Apie tai, kas svarbu gyvenantiems Dievo ir žmonių artumoje

artuma201403 vir
2014 m. kovas 3

Kovo „Artuma“: sekmadienis – poilsio ar šventės, Dievo ar mūsų diena?

Kovo „Artuma“ kviečia pažvelgti į trečiąjį Dekalogo punktą – sekmadienį švęsk ir klausia: kas realiai yra sekmadienis mums – poilsio ar/ir šventės, Dievo ar/ir mūsų diena?

O kalbėti apie tai atrodo prasminga, nes mūsų laikmetis toks, kad net dažnas pakrikštytasis sako: „aš kitaip švenčiu: gamtoje, muzikoje ir pan.“; kai kurie ieško greito atsipalaidavimo, o neretam to sekmadienio visai nereikia dirbant „be atvangos, be poilsio, jei tik reikia nukonkuruoti kitus“. Tai, žinoma, kraštutinumai, tačiau visai nereiškia, kad ir uoliems krikščionims nebėra „didžiojo galvosūkio, kaip deramai vykdyti trečiąjį Dievo įsakymą“: juk, kaip rašo kovo Artuma“, „švęsti“ ir „nedirbti“ nebe tokie sinonimai, kaip mūsų tėvams“, o „gyvenimui kintant, neišvengiamai kinta ir mūsų supratimas apie viską, taigi ir apie šventimą“.

Šiuo atžvilgiu paprasta/nepaprasta išmintimi mūsų laikams suspindi šiame numeryje primenami Benedikto XVI žodžiai šeimoms: „Jei norime sukurti tikrai žmonišką visuomenę, turime suderinti reiklų darbo ir šeimos laiką, profesiją ir motinystę/tėvystę, darbą ir šventę.“ Kita vertus, ar tik ne švęsdami sekmadienio liturgiją geriausiai atgauname jėgas ir pailsime nuo šiuolaikinio gyvenimo tempo?

Išskirtinis kovo „Artumos“ tekstas – apie Viešpaties dienos – Dies Domini – pašventinimą pagal Joną Paulių II, štai jo paraginimas: „ypač sekmadienį <...> mokykitės džiaugtis!“ Jam antrina ir džiaugsmo „anatomiją“ aptarianti psichologė, kuri teigia, jog „niekaip nepateisinamas noras niurzgėti, jaustis nelaimingiems, nes džiaugsmo šaltiniai yra šalia mūsų“.
Kas tie džiaugsmo šaltiniai penkis vaikus auginantiems jauniems tėvams, atskleidžia pokalbis su Jurgitos ir Vytauto Salinių šeima. Beveik kiekvienam prieinamą „laimės receptą“ pristato publikacija apie jį atradusį žymųjį fiziką Levą Landau.
Klausimų ganytojams skiltyje skaitytojai ras atsakymus į juos dominančius klausimus apie krikščionio sekmadienį, o gal ir patys, besižvalgydami po Dievo įsakymus, jų užduos parašydami redakcijai?

Ne tik šv. Kazimiero 530-osios mirties/gimimo dangui metinės paskatino publikaciją „Kodėl skaistumas?“ – jaunos autorės tekstas išreiškia vis gyvesnį mūsų jaunimo užsidegimą stoti ginti savo globėjo gyvenimo vertybių.

Be kitų tęstinių publikacijų bei aktualijų ir tėvams, ir vaikams, – karšti politologo komentarai apie padėtį Ukrainoje, kurią karšta malda lydėjo ir Lietuvos tikintieji.

Kovo numerį „reprezentuoja“ įstabusis kėdainiškio šv. Juozapo atvaizdas viršelyje – jo, Šventosios Šeimos globėjo, šventovėje Kėdainiuose kiekvieną mėnesį, o ypač kovą, meldžiamasi už Lietuvos šeimas. Skaitytojai, be to, atras ir tekstą apie šį „teisųjį vyrą“, ir... naują „Artumos“ siūlomą maldos akciją – šįsyk devyndienį su šv. Juozapu nuo Kovo 11-osios iki juozapinių 19-osios, už laisvės trokštančius, už Tėvynę mylinčius, už šeimas branginančius!

Į kitą kovo „aktualiją“ – prasidedančią gavėnią skaitytojus palydi popiežiaus laiškas, kuriuo Pranciškus siunčia pasauliui gavėninę Jėzaus išgydymo žinią – per Jo paties neturtą įveikiamas tikrasis mūsų skurdas. 40 dienų kelionę į Velykas „Artumos“ kapelionas įsidėmėtinai vadina ne mūsų, o Dievo veikimo laiku ir ragina: „tik netrukdykime Jam!“ Leiskimės į šį ypatingą laiką švęsdami ypatingus gavėnios sekmadienius, atmindami kainą, kuria mums pelnytas Sekmadienio džiaugsmas!

Dalė GUDŽINSKIENĖ


Turinys

Kronika

Teisusis vyras Juozapas
Kun. Artūras KAZLAUSKAS Aštuntoji diena
Jonas MALINAUSKAS, Dalė GUDŽINSKIENĖ Bažnyčios pulsas
Dr. Vincentas VOBOLEVIČIUS Ukraina po Maidano

Didelės ir mažos kryžkelės

Kun. Kęstutis K. BRILIUS MIC Visų draugystė Dievuje
Antanas GAILIUS Sekmadienis
Antanas SAULAITIS SJ Dėkingai džiaugtis, džiaugsmingai dėkoti
Romanas KAZAKEVIČIUS Neleiskime sekmadieniui surūdyti
Vytautė MACIUKAITĖ Poilsis ar šventė?
Zita VASILIAUSKAITĖ Džiaugsmo anatomija
Klausimai ganytojams
Tik kunigėliai sekmadieniais dirba
Dešimt Dievo žodžių vaikams

Veidu į vaiką

Rūta LAZAUSKAITĖ Skaitome vaikams. Perkame vaikams
Paul LEMOINE Darželis
Tėčio dienoraščiai. Neišeik

Jaunimo iššūkis

Lina LENKUTĖ Kodėl skaistumas?

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Gintautas VAITOŠKA Ką Bažnyčia sako apie homoseksualumą?
Vargai dalijasi, džiaugsmai dauginasi

Atokvėpio valandai

Giovannino GUARESCHI Slaptasis Kristaus agentas (I)

Akiračiai

Fizikas Levas Landau

Sveikata

Dingęs apetitas

Gyvenimas kaip senas vynas

Vanda IBIANSKA Ne į temą

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 birželis 6

Artuma - artuma202406_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22