Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

artuma201610 vir
2016 m. spalis 10

Spalio Artumoje – šeštoji gailestingumo darbų kūnui ir sielai pora: kalinį aplankyti ir kantriai pakęsti mus skaudinančius žmones.

Kaip reaguoti, kai mus skaudina, – atlaidžiai ar griežtai? Ar privalu ugdytis geležinę kantrybę, kai pyktis ima viršų? Jei bausti, teisti – ne išeitis, tai kaip išsivaduoti iš blogų jausmų, kuriuose tuomet patys save įkaliname? O ką jau kalbėti apie tuos, kurie kali tarp šaltų sienų, dažnai vieniši ir nelaukiami tada, kai grįžta į laisvę... Kaip žvelgti į kitą kaip į žmogų – net jei ir suklydusį?

Prie mėnesio temos dar sugrįšime, bet visų pirma – naujausio Artumos numerio autoriai tepadės suprasti, už ką balsuoti, kad neprarastume savo laisvės ir nebūtume skaudinami.

Būtent apie artėjančius Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus laišką skaitytojams rašo ne žurnalo redaktoriai, bet patys vyskupai! Kiekvieno laisvės ir demokratijos sąlygomis norinčio gyventi piliečio svarbiausia pareiga – dalyvauti rinkinuose, – tikina ganytojai ir pateikia pagrindinius kriterijus, pagal kuriuos turėtume rinktis, už ką balsuoti. Prie spalio Artumos taip pat pridedame Laisvos visuomenės instituto parengtą partijų ir politikų reitingą pagal jų draugiškumą negimusiai žmogaus gyvybei. Išanalizavę šį reitingą ir rugsėjį pasirodžiusią Seimo narių balsavimų suvestinę šeimos klausimais, jau tikrai žinosime, už ką balsuoti ir už ką tikrai nebalsuoti, kad sąžinė būtų rami.

Mačiau niekšų, kurie tiesiai į akis žiūrėdami sakė, kad jų sąžinė rami... – dalijasi Artumos kapelionas kun. Artūras Kazlauskas ir kaip tyčia prieš rinkimus primena mums išpažinties ir kasdienės sąžinės peržvalgos svarbą. Matyt, kapelionas rūpinasi, kad pasibaigus Gailestingumo jubiliejui nepamirštume tęsti to, ką išmokome: krikščionybė – tai ne nuolat neurotiškai kaltais besijaučiančiųjų priebėga, bet atleidimo ir susitaikymo džiaugsmą švenčianti šeima, kurioje kiekvienas turime ištarti savąjį „prašau, ačiū, atsiprašau“.

Tėvas savo visagalybę labiausiai išskleidžia atleisdamas. Ne Bažnyčia, popiežius, kunigai, bet Kristus atleidžia nuodėmes ir išlaisvina kalinčią, nenorinčią mylėti širdį, sykiu įpareigodamas mylėti savo artimą, kuris irgi kali. Jeigu ne zonoje, už grotų, tai galbūt namuose, neįgaliojo vėžimėlyje, darbe, piktoje širdyje arba sunkioje nuodėmėje?! Vien tai, kad visi nusidedame ir nė vienas neturime beribės laisvės, gali padėti mums lengviau suprasti tuos, kurie iš tiesų sėdi už grotų.

Užuot spėlioję, kaip jaučiasi kaliniai, nuvykome ir paprašėme, kad patys papasakotų: kaip gailestingumo žinia pasiekia zoną? Ar Dievas kalba kaliniams? Vieniems sunku patikėti, kad Dievas yra, daug lengviau tikėti žmonėmis, su kuriais norisi bendrauti, nes atsibosta tamsa, vienatvė... Kitiems Dievas nuolat perša mintį – be manęs tu negyvensi... Jie, kaip ir mes, gyvi tikėjimu, griaunančiu sienas ir leidžiančiu susitikti, aplankyti tuos, kuriems labiausiai reikia gailestingumo. Gal ir jūs norite peržengti kalėjimo slenksį? Jei taip, laukiame jūsų laiško el. paštu caritas.reintegracija@gmail.com.

Drauge su Gailestingumo jubiliejumi šįmet minime ir Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo 90-metį, ir visaverčių diplomatinių santykių tarp Lietuvos ir Šventojo Sosto atkūrimo 25-metį. Išskirtiniame interviu Artumai apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana pasakoja apie pašaukimą kunigystei, pažintį ir ilgametę draugystę su visų taip mylimu šventuoju Jonu Pauliumi II, o kalbėdamas apie darbo Lietuvoje patirtį nepagaili mums pipirų – ar tikrai viską padarėme, kad turėtume savo šventųjų, kad išsivaduotume iš klerikalizmo, iš ydų, kurias taip smerkia ir popiežius Pranciškus? O beje, nuncijus sako, kad Šventasis Tėvas gali atvykti į Lietuvą anksčiau, nei mes tikimės.

Tebus spalio Artuma mums pagalba melsti malonių, kurių trokštame. O gal drąsos? Susitikti su tais, kurie mus ar mūsų brolius įskaudino, ir susitaikyti: su savimi, artimaisiais ir Viešpačiu.


Turinys

Kronika

Iš redakcijos pašto
Kun. Artūras KAZLAUSKAS Išpažintis
Rūta TUMĖNAITĖ, Dalė GUDŽINSKIENĖ Bažnyčios pulsas
Pokalbis su apaštališkuoju nuncijumi arkiv. Pedro López Quintana „Esame Šventojo Tėvo akys, ausys ir lūpos“
Dr. Vincentas VOBOLEVIČIUS Už ką balsuoti?

Didelės ir mažos kryžkelės

Kun. Linas ŠIPAVIČIUS Gyvenimo prasmė brolystėje
Bronė GUDAITYTĖ Kerštauti ar laiminti?
Br. Lukas SKROBLAS OSB Atleidimo žingsniai (II)
Vytautė MACIUKAITĖ Visi esame kaliniai
Antanas SAULAITIS SJ Vaikų ir jaunimo išnaudojimas
Milita ŽIČKUTĖ-LINDŽIENĖ Peržengti kalėjimo slenkstį
Vaida SPANGELEVIČIŪTĖ Ar Dievas gyvena zonoje?
Laiko akvariume
Kalėjime irgi paprasti žmonės sėdi

Jaunimo iššūkis

Joana GIMBERYTĖ-JURONĖ Labiau skauda ar labiau myliu?

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Ingrida VUOSAITYTĖ Mokytis atpažinti
Elvyra KUČINSKAITĖ Neištikimybė poroje

Atokvėpio valandai

Giovannino GUARESCHI Istorija apie tūkstantį lirų

Akiračiai

Kryžiaus Jonas

Sveikata

Jūratė MATIKOVIENĖ Mano namai – tavo namai
Gyd. Vytis ŽEMAITIS Kol griaustinis..., tol mužikas...

Gyvenimas kaip senas vynas

Vanda IBIANSKA Gelbėtojai

Viršelyje – popiežius Pranciškus spaudžia ranką pataisos namų Filadelfijoje gyventojui, susitikimo su įkalintaisiais metu 2015 m. rugsėjo 27 d. REUTERS/Jonathan Ernst

 

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22