Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

artuma201604-vir.jpg
2016 m. balandis 4

Balandžio ARTUMA – kaip vandens trokštantiems...

Naujasis Artumos numeris šiuo Velykų laiku į rankas skaitytojams keliauja su taikos ir ramybės ženklu viršelyje – Dievo Avinėliu iš mozaikos Jeruzalės benediktinų abatijoje. Čia pat – ir Melitono Sardiečio, vos po pusantro šimtmečio nuo tų didžių įvykių Jeruzalėje gyvenusio šventojo vyskupo, velykinė homilija, bylojanti: greit simbolio neliko – liko tiesa: „AŠ esu už jus paaukotas avinėlis, Aš jūsų išpirka, Aš jūsų gyvenimas, Aš jūsų prisikėlimas.“ Ko daugiau begalėtume trokšti, jei savo gyvenime sutikome Prisikėlusįjį, trokštantį pagirdyti mus savąja pergale?

O vis tiek kaskart trokštame ir netgi žinome, kaip gailestinga – ištroškusį pagirdyti, abejojančiam patarti. Balandžio Artumoje ir aptariama šių darbų kūnui ir sielai „pora“: kada troškuliui numalšinti pakanka stiklinės vandens, o kaip atsigerti, kai širdis ima trokšti? Kur tada ieškoti gerų patarimų?

Kad pačia savo esme trokštame kur kas daugiau negu vandens, žurnale mums primena Bronė Gudaitytė. Apie „gyvuosius vandenis“ šįsyk kalba Vytautė Maciukaitė: o gal užsidegsime ir jos minimu šv. Pranciškaus troškimu – būti tokie tyri it klusnūs kaip vanduo? Apie vandenį – tik šiek tiek žemiškiau – ir kitų kultūrų patyrimu dalijasi ir t. Antanas Saulaitis, spėjantis, jog ateityje karų kils ne dėl žemės, o dėl vandens. Ar čia, Lietuvoje, kur jo netrūksta, žinome, kiek tiksliai vandens žmonija turi savo troškuliui numalšinti? Kiek vandens nusiprausti tenka ten, kur brangus kiekvienas jo lašas?

„Kas ieško, tas randa, kaip alkį malšinti“ – ši mintis lydi pokalbį apie dvasios palydėtojo tarnystę su seserimi Bernadeta Mališkaite SJE. Pasak buvusios pogrindininkės, aktyvios Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos bendradarbės, dvasinis palydėjimas – tai ne psichologinė pagalba ir skirtas „veržliam, normaliam, aistringam žmogui, kuris nori labiau gyventi“. Šiandien palydėtojų netrūksta – tačiau ar viską žinome apie šią tarnystę?

Pagalba išgyvenantiems skyrybų krizes tebus ilgametės šių žmonių skausmo palydėtojos (kartu su „Bendrakeleivių“ sielovados centru) Elvyros Kučinskaitės Artumos numeryje pradedamas straipsnių ciklas.

Gyvybės pilną mėnesį, deja, tenka (skubu ir būtina!) skelbti aliarmo žinią! Vakarų pasaulis, kaip teigia Vytautas Sinica, nuo Trečiojo Reicho dienų nėra matęs tokio gyvybės ir gyvenimų „skirstymo“ (ne be valdančiųjų pritarimo), kaip šiandien su didžiuliu pagreičiu plintanti, žudanti ir nužmoginanti abortų bei eutanazijos praktika.

Pačiu laiku – ir Vincentas Vobolevičiaus mintys, jog Lietuvoje turime neįtikėtinai mažai visuomeniškai aktyvių piliečių. Ką galime mes, katalikai? Ar tik Caritui skirta būti žinomiausia visuomenėje katalikiška organizacija?

Be kitų straipsnių ir bažnytinio gyvenimo aktualijų, žurnale platinama ir žinia apie Gailestingumo jubiliejaus kulminaciją Lietuvoje – nacionalinį Gailestingumo kongresą Vilniuje gegužės 6–8 d. ir galimybę dideliame būryje iš naujo išgyventi džiaugsmą, kad „priklausome Jėzui Kristui, kuriame mums yra apsčiai išlietas Dievo gailestingumas“. Į kongresą jau kviečiama registruotis, o sekmadienio bendruomeninėje maldoje – melstis už jo sėkmę bei malones.

Iki gegužės 1 d. mūsų visų laukia dar vienas gailestingumo darbas – pasirūpinti, kam paskirsime 2 proc. pajamų mokesčio. Šio gerumo gesto labai reikia ir šeimomis besirūpinančioms organizacijoms, ir vieninteliam Lietuvoje katalikiškam šeimos žurnalui – kad Artumą galėtų skaityti ir vargingiau gyvenantys ar vieniši žmonės. Nuoširdžiai dėkojame!


Turinys

Kronika

Gilus, gili..
Kun. Artūras KAZLAUSKAS Pamokslas ar homilija
Bažnyčios pulsas
Dr. Arūnas STREIKUS Lituanorum gente
Dr. Vincentas VOBOLEVIČIUS Raktas į valstybės saugumą
Vytautas SINICA Verti ir neverti gyvenimai

Didelės ir mažos kryžkelės

Kun. Linas ŠIPAVIČIUS Teisieji šalia neteisiųjų
Troškulys tam, kad atsigerčiau
Zita VASILIAUSKAITĖ Geri ir blogi patarimai
Bronė GUDAITYTĖ Nuo stiklinės vandens...
Vytautė MACIUKAITĖ Gyvasis vanduo
Antanas SAULAITIS SJ „Tevilnija teisingumas lyg upės srovė“
Deimantės abejonė
Patarti reikia tada, kai paklausia

Veidu į vaiką

Noriu šilto pienelio...
Paul LEMOINE Ką norime perduoti vaikams?

Atsargiai paAUgliAI

Jaunimo iššūkis

Joana GIMBERYTĖ-JURONĖ Troškimai, skandinantys meilę

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Elvyra KUČINSKAITĖ EITI per skyrybų skausmą

Atokvėpio valandai

Paulius SUBAČIUS Iš tiesų laimingas
Tomas VILUCKAS Kai kinas ir politika drauge
Giovannino GUARESCHI Tiedu iš terasos

Akiračiai

Šventasis Vincentas Paulietis

Sveikata

Metalo!!!

Gyvenimas kaip senas vynas

Vanda IBIANSKA Mano neišmanymas užduota tema

Viršelyje – Dievo Avinėlis tarp šventųjų. Mozaikos fragmentas. Švč. M. Marijos ėmimo į dangų benediktinų abatija Jeruzalėje. XX a. pr. UIG/Scanpix nuotrauka

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22