Eikime į jo Artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes! (Ps 95, 2)

artuma201812-vir.jpg
2018 m. gruodis 12

Gruodžio Artuma: ką Šventoji Dvasia veikia per Kalėdas? Ir ką Ji sako mūsų dienų Bažnyčiai?

Dievo tapimas kūnu – vienas didžiausių slėpinių! O adventiškai kalėdiniu laikotarpiu esame pratę įsižiūrėti į ateinantį Kūdikėlį Jėzų, Mariją, Juozapą, angelus... Bet ką tuo metu veikė... Šventoji Dvasia? Ką Ji turi bendro su Kalėdomis? Pasak šv. Jono Pauliaus II, didžiausias Jos atliktas darbas kūrimo ir išgelbėjimo istorijoje – tai Jėzaus pradėjimas! O ką ta pati Dvasia šiandien byloja mums, mūsų Bažnyčiai? Kokius skaudulius popiežiaus Pranciškaus lūpomis Ji kelia, kad apvalytų, gydytų ir padarytų naują kūrinį? Kas naujo gimsta šiandien? Apie tai kalbama gruodžio Artumoje.

„Kuo gyveno Bažnyčia, Šventajam Tėvui atvykstant pas mus?“ – šiuo klausimu pradedama popiežiaus Pranciškaus mums atvežtos žinios analizė. Prieš pat jam atvykstant į Lietuvą, visame pasaulyje vėl nuskambėję paauglių seksualinio išnaudojimo skandalai turbūt labiausiai skaudino įrodžius, kad bažnytinė vyresnybė dangstė tuos faktus. Tuomet popiežius Pranciškus kreipėsi į Bažnyčią savuoju Laišku Dievo tautai. Tad šio ypatingo laiško išsamiu aptarimu gruodžio Artumoje pradedame ciklą, kurį tęsime ir ateinančiais metais.

Spindinti eglutė – būtinas šventinis atributas? Žinoma! O prakartėlė? Gražu – štai, dar sustatyti mieli gyvulėliai. Be dovanų mažyliams irgi neapsieinama. Tačiau ar gerai žinome, ką reiškia šie simboliai? Kodėl puošiamas medis, dovanojamos dovanos, ką prakartėlėje simbolizuoja jautis ir asilas? Artumos kapelionas Artūras Kazlauskas visa tai paaiškina ir primena laukiamiausios metų šventės ženklų prasmę.

„Įsikūnijimo slėpinys, žvelgiant iš jį įgyvendinusios Šventosios Dvasios perspektyvos, apšviečia ir žmogaus slėpinį“, – sako pranciškonas br. Ramūnas Mizgiris OFM. Gruodžio numeryje jis kalba apie tai, kad Dvasia veikia kiekvienos žmogiškosios gyvybės pradžioje, bei atsako į klausimą, kodėl evoliucijos teorijos nepakanka žmogaus kilmei paaiškinti.

Jėzaus atėjimo į pasaulį laiku Šventosios Šeimos situacija, švelniai tariant, nebuvo lengva. Visi buvo prieš juos – kas gi patikės gyvybės prasidėjimu iš Šventosios Dvasios?! Tačiau Juozapas patikėjo. Kaip rasti savy tiek pasitikėjimo ir tokį tikėjimą? Kaip mylėti vienam kitą besąlygiškai, atlaidžiai ir pagarbiai? Apie Šventosios Šeimos gyvenimą ir Kūdikėlio Jėzaus atėjimą išsamiau pasakoja dominikonas br. Saulius Rumšas OP.

Kaip geriau suprasti, ką Dievas mums sako per Šventąją Dvasią? Kiek minučių per dieną reikėtų skirti maldai? Kaip plačiai žmoniją veikia Dievo gailestingumas ir ar visi bus išgelbėti? Atsakymus į šiuos klausimus rasite Artumos pokalbyje su pasaulyje gerai žinomu teologijos ir ypač Šventosios Dvasios ekspertu iš JAV dr. Ralphu Martinu.

