Apie tai, kas svarbu gyvenantiems Dievo ir žmonių artumoje

artuma201801_vir.jpg
2018 m. sausis 1

Sausio ARTUMA: kaip Šventoji Dvasia tampa ASMENIU mūsų gyvenime?

Artumos redakcija sveikina ką tik Kalėdose palaimintus ir Naujus metus pradedančius savo skaitytojus, autorius, bendradarbius, platintojus, rėmėjus, užtarėjus! Ir čia pat kviečia į naują kelionę drauge su ypatinga palydove – Šventąja Dvasia. Jai pažinti, daugiau gyvenimo su Ja patirti, o sykiu ir popiežiaus Pranciškaus galimam apsilankymui Lietuvoje pasiruošti skirsime 2018 metų Artumą.

Tad kaip toji Dvasia, prakilniausiais vardais vadinama, įvairiais simboliais vaizduojama, tampa mūsų atpažįstamu Asmeniu? Ką Jos vėjas, kuris pučia, kur nori, gaivina ir kuria nauja mūsų gyvenime? „Slėpiningas Kūrėjo dvelksmas“, – rašo Tomas Viluckas, pasak kurio, „Šventoji Dvasia – tai ir visa perskverbianti Dievo jėga, Jo kuriančioji galybė, kuri neįmanomus dalykus padaro įmanomus. Tai – paties Dievo kvėpavimas!“

Kaip šį Dvasios dvelksmą atpažinti savo gyvenime, šeimose, tuomet, kai ieškome išeičių iš pačių sunkiausių situacijų, ganytojų tarnystėje, netgi mūsų istorijoje? „Jau seniai Šventosios Dvasios balsas šaukia“, – dar 1909 m. rašė savo bičiuliui pal. Jurgis Matulaitis. Tėvo Jurgio, „visad klusnaus Šventajai Dvasiai“, laiškų pluoštelį sausio numeryje paskleidžia sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS.

Viltis Lietuvoje sulaukti popiežiaus Pranciškaus ir noras rengtis tam paskatino pradėti straipsnių ciklą apie Dvasios vedamų popiežių tarnystę Bažnyčioje. Į šios tarnystės istoriją neabejotinai jau „įsirašė“ akimirka, kai pasaulį paprastu „Labas vakaras“ 2013-ųjų kovo 13-ąją pasveikino Jorge Mario Bergoglio. Tai primena ir tuomet pasaulį apskriejusi nežemiškos šviesos gaubiama ką tik išrinkto Pranciškaus fotografija, kurią dailininkė Silvija Knezekytė parinko pirmajam ciklo straipsniui „Visų ganytojas“.

Ar atspėtume, kas buvo „mokyčiausias XX a. pirmos pusės kunigas Lietuvoje“, ypatingos tvirtybės žmogus, beje, išaugęs 11 vaikų šeimoje? Tai arkivyskupas Mečislovas Reinys – teigia Vanda Ibianska, pasakodama gausybe Dvasios dovanų apdovanoto ganytojo – kito beatifikacijos kandidato mūsų krašte – dramatišką gyvenimo istoriją...

„Mano Dvasios krikštas įvyko per Kristaus Karaliaus iškilmę“, – 2015 metais sakė teologijos daktaras Valdas Mackela, deja, jau po dvejų metų, irgi švenčiant Kristų Karalių, po sunkios ligos iškeliavęs į amžinybę. Artumos publikuojamas In memoriam – tai dvasiniu testamentu netikėtai tapusios jo konferencijos „Būkite pilni Dvasios“ (Ef 5, 18) santrauka, kurioje Valdas dalijosi, kaip nuo pat pirmųjų savo susitikimų su šlovintojais mąstė: „...aš irgi norėčiau turėti tą Dvasios pilnatvę, taip pat melstis ir tarnauti Bažnyčioje.“

Apie gyvenimą santuokoje kaip Šventosios Dvasios malonę žurnale dalijasi sutuoktiniai. Jie liudija, kaip iš Dievo Dvasios šeimoje širdis tampa „minkštesnė“ ir pajėgia dar labiau mylėti.

Ar turėti vaiką nėra kiekvieno teisė?.. Apie šeimų nevaisingumo išgyvenimą Ingridos Vuosaitytės kalbinamas arkivyskupas Lionginas Virbalas pirmajame straipsnyje pabrėžia šios pagalbos moralumą ir etiškumą Bažnyčios mokymo požiūriu, o vasario numeryje bus dar vienas pokalbis – kaip Bažnyčia galėtų pagelbėti bevaikėms šeimoms.

Sovietmečio deformuotą mūsų istoriją primins ką tik pasibaigusio Reformacijos 500 m. sukakties minėjimo apmąstymai – sausio Artumoje spausdinamas Jūratės Kuodytės pokalbis su Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos pirmininke dr. Nerija Putinaite atvers akis, kodėl taip ilgai mūsų sąmonėje protestantų kunigai Mažvydas ir Donelaitis tebėra tik rašytojai...

„Dievas tikras kaip kiškis“ – taip pavadintą nuotaikingą istoriją, nutikusią rekolekcijose, pasakoja jau pažįstama skaitytojams Violeta Micevičiūtė. Vidiniam išgydymui tarnaujanti Violeta sako: „kai savo gyvenimą pasuki tinkama kryptimi <...>, apima didžiulis džiaugsmas ir dėkingumas, kad sėkmingai pasibaigė tavo važiavimas priešinga juosta!“

Kviečiame į drąsią ir netikėtumų žadančią metų kelionę su Šventąja Dvasia Artumos puslapiuose. Tegu Ji įkvepia ne tik rašančius, bet ir skaitančius ir veda dar toliau – tinkama kryptimi!

Dalė GUDŽINSKIENĖ


Turinys

Kronika

Klausimai ganytojams
Kun. Artūras KAZLAUSKAS Šventoji Dvasia liturgijoje
Bažnyčios pulsas
Visų ganytojas
Jolanta RAMONIENĖ Kaip pasiklosi, taip išmiegosi
Ses. Viktorija PLEČKAITYTĖ MVS Visada klusnus Šventajai Dvasiai
Jūratė KUODYTĖ kalbina Neriją PUTINAITĘ Kaip Mažvydas ir Donelaitis iš kunigų virto tik rašytojais

Didelės ir mažos kryžkelės

Tomas VILUCKAS Slėpiningas Kūrėjo dvelksmas
Dr. Valdas MACKELA Šventoji Dvasia skirta visiems!
Zita VASILIAUSKAITĖ Kūrybiškumo rizika ir džiaugsmas
Violeta MICEVIČIŪTĖ Dievas tikras kaip kiškis
Šventoji Dvasia – kaip didelis pūkuotas angelas
Ką Dvasia veikia šeimoje?

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Arkivysk. Lionginą VIRBALĄ kalbina Ingrida VUOSAITYTĖ Ar turėti vaiką nėra kiekvieno teisė?
Nevaisingumo kelionė

Jaunimo iššūkis

Joana GIMBERYTĖ-JURONĖ Nauji metai, naujos pradžios

Atokvėpio valandai

Giovannino GUARESCHI Administravimas

Akiračiai

Dievo tarnas Mečislovas Reinys

Sveikata

Gyd. Vytis ŽEMAITIS Kraujospūdis
Vanda IBIANSKA Truputis apie viską

Šypsenos be raukšlių

 

Viršelyje – Dievo Dvasia, dvelkianti viršum vandenų. Sens Biblijos miniatiūra, Turinas, XIV a. AKG Iimages nuotrauka

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 gegužė 5

Artuma - artuma202405_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22