Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

artuma201904_vir.jpg
2019 m. balandis 4

Balandžio Artuma: mūsų laikų šventieji – džiugūs ir ištvermingi?

Taip, sako popiežius Pranciškus, jie ne tik ištvermingi bei kantrūs, bet ir džiaugsmingi, turintys humoro jausmą, sakytume – tvirti, linksmi ir „prie bajerio“! Bet kodėl būtent šios savybės tokios svarbios mums, krikščionims? Ar tiesa, kad šėtonas, kaip tyčia, labiausiai nemėgsta humoro? Kaip suderinti džiaugsmą su skausmu? Ką daryti, kai sielvartas mumyse, rodos, nugali? Ir kaip galime džiaugsmu nuspalvinti savo bei kitų kasdienybę? Gal todėl popiežius siūlo melstis šventojo Tomo Moro malda: <...> Dovanok man, Viešpatie, humoro jausmą. Suteik malonę suprasti sąmojį ir gyvenime atrasti džiaugsmo bei gebėti dalytis juo su kitu. Tad apie džiaugsmą ir ištvermę, kaip šventumo požymius šiandieniame pasaulyje, kalbama pavasariniame Artumos numeryje.

„Krikščionybė jau prieš daugybę metų liudijo avangardinius dalykus“, – drąsiai primena Paulius V. Subačius ir, pratęsdamas popiežiaus vizito apmąstymą, šiame numeryje aptaria, kokias „lygių teisių“ ir „liberalumo“ idėjas skatina mūsų Šventasis Tėvas.

Švenčiame ir jau 30 metų Lietuvoje tarnaujantį Caritą! Per tiek laiko Caritas keitėsi, bet pagrindinio savo pašaukimo – padėti žmogui – tikrai nepamiršo. Vanda Ibianska gyvai prisimena lygiai prieš 30 pavasarių vykusį steigiamąjį suvažiavimą, o dabartinis Kauno bei Lietuvos Carito vadovas Arūnas Kučikas jautriai atsiliepia apie tarnystę ir padeda skaitytojui suprasti organizacijos kasdienybę šiandien.

Aktorius, didžėjus, fotografas, šeimos tėvas – ar daugelis tų, kurie žavisi Rimo Šapausko darbais, žino, kad jis – tvirtai tikintis žmogus? Apie džiaugsmą būti Kristaus išgelbėtam, apie personažus bei kaukes darbe ir kasdienybėje ir, žinoma, apie juoką – štai apie ką su žinomu vyru kalbamės balandžio Artumoje.

O kaipgi džiaugsmo priešingybė – skausmas, kančia, liūdesys? Teigiama, kad maždaug 25 proc. žmonių yra patyrę netgi depresijos požymių. Kuo tai pasireiškia? Kaip reaguoti, artimajam prabilus apie savižudybę ir koks yra kompleksinis gydymas nuo depresijos? Į šiuos klausimus atsakanti psichologė Zita Vasiliauskaitė pataria, kaip artimiesiems būti šalia kenčiančiojo.

Kas labiausiai džiugina jaunimą? Jei manote, kad vakarėliai, – nustebsite. Keturi Jaunimo iššūkio skilčiai kalbinti jaunuoliai teigė, kad jiems džiaugsmingą išsipildymą dovanoja visai kiti – ir labai skirtingi! – dalykai.

Balandžio Artumoje – ir pasakojimas apie visai kitos kartos, okupacijos metais mokyklą baigusios merginos gyvenimą. Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dienoraštį praskleidęs kunigas Nerijus Pipiras prabyla apie tyraširdžius – kasdienybės šventumo kupinus žmones.

Apie nutikimus studijų metais prisiminimais dalijasi tėvas Antanas Saulaitis SJ, o Vanda Ibianska narsto vadinamųjų davatkų mąstymo ypatumus. Balandžio numeryje tęsiama smurto prieš vaikus tema ir mokoma, kaip auklėti be neatitaisomo pykčio.

Žurnalo pabaigoje pristatoma naujas skiltis „Skanaus!“ Joje Vilma Barauskienė – ji gamino pietus ir popiežiui Pranciškui – dabar su Artumos skaitytojais dalysis maisto ruošimo ypatumais bei gardžių patiekalų receptais.

Kunigas Artūras Kazlauskas teigia, kad džiaugsmas yra lyg žaidimas, o šio be taisyklių nebūna. Kunigas prisimena vaikystėje žaistus žaidimus, artina liturginius momentus ir žaismę, taip pat atskleidžia, prie kokio žaidimo niekada neprisideda.

Jei Velykos – atgimimo šventė, ją galime sutikti su didžiu džiaugsmu.

Džiaugsmingų, žaidimų ir gyvenimo skonio pilnų pavasario akimirkų!
Joana GIMBERYTĖ-BALČIUVIENĖ


Turinys

Kronika

Klausimai ganytojams
Kun. Artūras KAZLAUSKAS Dieviškasis žaidimas
Tomas VILUCKAS, Dalė GUDŽINSKIENĖ Bažnyčios pulsas
Paulius V. SUBAČIUS Kaip būti avangarde?
Prieš 30 pavasarių – Carito Lietuvoje atgimimas
Pokalbis su Arūnu KUČIKU Tarnauti džiugiai, kantriai ir viltingai

Didelės ir mažos kryžkelės

Popiežius PRANCIŠKUS Ištvermingas ir džiugus
Pokalbis su Rimu ŠAPAUSKU Humoras išlaisvina
Vytis ŽEMAITIS Džiaugsmo priešingybė
Zita VASILIAUSKAITĖ Kaip būti šalia kenčiančio?

Jaunimo iššūkis

Joana GIMBERYTĖ-BALČIUVIENĖ Džiaugsmo paieškos

Veidu į vaiką

Reikia daug juoktis, nes tada ilgiau gyvensi
Dr. Nijolė LIOBIKIENĖ Kad bausmė nevirstų smurtu

Akiračiai

Antanas SAULAITIS SJ Misijų keliai – dangumi ir vandeniu
Kun. Nerijus PIPIRAS Palaiminti tyraširdžiai

Atokvėpio valandai

Giovannino GUARESCHI Malkos

Skanaus!

Stengiuosi, kad žmonės džiaugtųsi
Ėriuko kumpis

Sveikata

Augalų terapija

Gyvenimas kaip senas vynas

Vanda IBIANSKA Okupacija, davatkos ir šventumas

 

Viršelyje – Kristaus prisikėlimas. AKG images nuotrauka

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 birželis 6

Artuma - artuma202406_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22