Kaip tikėjimu sudominti ir patraukti jaunuolius? Kaip įkvėpti jaunus krikščionis ir ką daryti, kad jaunimas nebėgtų iš Bažnyčios? Jaunimo iššūkio skiltyje ilgametis Vatikano radijo žurnalistas Jonas Malinauskas rašo, kaip šiuos klausimus nagrinėjo Vyskupų sinodas. O Pasaulio jaunimo dienas ateinantį sausį Panamoje ir pasirengimą kitų metų Vyskupų sinodui apie Amazoniją labai netikėtai ir įdomiai mums priartina tėvas jėzuitas Antanas Saulaitis SJ. Perskaitęs supranti, kad kitas pasaulio kraštas ne taip ir toli, kaip mums atrodo.

Kaip visuomet, Artumoje pateikiama ir pasaulietiškų temų. Kino ekspertas Ramūnas Aušrotas nagrinėja pagal Rūtos Šepetys bestselerį sukurtą filmą „Tarp pilkų debesų“. Kiek jis atitinka komercinio ir istorinio kino reikalavimus?

Sveikatos skiltyje gydytojas Vytis Žemaitis tęsia alternatyviosios medicinos temą. Šįkart joje – netikėtas klausimas: ar gydymas pasitelkiant gyvūnus veiksmingas?

Prieššventiniame numeryje taip pat pateikiama nūdienos tikinčiųjų bendruomenės kronika ir pristatomos bei aptariamos knygelės vaikams, ypač tinkamos kelionei per Adventą ar švenčiant Lietuvos šimtmetį.

Ką tik iš Vatikano mus vėl pasiekė džiugi žinia – popiežius Pranciškus palaimintuoju patvirtinto dar vieną lietuvį – Mykolą Giedraitį! O gruodžio pradžioje kito mūsų mylimo tautiečio – palaimintojo Jurgio Matulaičio – vyskupystės šimtmetis! Visa tai negalėjo prasprūsti pro Artumos ir jos autorių bei skaitytojų dėmesį.

Šventosios Dvasios supratimas, mylinčios šeimos paveikslas, džiugus Kalėdų laukimas – visa tai ir daugiau rasite gruodžio Artumoje, kurią pradeda mūsų ganytojų šiam laikmečiui skelbiami laiškai, o užbaigia – kvietimas į adventinę akciją „Gerumas mus vienija“.

Ramaus, šilto ir kupino rūpesčio dėl artimųjų Jėzaus laukimo! Artuma tebus tam tinkama pagalba.


Turinys

Kronika

Vyskupų laiškas Kad vaikai ir šeimos būtų saugūs
Pokalbis redakcijoje Kuo gyveno Bažnyčia, Šventajam Tėvui atvykstant pas mus?
Kun. Artūras KAZLAUSKAS Kad prasmė turėtų prasmę
Bažnyčios pulsas
Dr. Liudas JOVAIŠA Nugalėk blogį gerumu
Ses. Viktorija PLEČKAITYTĖ MVS Palaimintasis Vilniaus vyskupas
Antanas SAULAITIS SJ Bažnyčia palmių pastogėje
Justina DAUGALAITĖ Gerumas vienija ir keičia gyvenimą

Didelės ir mažos kryžkelės

Br. Ramūnas MIZGIRIS OFM Neregimasis Dievas tapo regimas
Br. Saulius RUMŠAS OP Jėzus ateina į netobulą pasaulį
Pokalbis su dr. Ralphu MARTINU Ką Dvasia kalba Bažnyčiai?
Ką Šventoji Dvasia veikia per Kalėdas?

Jaunimo iššūkis

Jonas MALINAUSKAS Ėjimas kartu su jaunimu

Akiračiai

Palaimintasis Mykolas Giedraitis

Atokvėpio valandai

Karolina BAGDONĖ Advento kelionė šeimoje – kaip tinkamai pasiruošti?
Rūta LAZAUSKAITĖ Apie Lietuvos šaknis
Giovannino GUARESCHI  Pasiaiškinimas
Ramūnas AUŠROTAS Apie kino mitologiją ir ideologiją kine

Sveikata

Kodėl augaliniai ekstraktai tokie ypatingi?
Gydytojas Vytis ŽEMAITIS Ar gyvūnai gydo?

Gyvenimas kaip senas vynas

Vanda IBIANSKA Žiemos godų trupinėliai

 

Viršelyje – Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai. Freskos detalė iš Šv. Kotrynos Aleksandrietės katedros. Gelatina, Italija, XV a. Akg-images nuotrauka

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22