Apie tai, kas svarbu gyvenantiems Dievo ir žmonių artumoje

2023 m. sausis 1
Veidu į vaiką

Labai skaudūs ir nešventi dalykai

2023-01-31 | Dr. Nijolė Liobikienė
artuma202301 rs 27

n-liobikiene2019.jpgDr. Nijolė Liobikienė

„Sodoma ir Gomora“, atsidūsta pagyvenusi pora, pamačiusi autobuso stotelėje aistringai besibučiuojančius ir besiglamonėjančius jaunuolius. Visuomenėje paplito ne tik Covid-19, bet ir nevaldomo seksualumo pandemija, prisidengianti laisve rinktis, neigianti atsakomybę. Seksualiniai skandalai palietė visas gyvenimo sritis nuo šeimų iki dvasininkų. Sveikintinas Bažnyčios vadovų žingsnis parengti elgesio Gaires, Lietuvoje įsigaliojusias rugsėjo mėnesį, kreipiant ypatingą dėmesį į vaikų, jaunuolių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugą.

Kyla natūralus klausimas – kodėl taip ilgai buvo nestabdomas, nepastebėtas šis baisus seksualinis išnaudojimas? Atsakymų gali būti daug, tačiau manau, kad to pagrindas yra stiprus gynybinis neigimo mechanizmas. Prisiminkime savo tautos istoriją, kai žmonės netikėjo, kad gali suimti, kankinti ir ištremti nekaltus. Todėl svarbu peržiūrėti savo nuostatas ir priimti tiesą, kad žmonių be nuodėmių būta tik dviejų – Mergelė Marija ir Jėzus Kristus, o visi kiti, nepaisant lyties, rasės, išsimokslinimo ir užimamų pareigų, gali nusidėti įvairiomis nuodėmėmis. Todėl neskelbkime šventaisiais dar gyvenančiųjų žemėje; geriau pasimelskime, kad mes – kiekvienas – pašauktas į šventumą jį pasiektume.

Gairės primena, kad seksualinis smurtas yra priekabiavimas, intymių vietų lietimas, vertimas žiūrėti pornografinius vaizdus, fotografavimas, filmavimas, nešvankybių pasakojimas, prievartinis seksas, išprievartavimas. Sutinku atvejų, kai šeimoje tėvas ar motina leidžia vaikui žiūrėti pornografinius filmus, teikdami, jog tokiu būdu jie skatina seksualinio identiteto pasirinkimą. Todėl noriu pasakyti, kad toks elgesys yra nusikalstamas ir traktuojamas kaip vaiko seksualinis išnaudojimas. Po šios trumpos įžangos pateiksiu kai ką svarbaus, ką reikia žinoti apie išnaudotojus ir aukas bei galimą prevenciją ir pagalbą.

Pirmiausia apie aukas

Aukomis gali tapti įvairaus amžiaus vaikai ir paaugliai. Išnaudotojas dažnai turi galios santykį su auka – tai paprastai vyresnis arba labai gerbiamas asmuo, kurio reikalavimams vaikas paklūsta. Seksualinė prievarta pridengiama meilės ir ypatingumo bei paslapties, kaltinimų ir grasinimų skraistėmis: „tu ypatingas(-a), aš tave myliu...; tai mudviejų paslaptis, nebandyk pasiskųsti, niekas nepatikės; tu pats(-i) kalta, tu mane sugundei“. Seksualinės prievartos aukos dažnai patiria ir antrinę traumą dėl pakartotinų apklausų, apžiūrų, šeimos netekimo, kaltinimų netinkamu elgesiu, neigimo ir pagalbos nebuvimo. Aukos kaltinimas ypač paplitęs visuomenėje labiausiai smurto, ne tik seksualinio, atvejais.

Nusikaltėliai

Seksualiai nusikalsti gali vyrai (dažniau) ir moterys (rečiau). Vaikai gali būti išnaudojami šeimose ir kitose vietose, kur vaikas lankosi. Išnaudotojai gali būti įvairaus amžiaus ir statuso, įvairias religijas išpažįstantys ir praktikuojantys asmenys, iš pažiūros labai padorūs piliečiai.

