Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

artuma201507-08 vir
2015 m. liepa-rugpjūtis 7/8

Liepos–rugpjūčio „Artuma“: viską metė ir nuėjo su Jėzumi

Kad vienuolių, arba, kaip šiandien sakoma, Dievui gyvenimą pašventusiųjų asmenų tarnystė, gaivinanti Bažnyčią ir pasaulį, nebūtų pamiršta, bet tinkamai suprasta bei priimta, „Artuma“ savo vasariškąjį numerį skiria būtent jai!

Kodėl žmonės pašvenčia gyvenimą Dievui? Į ką panaši vienuolinio gyvenimo tikrovė? Ar tikrai mažėja kandidatų į vienuolynus? O gal Dievas duoda jų tiek, kiek reikia? Ar labai baisu turėti dukrą vienuolę?..

 

 

Kad ką nors žinotume apie žmogų – svarbu jį pažinti! Tad užvirę kavos pasikvietėme į redakciją tikrų vienuolių ir klausėme apie tikrąją vienuolinio gyvenimo prasmę ir šiandienos iššūkius. Kol vyr. redaktorius kalbino svečius, jaunimo skilties autorė išėjo į gatves gaudyti jaunų praeivių. Ką jie žino apie žmones su abitais? Sutikti studentai svarsto – ar tikrai normalios merginos stoja į vienuolynus, o vyrai gali gyvent be moters?! Spjauti į savo norų vaikymąsi ir blizgučius – niekai! Tačiau atsisakyti karjeros, šeimos, vaikų dėl Dievo – ar verta?

Jei pašaukimą renkamės su visu savo lytiškumu, tai kokią tiesą apie jį reikia žinoti? Beigi kaip ši tiesa atsiskleidžia Dievui gyvenimą pašventusiųjų gyvenime? Aptardamas šventojo Jono Pauliaus II palikimą, Romanas Kazakevičius gvildena jo laišką apie moters orumą Mulieris dignitatem ir svarsto – kaip vyriškumas ir moteriškumas vienas kitą papildo ir paaiškina? Kodėl svarbu matyti moterišką ir orią ne tik kieno nors žmoną, bet ir vienuolę?!

Įprasta, kad tėvai, užauginę vaikus, laukia anūkų! O ko gi laukia vienuolių tėvai?! Turbūt klausia savęs – dėl ko stengiausi visą gyvenimą, jeigu jis/ji abitą apsivilko?! Išgyvenę šoką, pamynę skausmingas mintis bei nepagrįstus priekaištus sau, interviu metu tėvai dalijasi, kad vaikų laimėje dabar atranda tikrąjį džiaugsmą. Tik ką daryti tiems, kurių dukra ar sūnus užsidarė vienuolyne, kur dėl griežtos ir asketiškos regulos net aplankyti ne visada gali?.. Tėvai prarado dalį savęs, ar kaip tai suprasti?..

„Keista – atsitraukimas nuo pasaulio triukšmo leidžia apkabinti visą pasaulį“, – po keliolikos metų klauzūrinio gyvenimo vienumoje dalijasi Viešpaties suvedžiotas brolis benediktinas Lukas Skroblas ir pasakoja mums savo pašaukimo istoriją nuo pat užuomazgų iki kasdienio ėjimo Kristaus pėdomis pašvęstojo gyvenimo keliu.

Kitų pašaukimo užuomazgos siekia 1940-uosius metus, kuomet sovietinės okupacijos ištiktos vienuolijos Lietuvoje pradėjo slaptą, pogrindinį gyvenimą, kai slėpti visa, kas vienuoliška, buvo norma. Paslapčiomis atnaujinančioms ar duodančioms įžadus sesėms niekas nežadėjo jokios ateities, nepaisant to, nė viena įspėta apsigalvoti novicija nepakeitė savo sprendimo.

