Apie tai, kas svarbu gyvenantiems Dievo ir žmonių artumoje

2023 liepa–rupjūtis 7/8
Kronika

Švęsti bendrystę (II)

2023-07-31 | Tėvas Antanas Saulaitis SJ
artuma202307-8_rs-05-2.jpg

a-saulaitis.jpgTėvas Antanas Saulaitis SJ

Irutės Jaruševičiūtės nuotrauka iš PJD Madride, 2011 m.

Rugpjūčio intencija: „Melskimės, kad Pasaulio jaunimo dienos Lisabonoje padėtų jaunuoliams pradėti savo kelią ir savo gyvenimu liudyti Evangeliją.“

Daug žmonių patiria sporto bendrystę – kai mėgstama komanda kovoja dėl pirmosios vietos arba olimpinės žaidynės, sutraukiančios poros šimtų valstybių sportininkus bendrauti ir varžytis. Kiti skuba susiburti į gyviausius ir neretai triukšmingiausius koncertus. Taip pat ir kuri nors demonstracija už gamtos apsaugą ar kitą vertingą tikslą pritraukia tiek jaunus, tiek vyresnius. Kaip ir apsilankymas Taizé, piligriminėje kelionėje ar kitoje panašioje bendrijoje pažadina, atbudina, įkvepia jaunimą. Mažesnė plotmė, savanorystė su kitataučiais ar kito sluoksnio jaunimu atveria platesnį ir mielesnį pasaulį. Savo tarpe bendravimas taip pat patrauklus, kaip Pasaulio lietuvių jaunimo kongresai (nuo 1966 m. jau įvykęs 17-as).

Šiais metais liepos 27 d. – rugpjūčio 6 d. viso pasaulio jaunimas, nuo 14 iki 35 metų amžiaus, renkasi Portugalijos sostinėje Lisabonoje ir jos prieigose. Pagrindinė šio renginio mintis arba šūkis – Skubi atmosfera, arba Reikia skubėti. Maždaug kas trejus metus vykstantis sąskrydis sukviečia milijonus žmonių iš visų šalių švęsti tikėjimo vienybės, išreikštas ir nujaučiamas viltis, ryžtus, siekius pagal jaunuoliams priimtinus muzikos, kalbų, aplinkos, bendravimo, tikėtų ir netikėtų iššūkių būdus. Neabejotina, kad panašiai bus ir 2025-aisiais – Šventaisiais metais Romoje ir jubiliejiniuose renginiuose kitur.

Lietuvos jaunimo dienos – mažesnės apimties, jaukios ir gyvos, arčiau namų. Tas pats tikslas ir siekis – suartinti, pažadinti, pastiprinti bręstantį tikėjimą ir bendruomeniškumą paties jaunimo džiaugsmui ir visuomenės, Bažnyčios labui. Kai kur užsidega liepsna ir skleidžiasi, kartais lieka žarijos, laukiančios vidinio ryžto imtis, išbandyti, rizikuoti, ištiesti ranką ir širdį plačiau negu saugioje savųjų aplinkoje. Gi negali žinoti, tarp kokių žmonių atsidursi dangun nuvykęs, nukeliavusi.

Uždavinys tas pats – gyvenime liudyti Evangeliją, t. y. paversti Jėzaus pavyzdį ir mokymą tikrove, gyvai ir laisvai išreiškiant savo gyvenimo kokybę pagal Mato evangelijos (5, 1–12) palaiminimus.


Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 birželis 6

Artuma - artuma202406_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22