Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

2018 m. gegužė 5
Kronika

Lietuvos jaunimas pakeliui į Sinodą

2018-05-25 | Agnė GRIGAITYTĖ
artuma201805-rs-p11.jpg
Linos Mecevičienės nuotrauka

a-grigaityte.jpg

Agnė GRIGAITYTĖ

„Jaunimas yra mano širdyje, todėl svarbu išgirsti, ko jaunimas tikisi iš Bažnyčios ir kaip Bažnyčia gali tai atliepti“, – tokiais žodžiais popiežius Pranciškus kreipėsi į jaunimą, kviesdamas rengtis pasaulio vyskupų susitikimui – Sinodo asamblėjai tema „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo įžvelgimas“.

Vienas iš būdų, kuris leido jaunimui atsiliepti į popiežiaus kvietimą ir tapti Sinodo patariamuoju balsu, buvo galimybė atsakyti į Vatikane parengtos anketos, sudarytos iš keturių skirtingų teminių blokų, klausimus: „Kas aš esu“, „Aš ir kiti“, „Religija, tikėjimas ir Bažnyčia“, „Mano dalyvavimas internete“. Lietuvos jaunimo pastoracijos centras klausimyną išvertė į lietuvių kalbą ir išplatino Lietuvoje per kunigus, tikybos mokytojus, katechetus, jaunimo darbuotojus.

Rugsėjo–spalio mėnesiais ši internetinė jaunų 14–29 metų žmonių apklausa sulaukė apie tūkstančio atsakymų į pateiktus klausimus. Daugiausia atsakiusiųjų (42 proc.) – 17–18 metų jaunuoliai. Dauguma jų yra dalyvavę bent viename katalikiškame renginyje (62 proc.), tikėjimą svarbiu arba labai svarbiu laiko 63 proc., kartą per savaitę religinėse apeigose dalyvauja 39 proc., o 49 proc. reguliariai arba kartkartėmis dalyvauja neatlygintinoje veikloje. Taigi ši apklausa mums padeda pažinti, kaip jauni žmonės yra įsitraukę į parapinę veiklą bei kiek jie yra aktyvūs Bažnyčios nariai, tačiau ja remiantis negalima daryti apibendrintų išvadų apie visą Lietuvos jaunimą.

Jaunuoliai, paprašyti įvardyti, kokia Bažnyčios veikla jiems svarbi, išskyrė tris punktus: jaunimo organizacijų ir parapijos veiklas jaunimui bei liturgijos šventimą. Savo ruožtu jaunimas trokšta autentiškų liudytojų, kurie dega tikėjimu ir savo pavyzdžiu kviečia jaunus žmones sekti Kristumi (plg. priešsinodinis jaunimo susitikimas Romoje „Jaunimas, tikėjimas, pašaukimo įžvelgimas“, 2018 03 24). Sykiu keliamas nemenkas uždavinys parapijų bendruomenėms sudaryti sąlygas jaunuoliams įsitraukti į veiklas, rengti reguliarius susitikimus ir turėti vietą rinktis, kad jaunimas, ypač ką tik priėmęs Sutvirtinimo sakramentą, liktų Bažnyčioje.

Anketoje buvo užduotas klausimas ir apie tai, ką jaunimas norėtų pagerinti Bažnyčioje. Jaunuoliai įvardijo penkis dalykus, kurių pokytį norėtų matyti: 1) kreipti daugiau dėmesio į socialines problemas; 2) skirti daugiau dėmesio taikai pasaulyje; 3) vystyti dialogą su kitomis religijomis; 4) pasirinkti šiandienai tinkamą ir suprantamą kalbą; 5) didinti atitikimą tarp to, kaip Bažnyčia gyvena ir ką skelbia.

Rengiantis popiežiaus vizitui Lietuvoje galime tikėtis, kad jauni žmonės susipažins ir atpažins, kad būtent Pranciškus savo pavyzdžiu, elgesiu, rašytiniais dokumentais įneša svarių pokyčių visais išvardytais aspektais.

„Kas tave motyvuotų daugiau dalyvauti Bažnyčios veikloje?“ – šis dar vienas įdomus tyrimo klausimas atskleidė jaunimo nuomonę, teikiančią plačias galimybes jaunimo sielovadininkams. Dauguma atsakiusiųjų jaunuolių (39 proc.) kaip motyvą įvardijo „galimybę padėti kitiems“; 22 proc. teigė, kad tai „gebėjimus tobulinanti veikla“; 12 proc. pasirinko įkvepiančią lyderystę ir 11 proc. – atsakomybės gavimą. Jaunimas galėtų padėti rūpintis parapijos senoliais, savanoriauti socialinėse įstaigose, prižiūrėti parapijos šeimų vaikus, patarnauti liturgijoje. Parapijos siūlomose veiklose reikalinga, kad atsirastų jaunimo talentus ugdantys užsiėmimai, sportas, teatras, gitaros pamokos ar kita jo gebėjimus tobulinanti veikla.

Anketa dar kartą įrodė, kad socialiniai tinklai yra tapę tam tikra gyvenimo vieta. 34 proc. jaunuolių atsakė, kad jie socialiniams tinklams skiria daugiau kaip tris valandas, o 43 proc. – vieną–tris valandas. Dar iškalbingesnė statistika apie jaunuolių aktyvumą interneto erdvėje. 41 proc. iš jų beveik nuolat naudojasi internetu, o 49,6 proc. ten lankosi kelis kartus per dieną. Akivaizdu, kad Bažnyčia negali likti nuošalyje ir turi skirti daugiau dėmesio naujajai evangelizacijai interneto erdvėje.

Šis tyrimas parodė tiek viltingas tendencijas parapijose, tiek jaunuolių keliamus iššūkius Bažnyčiai. Pasirengimo Sinodui kelionė yra puiki proga Bažnyčiai iš tiesų susitikti ir išgirsti jauną žmogų ten, kur jis yra. Jaunimas svajoja apie Bažnyčią, kuri mokėtų suteikti erdvės jo pasauliui ir kalbai, branginti ir vertinti kūrybiškumą bei talentus (plg. parengiamasis dokumentas „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo įžvelgimas“).


Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 birželis 6

Artuma - artuma202406_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22