Apie tai, kas svarbu gyvenantiems Dievo ir žmonių artumoje

artuma201509 vir
2015 m. rugsėjis 9

Rugsėjo „Artuma“ bando suprasti – kas tie palaiminti tyraširdžiai, kurie regės Dievą?

Vasarišką numerį pašvęstajam gyvenimui skyrusi „Artuma“ rugsėjį tęsia kelionę per Kalno palaiminimus, kuriuose Jėzus skelbia: „Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą“ (Mt 5, 8).

Bet kada gi išsipildys šis palaiminimas ir pažadas? Nejau tik po mirties?!

O kai atsitraukę nuo klausyklos langelio nors trumpam pasijaučiame tyri, ar tuomet neregime Dievo?

Ir apskritai, kas ta širdis? Kaip ją tyrą padaryti ir tokią išlaikyti? Ar jos tyrumas susijęs su kūno skaistumu?

Kol vieni rugsėjo „Artumos“ autoriai mėgina atskleisti „tyros širdies“ sąvoką, kiti aptaria svarbius visuomeninius įvykius. Štai, pvz., jau ir Lietuvoje, ne tik užsienyje, vis garsiau pasigirsta apie naujas lytinio švietimo programas, kurias Vakaruose žmonės pasitiko daugiatūkstantiniais mitingais. Tad dėl kokių naujovių piktinamasi? Kas slypi po moksleivių lytinio švietimo planais?

„Ta priklausomybė [nuo sekso], kurią turėjau, man nepatiko. Ilgainiui supratau, kad to man jau per daug, – neberandu savęs“ – pokalbio metu dalijasi simpatiškas vaikinas, palaidam gyvenimui padėjęs tašką ir skaisčiai gyventi pradėjęs, kaip pats pabrėžia, ne dėl religinių įsitikinimų. Tuomet norom nenorom suklūsti: jei šiandien normalu gyventi laisvai, be įsipareigojimų, tai kas gi jį privertė sustoti?

Šio rugsėjo pabaigoje Filadelfijoje (JAV) vyks Pasaulinis šeimų susitikimas ir bendra šventė su popiežiumi Pranciškumi. Būtent šiam susitikimui pasirengti skirtą katechezių ciklą sutuoktiniams spausdiname „Artumoje“. Šį kartą jame klausiama: ką perduodame savo vaikams, kokią žinią savo gyvenimu jiems liudijame? Ką skaitome ir ką veikiame drauge? „Apie ką ir kaip su jais kalbamės, – klausia ir popiežius Pranciškus, – apie Dievo žodį ar apie televizijos naujienas?“ Jei mūsų širdys nesušildytos Dievo žodžio, ar galime sušildyti vaikų širdis?

Neprasilenkti su Dievu – štai iššūkis mums! Ieškoti Jo – ir visai nesvarbu kur – Šiluvos, Trakų, Labanoro atlaiduose ar mažoje koplyčioje – švenčiant Švč. Mergelės Marijos Gimimą! Tepadės ir rugsėjo „Artuma“ suprasti, kaip arti iš tiesų yra širdį nuplaunantis, t. y. pyktį, apgaulę, veidmainystę naikinantis ir sykiu gyvybę grąžinantis, Viešpats, kad galėtume Jį regėti (jau šiandien?)!

Valdonė MINCIŪTĖ


Turinys

Kronika

In memoriam VANDUTĖ
Kun. Artūras KAZLAUSKAS Tyrumo ženklai liturgijoje
Jonas MALINAUSKAS Dalė GUDŽINSKIENĖ Bažnyčios pulsas
Vytautas SINICA Lytinio švietimo patamsiai
Dr. Vincentas VOBOLEVIČIUS Už ką reikės balsuoti?
Antanas GAILIUS Iš tyros širdies

Didelės ir mažos kryžkelės

Antanas SAULAITIS SJ Visų mūsų namai
Kun. Kęstutis K. BRILIUS MIC Kodėl darai gerus darbus?
Kun. Linas ŠIPAVIČIUS Tu regėsi Dievą!
Vytautė MACIUKAITĖ Apšviečianti malonė
Jūratė MATIKOVIENĖ Sušildytas ruduo
Močiutė, kuri padovanojo žemuogių
Estas hamake ir kuo tai baigėsi

Veidu į vaiką

Paul LEMOINE Mokyti vaikus mylėti

Jaunimo iššūkis

Joana GIMBERYTĖ-JURONĖ Drovus ir tyras? Tikriausiai asilas
Zita VOBOLIENĖ Duoda – imk?
Valdonė MINCIŪTĖ Laukti tikrai verta

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Pašaukimas kurti ateitį
Gintautas VAITOŠKA Kai moters meilės ilgisi moteris...

Akiračiai

Fiodoras Dostojevskis

Atokvėpio valandai

Giovannino GUARESCHI Nesibaigianti istorija (II)

Sveikata

Nepageidaujamas bendrininkas

Gyvenimas kaip senas vynas

Vanda IBIANSKA Kai kas vyrams ir net moterims

Viršelyje – Žolinės Mergelė. Albinos Žiupsnytės piešinys, 2012 m. Juozo Valiušaičio nuotrauka

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22