Eikime į jo Artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes! (Ps 95, 2)

2023 m. sausis 1
Kronika

Ne žodžiai, o pavyzdys

2023-01-01 | Tėvas Antanas Saulaitis SJ
artuma202301 rs 05

a-saulaitis.jpgTėvas Antanas Saulaitis SJ

Sausio intencija : „Meldžiamės, kad ugdytojai būtų patikimi liudytojai, mokantys ne konkurencijos, o brolybės ir pirmiausia padėti jauniausiems ir pažeidžiamiausiems.“

Misijos mokyklos kieme sportuoja indėniukai. Pertraukai pasibaigus 3:3. Kitą dieną abi komandos žaidžia iš širdies, 5:5. Netoliese suaugusieji ravi bendruomenės daržą, pasiskirstę lysves. Priartėjus pietų pertraukai, visos lysvės lygiai po tiek pat metrų nuravėtos, darbininkai kaip išrikiuoti. Kitoje šalyje vyksta parolimpinės žaidynės. Žmonių, turinčių negalią, lenktynėse vieno koja užkibo už kito bėgiko, abu parpuolė. Priekyje bėgantys sustoja pagelbėti, visi susiima už rankų, kartu kaip draugiška grandinė perbėga finišo juostą. Čiabuvių stovykloje popietinio užkandžio proga dalijami spalvingoje pakuotėje suvynioti saldainiai. Kiekvienas su džiaugsmu priima saldumyną ar pasiima. Be jokių žodžių, visi savaime laukia patvirtinimo, kad kiekvienas gavo ir visiems užteko – galima pagaliau išvynioti ir suvalgyti.

Pagarba kiekvienam, susiklausymas, bendruomeninė aplinka, šeimyninė dvasia. Galėtų varžytis, trokšti nugalėti, pasirodyti, daugiau siekti, pralenkti, o liudija, kas svarbiausia, – broliška seseriška dvasia jautri jaunesniam, labiau pažeidžiamam, kitokiam.

Kitus gerbti ir bendrauti, bendradarbiauti išmokstame iš pavyzdžių namie, visuomenėje, mokykloje, draugijose, sambūriuose, kuriuose auklėtojai, mokytojai nujaučia, kiek ir kaip savo jaunimą, kartais ir senimą, palaikyti tiesiame kelyje ir apsaugoti nuo kraštutinumų. Kaip tik šį mėnesį popiežius Pranciškus kreipia dėmesį į mokytojus, auklėtojus, švietėjus, kad ne tiek žodžiais, kiek pavyzdžiu būtų Dievo dovanoto žmogiškumo liudininkai.

Pagarbi aplinka mokinių pažangą ne mažiau užtikrina negu valandos pratybų ir namų darbų. Auklėtojai padeda sukurti draugišką, brolišką ryšį tarp skirtingų jaunų žmonių, labai pajėgių, lėtesnių, judrių, baimingų ir visų kitų. Dingsta patyčios ar kreivi žvilgsniai, kai atsakingas asmuo sumaniai išgelbsti keblią padėtį žodžiu, elgesiu, šviesiu sprendimu. Šioje klasėje jauku, saugu, linksma, gerai dirbama visų bendram labui.

Šimtmečius mokyklose, klasėse mokytojos dirbo su kelių lygių mokiniais. Kai kaimas ar pati mokykla nedidelė, tenka dirbti su skirtingo amžiaus ir išsivystymo vaikais. Auklėtoja moka užduoti uždavinius vyresniems, padirbėti su jaunesniais, prašyti pažangesniųjų pagalbos silpnesniajam, visai kaip šeimoje broliukas padeda sesutei ar sesutė moko brolį. Tas pats vyksta jaunimo renginiuose, choruose, stovyklose, sporto komandose, kurių tikslas – ugdyti bendruomeniškai nusiteikusius suaugusius piliečius, to paties Viešpaties Dievo vaikus.


Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22