Eikime į jo Artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes! (Ps 95, 2)

artuma201510 vir
2015 m. spalis 10

Spalio „Artuma“: taika žodžiais ar darbais?

Nesakoma „palaiminti taikos skelbėjai“ – primena popiežius Pranciškus, pastebėdamas, kad apie taiką kalbėti gali visi, o Jėzus sako: Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais (Mt 5, 9), vadinasi, tie, kurie „daro taiką“.

Tuomet ką turėtume daryti, kad taptume tais taikdariais? Ar tapti pacifistais? Ir apskritai, koks Bažnyčios požiūris į karus ir taiką?

Taigi spalio „Artuma“ bando suprasti šį, jau septintąjį, Kalno palaiminimą.

 

„Ginklų nebuvimas neužtikrina taikos, – sako arkivyskupas Gintaras Grušas, Lietuvos kariuomenės apaštališkasis administratorius – tikra taika atsiras, kai kiekvienoje širdyje įsiviešpataus Dievo ramybė.“ Tačiau kaip sukuriama ramybė ir taika? Žodžiais ar darbais, ginklais ar malda, pakantumu ar ribų nubrėžimu? O gal reikia visko?

Nejau tiesa, kad karas nesunaikina žmogaus orumo ir net mūšio lauke gali gimti solidarumas? Kol Lietuvos kariuomenė stiprina savo pajėgas ir mėgina užtikrinti taiką, savo išgyvenimais dalijasi karo zonoje gyvenantis ukrainietis kunigas Olehas Luka iš Iustitia et Pax Ukrainos komiteto. Kalinamų, kenčiančių ir mirštančių aukų artimiesiems sunku patikėti, kad Dievas yra geras, ir turbūt norisi ausis užsikimšti, kai kas nors prabyla apie priešų meilę. Tad kaip išmokti atleisti ir priimti skriaudėjus?..

Jei galėtume matyti vieni kitų širdžių gelmes taip, kaip mato Dievas, daugiau vieni su kitais nebekovotume, nepavydėtume, bet garbintume vienas kitą. Štai tokią mistinę patirtį išgyveno šioje „Artumoje“ pristatomas prieš šimtą metų gimęs trapistų vienuolis Tomas Mertonas, kurį popiežius Pranciškus ką tik JAV kongrese sakytoje kalboje iškėlė kaip vieną didžiausiųjų amerikiečių.

Prieš keturis dešimtmečius galėjome tik svajoti ir spėlioti, kada sugrius Sovietų Sąjunga, o šiandien, kad ir kaip norėtume, didžių dalykų nepajėgiame numanyti. Kilus karui pas kaimynus, vejame mintis, kad kas nors galėtų pasikėsinti į mūsų laimingą gyvenimą ir šiltus namus. „Bet ėmė ir ištiko mus ir putinizmas, ir pabėgėlių tvanas“, – taikliai pastebi Antanas Gailius. Kaip su visu tuo dorosimės? „Juk, – sako autorius, – visi vienaip ar kitaip esame šiame pasaulyje pabėgėliai, neprarandantys vilties, kad gyvenimas ilgas, o išsigelbėjimas – už artimiausio kampo.“

Spalį Vatikane vyksta Vyskupų sinodas, kurio pagrindinė tema: „Šeimos pašaukimas ir misija Bažnyčioje bei šiuolaikiniame pasaulyje“. Ir „Artuma“ šiame numeryje bando išgirsti bei išsakyti šeimai rūpimus klausimus, kartais labai skaudžius, „nesušukuotus“, kurie, kaip tikimasi, bus svarstomi ir Sinode. Melskimės už jo dalyvius ir jų sprendimus.

Krikščioniškoji viltis nėra užmerktos akys, kai nė motais, kas aplink – karas, tvanas ar taika. Tai viltis keisti pasaulį, kad jame įsiviešpatautų Kristaus ramybė, kurios ne tik linkėkime vieni kitiems! O spalio „Artuma“ tebus Jums bent šiokia pagalba taikdarystės bandymuose.


Turinys

Kronika

„Jaučiuosi Bažnyčios atstumta“
Kun. Artūras KAZLAUSKAS Ramybės pabučiavimas
Bažnyčios pulsas
Vytautas SINICA Apie ES švietimo politiką
Dr. Vincentas VOBOLEVIČIUS Darbo kodekso pataisos...
Antanas GAILIUS Numatoma ir nenumatoma

Didelės ir mažos kryžkelės

Antanas SAULAITIS SJ Šventraštis ir istorija
Kun. Kęstutis K. BRILIUS MIC Tiesoje taika
Kun. Linas ŠIPAVIČIUS Ramybę nešantieji
Vytautė MACIUKAITĖ Naikinti ar pakelti?
Vienybė kare
Milita ŽIČKUTĖ Pykčio sūkuryje
Pokalbis su arkivysk. Gintaru GRUŠU Taikdariai nėra pacifistai
Dievas tikrai nenori karo
Urtės mūšis

Veidu į vaiką

Paul LEMOINE Perduoti meilę

Jaunimo iššūkis

Joana GIMBERYTĖ-JURONĖ Kai siutas ima viršų

O mes kitokie

Kun. Joseph LARSEN Pasaulio taikos paslaptis

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Pasitikint vienas kitu
Šviesa tamsiame pasaulyje
Gintautas VAITOŠKA Kontracepcija kaip homoseksualumo
priežastis

Akiračiai

Kaip Mertonas tapo tėvu Marija Luisu

Atokvėpio valandai

Mokomės abėcėlės

Sveikata

Pagydytos kojos
Ruduo. O sąnariai šilumą mėgsta

Gyvenimas kaip senas vynas

Vanda IBIANSKA Laiškas iš anapus

Viršelyje – malda Palendrių šventojo Benedikto vienuolyne. Evaldo Lasio nuotrauka

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22