Apie tai, kas svarbu gyvenantiems Dievo ir žmonių artumoje

artuma201501 vir
2015 m. sausis 1

Sausio „Artuma“: palaiminti Jūs!

„Artuma“ per 2014 m. patyrė Dekalogo šviežumą šiandienai. O ant Sinajaus kalno Mozei Dievo duotus Dešimt įsakymų visai naujai atskleidžia ir išplėtoja pats Jėzus – nuo kito kalno prabylantis į mus garsiaisiais Kalno palaiminimais. Šie meilės ir vilties kupini žodžiai padeda suprasti, kaip įmanoma įvykdyti Dievo įsakymus. Taigi, sveikindama Jus Naujaisiais metais, „Artuma“ šįmet kviečia apsiauti Jėzaus sandalais ir drauge kopti per palaiminimų kalnus, o sausio mėnesį pirmiausia išsiaiškinti: kas gi apskritai yra palaiminimas? Kam jis reikalingas? Dėl ko laiminame ir ko dažniausiai linkime?

„Palaiminimas yra dovana, ji paliečia patį gyvenimą ir jo slėpinius“, – teigia kun. Linas Šipavičius, o Vytautė Maciukaitė primena, jog labiausiai trokštamos dovanos, išsiilgtosios laimės, negalime patys sau duoti. Kaži ar visi keliai ir mūsų troškimų objektai veda į laimę? Ar gana palinkėti, kad taptume laimingi?

Praėjusiais metais „atšviežinus“ Dekalogo aktualumus mūsų dienoms, mons. Algirdas Jurevičius primena ir penkis Bažnyčios įsakymus, skirtus visiems katalikams. Tai ką gi ten mums primena Bažnyčia, kaip ji budina sąžinę? Koks mūsų Motinos balsas? (Beje, įdomu tai, kad atsižvelgiant į laikmečio aktualijas šie įsakymai, pasirodo, gali keistis!)

Ką tik Bažnyčios pradėtų Pašvęstojo gyvenimo metų proga sesuo dominikonė svarsto apie vienuolinį gyvenimą. Šis Kristaus sekimo būdas ypatingas ir itin vaisingas, bet ar po kelių dešimtmečių vienuolynai netaps muziejais? O jei jie turi ateitį, tai kokia ji?

Publikacijoje „Juokas pro ašaras“ Algimantas Ramonas apžvelgia praėjusių metų šeimos politikos aktualijas. Ar politikai deramai pastebėjo, kad 2014-aisiais šventėme Šeimos metus? Kas buvo pažadėta šeimoms ir ar ištesėti minėtieji pažadai? Na, o politologas Vincentas Vobolevičius pranašauja, ko tikėtis naujaisiais metais Lietuvos vidaus ir išorės politikoje, kokia galima merų bei vietos tarybų rinkimų baigtis ir kas gali nutiki įvedus eurą.

Dar viena antraštė su nekasdieniu kreipiniu: „Gerb. Kompiuteri ir Televizoriau, prašau grąžinti man vaiką!“ Kodėl vaikams realybė tampa nykesnė už virtualią tikrovę?

Vaikų ir tėvų santykius reikia puoselėti, o laisvalaikį planuoti, todėl Ramūnas Aušrotas parengė spalvingą kino kampelį, kuriame sutiksite rimtiems krikščionims netikėtą personažą, bulvarinių laikraštukų herojų – Supermeną! Juk jis, kaip... Jėzus Kristus, atiduoda save į priešų rankas tam, kad apsaugotų žmoniją nuo sunaikinimo. Patikėtumėte, kad Supermenas primena, kuo esame pašaukti tapti?! Paskutinieji žurnalo puslapiai jaunatviški. Čia pasistengė Vanda Ibianska, užrašiusi savo „Nuomonę“ apie jaunimą, trokštantį nuoširdaus bendravimo, gero žodžio ir šilumos. Ką duodame jaunajai kartai? Ar ne per daug priekaištų išsakome užuot mylėję?

Dažnai įsivaizduojame, jog Dievas deda mums antrankius, bet ar pastebime – Jis paima už rankos. Pasirenkime mylėti ir priimti glostančią, laiminančią ranką. Juk ji auklėja Dievui, kaip primena kun. Kęstutis K. Brilius MIC: „Jei mums palaiminimuose išvardytos savybės tampa savos, tai ir Dievui tampame savi – tiesiog atsiduriame nuostabioje Jo tikrovėje.“

Keliaukime tad drauge ir šiais metais, nepailskime ieškodami atsakymų į rūpimus klausimus ir būsime palaiminti!

Valdonė MINCIŪTĖ


Turinys

Liturgijos katechezės

Kun. Artūras KAZLAUSKAS Nepamiršk palaiminti

Kronika

Skaitykite, komentuokite ir kurkite
Bažnyčios pulsas
Algimantas RAMONAS Juokas pro ašaras
Dr. Vincentas VOBOLEVIČIUS Neastrologinės prognozės
Kokia ateitis laukia vienuolynų?

Didelės ir mažos kryžkelės

Mons. dr. Algirdas JUREVIČIUS Motiniškos Bažnyčios balsas
Kun. Linas ŠIPAVIČIUS Dovana, šlovinimas, gėris
Kun. Kęstutis K. BRILIUS MIC Antrankiai arba ranka delne
Vytautė MACIUKAITĖ Pamesta laimė
Vysk. Jonas KAUNECKAS Tikrasis pasaulio perkeitimas
Palaiminimas vaikais
Atvirkščia laimė
Palaiminimai dar nei vienam nepakenkė

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Gintautas VAITOŠKA Geno nėra!

Veidu į vaiką

Paulius GARMUS Gerb. Kompiuteri ir Televizoriau...
Paul LEMOINE Mokymosi sunkumai ir judrumas

Jaunimo iššūkis

Joana GIMBERYTĖ-JURONĖ Kiekvienam sava laimė

Gero kino kampelis

Ramūnas AUŠROTAS Kam reikalingas Supermenas?

Akiračiai

Edita Štein

Atokvėpio valandai

Skaitymo kartu ritualas
Giovannino GUARESCHI Pragaro nasruose (I)

Sveikata

Tik iš patirties

Gyvenimas kaip senas vynas

Vanda IBIANSKA Nuomonė

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22