Nors šeima turėtų būti saugus uostas kiekvienam vaikui, ji gali tapti skausmingiausiu pragaru, jei joje prasideda smurtas, ypač seksualinis. Išnaudoja ne tik tėvai, seneliai ir artimi, pažįstami žmonės, bet ir broliai ar seserys. Šį smurtą sunku identifikuoti.

Išgirdus apie tokio pobūdžio nusikaltėlius, dažną apima pyktis ir noras šiuos žmones pašalinti iš gyvenimo. Atsargiai. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad tokie asmenys būna patys patyrę seksualinę prievartą vaikystėje ir laiku negavę tinkamos pagalbos. Be abejo, tai nesumažina nusikaltimo, tačiau verčia pagalvoti, kaip ne tik apsaugoti vaikus, bet ir teikti pagalbą tiems, kurie nusikalsta. Vien tik bausmė nepašalina nusikaltimo priežasčių.

Seksualinio smurto požymiai

Jie yra specifiniai ir nespecifiniai. Specifiniams labai patikimiems požymiams priskiriami vaiko užkrėtimas lytiniu būdu plintančia liga, nėštumas, lytiniam aktui būdingi lytinių organų sužalojimai. Nespecifiniaipožymiai gali būti ir nesusiję su seksualiniu smurtu, bet jiems esant reikia įtarti galimą išnaudojimą ir būtina kreiptis konsultacijos į specialistus. Seksualiniam smurtui būdingi fiziniai, psichologiniai, elgesio požymiai.

Fiziniai požymiai. Tai įvairūs lytinių organų sužalojimai, smurto žymės ant kūno, skausmas ir niežėjimas genitalijų srityje. Jei vaikas prievartaujamas oraliniu būdu– burnos skausmai, vėmimas, susijęs su tam tikru maistu (oraliniu būdu prievartaujama mergaitė vemdavo, pamačiusi dešrelę), išbėrimai, paraudimas apie lūpas.

Psichologiniai požymiai. Staiga atsiradusios įvairios įkyrios baimės, susijusios su tam tikra vieta ar laiku, miego sutrikimai, baimė miegoti, naktiniai košmarai, kuriems nėra jokios realios priežasties, nepasitikėjimas suaugusiaisiais, savidestrukcinis elgesys iki savęs žalojimo, sumišę jausmai baimė, pyktis ir meilė prievartautojui. Nepasitenkinimas savąja lytimi.

Elgesio požymiai. Staiga atsiradęs ir kitomis priežastimis nepaaiškinamas šlapimo,išmatųnelaikymas, vaikui nebūdingas seksualizuotas elgesys, žaidimo metu demonstruojami prievartavimo elementai, tikroviškas, išsamus pasakojimas apie lytinį aktą, savo kūno gėdijimasis, nenoras persirengti kitiems matant (sporto pamokoms, nakčiai); vengimas ir baimė pasilikti su tos pačios lyties kaip prievartautojas asmenimis, nuolatinis bėgimas iš namų, ankstyva lytinių santykių pradžia, paleistuvavimas, prostitucija. Jaunesniems vaikams būdingas viešas seksualinis elgesys (vieša masturbacija). Jie nuolat ryte vėluoja į pamokas ir įvairiai meluoja teisindamiesi.

Kaip apsaugoti vaikus

Šeima – saugus uostas vaikams. Toks uostas yra šeima, kurioje tėvai išmintingai myli savo vaikus, nustato jiems ribas ir taisykles pagal amžių, laiku pagiria ir nedelsdami reaguoja į vaiko elgesio, nuotaikų pakitimus. Visa tai reikalauja laiko, kurį tėvai turėtų praleisti su vaikais, nuoširdžiai su jais kalbėdami. Tam skirtas laikas skatina vaiko atvirumą ir pasitikėjimą tėvais, todėl galima laiku atpažinti ir reaguoti į pavojingas tendencijas.

Realus aplinkos vertinimas. Klaidingas įsitikinimas, kad blogų dalykų negali nutikti religinių bendruomenių renginiuose (stovyklose, žygiuose ir pan.), arba per didelis pasitikėjimas tam tikrais asmenimis gali tapti blogomis vaiko paslaptimis.

