Ieškantiems Dievo ir žmonių artumos

2023 birželis 6
Kronika

Kaino palikimas

Popiežiaus maldos intencija

2023-05-31 | Tėvas Antanas Saulaitis SJ
artuma202306_rs-05.jpg

a-saulaitis.jpgTėvas Antanas Saulaitis SJ

unsplash.com nuotrauka

Birželio intencija: „Melskimės, kad tarptautinė bendruomenė konkrečiais veiksmais stengtųsi panaikinti kankinimus ir užtikrintų pagalbą aukoms bei jų artimiesiems.“

Pietų Vokietijoje Antrojo pasaulinio karo paskutinį mėnesį 5–7 metų vaikai stovi gatvėje ir mato susišaudančius lėktuvus netoliese pagalbinio aerodromo. Stebi, kaip parašiutu leidžiasi lakūnas, o jį supa ir apšaudo kitas lėktuvas. Kasdienių bombardavimų patirdami, vieni kitiems sako: „Betgi negalima šaudyti į iššokusį iš lėktuvo.“ Kad ir keistai atrodytų, ir mirtiname pavojuje ar mirties akivaizdoje būna tam tikrų nuostatų, kurių priešai sutartinai laikytųsi. Nenuostabu, kai tiksliai ir sąmoningai į gyvenamuosius namus taikomos raketos piktina žmoniją ne mažiau, negu karo belaisvių žudymas. Karų, okupacijų, žudynių, vagysčių bei plėšikavimo, prekybos žmonėmis, taip pat ir garbingų, tradicinių valstybių kartkartinis elgesys liūdnai liudija Ievos bei Adomo obuolio ir Kaino palikimą, išlikusį žmonijoje net iki moderniausių, išdidžių ir apsišvietusių laikų.

Kaip jau daug metų dirba mirties bausmei panaikinti skirti sąjūdžiai, taip dabar meldžiamės, kad nyktų ir pranyktų visokie organizuoti kankinimai. Tereikia pažvelgti į netolimus laikus. Tremtis, kelionė į trėmimus, priverstinis badas, kaip Ukrainoje prieš 90 metų, vienutės, besaikis darbas ar žygiai, žmogaus sąmonę, atmintį ir savimonę ardančios cheminės medžiagos, visokios bausmės, grasinimai ir visa kita, apie ką skaitome istorijoje bet kuriame žemyne ir visais amžiais. Arba klausome, žiūrime žinias, skaitome laikraščius, kalbamės su senoliais ar ir šių dienų aukomis bei jų artimaisiais.

Valstybės įsteigė tarptautinius teismus, kaip ir savo šalyse, pavyzdžiui, nustatydamos liudijimų bevertiškumą, jei žmogus buvo kankintas, arba baudžia žmogiškumą pažeidusius nusikaltėlius. Kad ir palaipsniui, norima stengtis ir išlaikyti bei vis tobuliau įgyvendinti pagarbą žmogui, asmeniui, gyvybei, sveikatai. Stengiamasi išlaisvinti vergus ir tokią prievartą smerkti bei naikinti bet kurioje kultūroje. Smurtas šeimose, bendruomenėse gali būti ir ne toks ryškus, tačiau bet koks ir nedoras elgesys yra priešingas žmogaus prigimčiai ir besąlygiškai Dievo meilei, skirtai žmogui ir žmonėms.


Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 birželis 6

Artuma - artuma202406_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22