Eikime į jo Artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes! (Ps 95, 2)

artuma201512 vir
2015 m. gruodis 12

Gruodžio „Artuma“ – apie Dievo žodžio palaimą

Krikščionims turi būti plačiai atvertos durys į Šventąjį Raštą, kuris apšviečia protą, stiprina valią, uždega žmonių širdis mylėti Dievą, – skelbė Vatikano II Susirinkimas.

Juk žodis, kuris nėra skaitomas, nepasieks širdies, netaps vaisiumi! Todėl Artuma, po Susirinkimo praėjus pusei amžiaus, klausia: koks mūsų santykis su Gyvuoju Žodžiu šiandien?

Ar priimame Šventąjį Raštą kaip kasdienį maistą? O gal tas Žodis mums per kietas? Arba – skirtas tik fanatikams?

„Tai Dievo meilės laiškas tau. Asmeniškai tau“, – tikina tėvas jėzuitas Aldonas Gudaitis SJ ir pataria, kaip skaityti Šventąjį Raštą, kaip su juo gyventi kasdienoje.

 

Gruodžio Artuma atsigręžė ir į paskutinįjį iš palaiminimų: Palaiminti, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi (Lk 11, 28). Taigi palaiminti! Taip pat mūsų „laikysena Jėzaus žodžio atžvilgiu sykiu išreiškia ir santykį su Jo Asmeniu, paties Dievo Asmeniu“, – apibendrina kun. Linas Šipavičius. Pašvęstųjų metų ir palaiminimų temas simboliškai užbaigia Luko Skroblo OSB tekstas apie „šiapusinės“ laimės galimybes ir mūsų, pasauliečių, gyvenimą. „Vienas pirmųjų Kristaus žodžių yra „palaiminti“, t. y. „laimingi“, o aštuoniuose palaiminimuose pirmasis ir paskutinis pavartotas esamuoju laiku. Krikščioniškame gyvenime tikrai yra dabartinės laimės prasmė ir galimybė“, – teigia brolis benediktinas.

Saulena Žiugždaitė rašo apie Fokoliarų judėjimo pradininkę Chiarą Lubich, o skiltyje „Akiračiai“ skaitykite apie šv. Ambraziejų Milanietį, VI a. Bažnyčios mokytoją, atvedusį į Bažnyčios glėbį šv. Augustiną, stiprinusį jo motiną Moniką, nutiesusį kelią Grigaliui Didžiajam. Ramūnas Aušrotas aptaria enciklikoje Laudato si’ iškeltą vidinės ir išorinės, taigi integralios ekologijos, atsakomybės prieš visą kūriniją klausimą. „Tenka pripažinti, kad šis pasaulėžiūrinis elementas Bažnyčioje buvo šiek tiek apleistas“ , – apgailestauja Aušrotas. Įžvalgus ir aktualus – pontifiko metus apibendrinantis Romano Kazakevičiaus tekstas „Nepaprasta Pranciškaus lyderystė“.

Numeryje taip pat tęsiama natūralų šeimos planavimą aptarianti diskusija, kuri prasidėjo dar spalį, kai Artuma perspausdino JAV jėzuitų savaitraščio America straipsnį „Pasitikint vienam kitu“: į svarstymus įsitraukė naujos tikinčiųjų poros, o į anksčiau pateiktus klausimus skaitytojams atsako kunigas prof. dr. Andrius Narbekovas, VDU KTF Teologijos katedros vedėjas, Santuokos ir šeimos studijų centro direktorius. Diskusija – sveikos bendruomenės požymis, todėl ir toliau kviečiame užduoti klausimus, siųsti žurnalui liudijimų apie savo patirtį.

Redakcija nuoširdžiai dėkoja visiems skaičiusiems, prenumeravusiems, platinusiems, buvusiems kartu šiuos metus! Taip pat primename, kad sau ar savo artimiesiems užsiprenumeruoti žurnalą visiems 2016-iesiems galite iki gruodžio 20 d. – „Lietuvos pašto“ skyriuose ar internetu. Ypač dėkojame arkivyskupams Gintarui Grušui ir Lionginui Virbalui, nes jų dėka su gruodžio numeriu visus jus pasiekia dovana: popiežiaus Pranciškaus laiškas „Misericordiae Vultus“! Dievas „ne tik tikina mus mylįs, bet ir padaro savo meilę regimą bei apčiuopiamą. Meilė išties niekada negali būti abstraktus žodis. Pačia savo prigimtimi ji yra konkreti“, – rašo popiežius Pranciškus laiške, palydėdamas mus prie Gailestingumo jubiliejaus durų ir kviesdamas atverti savo širdis Kristui, kuris po advento tylos gims kukliausiame pasaulio tvartelyje: Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi (Lk 7, 23)!


Turinys

Kronika

Kun. Artūras KAZLAUSKAS Teatsiveria Gailestingumo durys
Bažnyčios pulsas
Romanas KAZAKEVIČIUS Nepaprasta Pranciškaus lyderystė
Ramūnas AUŠROTAS Laudato si’ – žinia krikščionims
Vytautas SINICA Tik nekalbėkime apie šeimą!
Br. Lukas SKROBLAS OSB Gyvenimas šiapus

Didelės ir mažos kryžkelės

Antanas SAULAITIS SJ Atvirumas ir svetingumas
Antanas GAILIUS Tarnas ar šeimininkas
Kun. Kęstutis K. BRILIUS MIC Palaimintas, kas nepasipiktins
Kun. Linas ŠIPAVIČIUS Būkite žodžio vykdytojai
Vytautė MACIUKAITĖ Palaima regėti tikėjimu
Donata RAČAITĖ Jei tikime – sulaukiame stebuklo
Pokalbis su Aldonu GUDAIČIU SJ Dievas kalba. Ar girdi?
Pagrindinis vaidmuo
Ir tau parodysiu kokia palaima būna
Saulena ŽIUGŽDAITĖ Žodis, virstantis ugnimi

Jaunimo iššūkis

Joana GIMBERYTĖ-JURONĖ Tikėjimas be kaukių

Veidu į vaiką

Paul LEMOINE Dievo link

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Elena KOSAITĖ-ČYPIENĖ Nediskutuotinas gėris ar nepakeliama našta?
Kas moralu, o kas ne?
Gintautas VAITOŠKA Ko dar neaptarėme?

Akiračiai

Šv. Ambraziejus Milanietis

Sveikata

Vyriški reikalai

Gyvenimas kaip senas vynas

Vanda IBIANSKA Tyla

Viršelyje L‘Osservatore Romano nuotrauka

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22