Tinkamas vaiko seksualinis auklėjimas. Tai ne seksualinis švietimas, bet vaiko, kaip berniuko ar mergaitės, priėmimas (norėjome berniuko, o gimė mergaitė, ir atvirkščiai; tai yra vaiko lyties nepriėmimas), auklėjimas pažinti save, gerbti savo ir kito lytiškumą, atrasti savo pašaukimą, išmokti save valdyti, elgtis santūriai, ugdytis valią.

Nevengti pokalbių apie autentišką seksualumą ir elgesį. Šiandien net moksleiviai tapatina meilę tik su seksu. Tai reiškia, kad šeimoje ir mokykloje nekalbama arba per mažai kalbama ir diskutuojama apie tai, kas yra tikroji draugystė ir meilė. Svarbu klausti vaikų, koks yra jų gyvenimo tikslas. Paaiškinti jiems, kad kiekvienas žmogus gali elgtis ne tik gerai, bet ir blogai, įskaitant ir labai autoritetingus bei gerbiamus asmenis gimines ar visuomenės narius.

Mokyti vaikus nuo mažumės pasakyti „ne“, išaiškinti apie tinkamus ir netinkamus lietimus. Šiuo metu kai kurie asmenys, ypač patyrę netiesioginių kaltinimų dėl tam tikros profesijos atstovų seksualinių nusikaltimų, bijo prisiliesti prie vaiko, net jei šis bando prisiglausti ar nori, kad paliestų jam petį ar ranką. Baimės akys didelės. Jei baime pridengiamas nenoras dirbti su vaikais, ypač sielovados srityje, tai reikėtų pagalvoti apie savo pašaukimą: ne tuo keliu nuėjau arba bijau pats savęs. Lietimas bus geras, jei tai vyks ne izoliuotai, jei paprašysite leidimo paliesti („ar galiu tave apkabinti“, „ar galiu paliesti tavo petį“, „noriu paspausti tau ranką“). Kunigams patarčiau atsargesnį elgesį su jaunomis mergaitėmis ir bernaičiais; pasikalbėjimai visada pasiteisina klausykloje ar bažnyčioje bei kitose viešosiose patalpose esant atviroms durims. Apie tai vyskupų gairėse išsamiai nurodoma.

Išmintinga kontrolė. Tai, kad daugybė vaikų žiūri pornografinius filmus, yra tėvų išminties ir priežiūros stokos rezultatas. Nebūkime per daug demokratiški ta prasme, kad vengiame pažiūrėti, ką vaikas veikia telefone ar kompiuteryje, kokius filmus žiūri ir su kuo susirašinėja. Socialiniai tinklai labai pavojingi, juose apstu piktavalių žmonių, nusitaikiusių į jaunus nepatyrusius vaikus. Tvirkinimas žodžiais, kvietimas į pasimatymus, šantažas, įkalbinėjimas apsinuoginti yra seksualinio išnaudojimo dalis. Kad technologijos naudingos sutinku, bet jei vertinamos tik teigiamu aspektu, tačiau nepamąstoma apie neigiamus aspektus, padaroma meškos paslauga vaikams. Duodami technologijas pasirūpinkite, kad vaikai būtų apsaugoti nuo neigiamos, žalingos informacijos, paaiškinkite, kad taip darote todėl, kad juos mylite, ir kodėl pornografiją žiūrėti yra žalinga. Jei tėvai patys žiūri pornografinius filmus ir leidžia tai daryti vaikams jie daro nusikaltimą. Tai yra seksualinis vaikų išnaudojimas.

Tikriausiai jau pakaks skausmingų temų. Apgailestauju, kad rašau ne apie rūpestingus tėvus, gražias šeimas, maldos praktikas, dorybes ir pan. Tačiau nereikia vengti nagrinėti skausmingų ir nepopuliarių temų. Tik žinodami tiesą tapsime laisvi ne tik išorėje, bet svarbiausia– laisvi viduje, ko nuoširdžiausiai linkiu Artumos skaitytojams 2023-iaisiais Viešpaties metais.


Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 birželis 6

Artuma - artuma202406_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22