Jis mane pašaukė, – tyliai, su visišku pasitikėjimu sako mažoji sesuo Veronika, turinti Dauno sindromą“ – regis, kaip pastebi straipsnio autorė Inesa Vaitkūnaitė, Dievas turėjo šaukti ypač garsiai ir kantriai. Natūralu, jog kyla klausimas – kaip tokią negalią turinti mergina gali gyventi visavertį dvasinį gyvenimą kontempliatyviame vienuolyne?

Pašvęstasis gyvenimas – tai ėjimas siauru keliu. „Tai tiesos ir autentiškos meilės kelias, kuris niekuomet nebūna platus. Plati būna tik mylinti žmogaus širdis“, – baigdamas ordinaro tarnystę, savo homilijoje sakė ir arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Jei tik atversite širdis, liepos–rugpjūčio „Artuma“ Jums padės suprasti, kaip galima staiga mesti viską ir tuo siauru keliu nueiti su Jėzumi!

Valdonė MINCIŪTĖ

P. S. Dargi, svarbu paminėti, jog vasariškasis „Artumos“ numeris pastorėjęs, dvigubas, be to – su priedu! O jame rasite visų Lietuvoje veikiančių vyrų bei moterų vienuolijų – ir apaštalaujančių ir uždarų – glaustus aprašymus.


Turinys

Liturgijos katechezės

Kun. Artūras KAZLAUSKAS Apie elgseną bažnyčioje

Kronika

Bažnyčios pulsas
Iš redakcijos pašto
Dr. Vincentas VOBOLEVIČIUS Krikščionis politikoje: veikti, negalima pasiduoti
Vytautas SINICA Drąsa ir argumentai
Jolanta RAMONIENĖ Griaunanti šeimos politika?

Didelės ir mažos kryžkelės

Antanas SAULAITIS SJ Apie Šventraščio pyragą
Kun. Kęstutis K. BRILIUS MIC Šeima ir vienuoliai
Kun. Linas ŠIPAVIČIUS Nuvalyti ir pašventinti
Pokalbis redakcijoje Geras kelias būti laimingam
Br. Lukas SKROBLAS OSB Tu mane suvedžiojai, Viešpatie!
Vytautė MACIUKAITĖ Tikras ir netikras pašaukimas
Mūsų dukra – vienuolė?!
Pašvęstojo gyvenimo įvairovė
Mes atsisakome tuoktis!
Ses. Viktorija PLEČKAITYTĖ MVS Vienuolynų vaikymas sovietmečiu
Antanas GAILIUS Neregimoji kariuomenė
Jis toks beveik kaip šventasis
Teta Anelė išvyksta
Klausimai ganytojams

Jaunimo iššūkis

Vaida SPANGELEVIČIŪTĖ Dievo balerina
Joana GIMBERYTĖ-JURONĖ Stulbinantis pasirinkimas

O mes kitokie

Inesa VAITKŪNAITĖKitoks vienuolynas

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Valdonė MINCIŪTĖ Ieškau. Kurgi tu?
Gintautas VAITOŠKA Tad kaipgi dažnai pasveikstama?
Du tampa viena
Romanas KAZAKEVIČIUS „Dėkoju, kad esi moteris“

Veidu į vaiką

Paul LEMOINE Būti savimi ir mylėti

Atokvėpio valandai

Giovannino GUARESCHI Nesibaigianti istorija (I)
Rūta LAZAUSKAITĖ Premijuotos knygos

Akiračiai

Dėkoju už pasveikimą
Šv. Grigalius Narekietis

Sveikata

Elektrinė audra smegenyse
Polina ŠEDIENĖLiga visuomenės šešėlyje

Mandagumas mūsų kasdieninis

Kaip elgtis svarbiose iškilmėse

Gyvenimas kaip senas vynas

Vanda IBIANSKA Keturkojai gydytojai

Viršelyje – Aušrinės Marijos vienuolyne, Paparčiai, Kaišiadorių r. Irutės Jaruševičiūtės nuotrauka

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22