušvietusio žmogaus biografiją, tikėjimo kelią ir ypatingus darbus. O kad jį pažinę karščiau melstumės ir prašytume jo užtarimo, Kaišiadorių vyskupija dovanoja Artumos skaitytojams po gražią skrajutę su palaimintojo Mykolo litanija!

Greta džiaugsmo – ir šviesaus ilgesio pripildytas gedulas. Daug dėmesio šioje Artumoje skiriame ką tik žemiškąjį gyvenimą baigusiam Jeanui Vanier – vienam didžiausių mūsų laikų šventųjų, silpniausiųjų, mažutėlių apaštalui. In memoriam pateikiamos prieš pusmetį jo suformuluotos „dešimt gyvenimo taisyklių“, o kardinolas Audrys Juozas Bačkis supažindina mus su nepaprasto vyro gyvenimu iš arčiau ir pasakoja apie nepaprastą judviejų susitikimą.

Kaip pajėgti tarnauti kitam? Atvira širdimi sakyti „taip“ – kaip atsiliepė Marija. Tai primenama apmąstant popiežiaus Pranciškaus Lietuvoje pasakytas kalbas. Tarnauti atstumtajam, kaip teigia dr. Irena Eglė Laumenskaitė, galima tik tuomet, kai pats esi patyręs, ką reiškia parkritus sulaukti pagalbos. Prašydami Marijos pagalbos galime perkeisti savo gyvenimą tarnystei.

Kas ta malda ir kaip, kada melstis – apie tai pasakoja bei savo patirtimi dalijasi kunigas jėzuitas Aldonas Gudaitis ir Violeta Micevičiūtė. Brolis pranciškonas Ramūnas Mizgiris maldą įvardija kaip Dievo ir žmogaus vienas kito šauksmą. Autorius atskleidžia ir tai, kas svarbiausia nuoširdžiai maldai... O tėvas jėzuitas Antanas Saulaitis pasidalija, kaip melstis Rožinį už visą pasaulį, misionieriškai.

O kaip meldžiasi tie, kurie patys kviečia į maldą kitus ir tarnauja bažnyčiose tam, kad mes galėtume melstis? Pal. Mykolas Giedraitis, kuris, sakoma, tarnavo pasitikdamas žmones bei rūpindamasis liturgija – t. y. atlikdamas labai panašų į zakristijonų darbą, įkvėpė ir mus atsigręžti į šiandien atliekančius tą pačią tarnystę. Zakristijonas – ar pelnytai tai kartais „apiburbamas“ asmuo bažnyčioje? Straipsnyje „Zakristijonai bažnyčioje“ kalbinami du vyrai ir viena moteris – trys zakristijonai, į savo darbą žiūrintys su didele meile. O kaip jie patys meldžiasi?

Vasaros numeryje – ir daug pramogų. Kino ekspertas Ramūnas Aušrotas pristato vadinamąjį „Dievas iš mašinos“ principą, kai netikėta išorinė jėga kūrinyje padeda įveikti beviltišką situaciją. Jo teigimu, šiuolaikiniam žiūrovui sunku priimti tokį siužeto vingį, nes jis atrodo nelogiškas, stebuklingas. Autorius pristato ir filmus, kuriuose minėtas principas (kai kada – ir Dievo ženklas!?) atsispindi. Pažiūrėkime!

Nepamiršome ir aktualijų. Jei netyčia, iškamuoti rinkiminių agitacijų, įtampos sekundę pagalvotume, kad „seniau buvo geriau“, atsiverskime Vandos Ibianskos pasakojimą apie sovietmečio kasdienybę. Jis iškart sugrąžins dėkingumą už tai, ką turime šiandien.

Greta visų puikių autorinių straipsnių rasite ir vaikiškų pasakojimų, juokelių, literatūros klasikos vertimą, receptų bei gydytojo patarimų. Džiaugsmingos vasaros drauge su Artuma ir dvasios ramybės maldoje!

Joana GIMBERYTĖ-BALČIUVIENĖ


Turinys

Kronika

Kun. Artūras KAZLAUSKAS (Atskleistos) zakristijonų paslaptys
Bažnyčios pulsas
Jeano Vanier dešimt gyvenimo taisyklių (tęsinys)
Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS In memoriam Jean Vanier Gailestingumo mažutėliams apaštalas
Justina DAUGALAITĖ Antrieji namai
Dr. Irena Eglė LAUMENSKAITĖ Kaip pajėgti patarnauti kitam?

Didelės ir mažos kryžkelės

Pokalbis su Aldonu GUDAIČIU SJ Gyventi Dievo akivaizdoje
Violeta MICEVIČIŪTĖ Ar turi laiko melstis?..
Br. Ramūnas MIZGIRIS OFM Abipusis šaukimasis
Antanas Saulaitis SJ Penkiaspalvis rožinis
Dr. Darius BARONAS Atkaklusis dangaus šturmuotojas
Kun. Algirdas AKELAITIS Dangaus atvirų durų dienos
Dr. Asta GINIŪNIENĖ Senieji pal. Mykolo Giedraičio atvaizdai
Joana GIMBERYTĖ-BALČIUVIENĖ Zakristijonai bažnyčioje
Pažaisti, pasvajoti ir pasimelsti

Atokvėpio valandai

Ramūnas AUŠROTAS „Dievas iš mašinos“
Giovannino GUARESCHI Apklausa

Skanaus!

Vilma BARAUSKIENĖ Iškylai gamtoje – kibinukai

Sveikata

Vytis ŽEMAITIS „Leisk džiaugtis sielos  bei kūno sveikata“

Gyvenimas kaip senas vynas

Vanda IBIANSKA Okupacija

Šypsenos be raukšlių

Viršelyje – Pal. Mykolas Giedraitis. Videniškių bažnyčios paveikslo fragmentas, XVII a. pabaiga–XVIII a. pradžia

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22