Eikime į jo Artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes! (Ps 95, 2)

Dievai, dvasios ir žmonės

„Naujajame amžiuje“

Antanas Paškus
a-paskus_dievai-dvasios-zmones.jpg

Redaktorė A. Pribušauskaitė
Techninė redaktorė B. Šlivinskienė

Kaunas: Leidykla „Caritas“, 1993. – 269 p.

Išparduota

Jau prieš dvidešimtmetį Mircea Eliade pastebėjo, kad „pagrindinis XX amžiaus reiškinys nebuvo ir nebus proletariato revoliucija, bet atradimas neeuropiečio žmogaus ir jo dvasinio pasaulio“. Anuomet ne vienas į šią ištarmę pažiūrėjo skeptiškai. Nūdien tas neeuropietis žmogus savo pasauliu bando pripildyti proletariato revoliucijos paliktą tuštumą Rytų Europoje. O Vakaruose to paties neeuropiečio žmogaus dvasia įsiliejo į „Naujojo amžiaus“ srovę. Tuo tarpu Rytuose, taigi ir Lietuvoje, jis bando įsitvirtinti kultų pavidalais. Bet jo dvasia, lyg kokiu bespalviu ir bekvapiu oru, pradeda kvėpuoti ir Rytų Europos religinio temperamento žmonės.

Nori nenori reikia su šiuo kviestu ar nekviestu svečiu susipažinti. Juk šis nepažįstamasis gali Vakarų krikščioniškosios kultūros pastatą (jei toks dar yra) praturtinti arba sugriauti; asmens gyvenimą sujaukti arba jį išskleisti. Visa tai priklausys nuo europiečio, ypač nuo krikščionio, žmogaus nuostatos. Viliamasi, kad šios knygos puslapiai pagelbės skaitytojui tą neeuropietinį svečią bent šiek tiek geriau pažinti.

< atgal į sąrašą

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2023 gruodis 12

Artuma - artuma202312_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970


redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22