Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

2015 m. lapkritis 11
Didelės ir mažos kryžkelės

Jo Kraujo galia ir mano tikėjimas

2018-03-24 | In memoriam. Bangai KULIKAUSKAITEI atminti
artuma201511_rs-p12.jpg
Gintaro Česonio nuotrauka

Visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės,
o nuteisinami dovanai jo malone
dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo.
Dievas jį paskyrė permaldavimo auka,
jo kraujo galia, veikiančia per tikėjimą

(Rom 3, 23–25).

Kodėl pirmieji krikščionys taip garbino šventųjų kankinių kraują? Kodėl ir šiandien nuoširdžiausiai pagerbiami šventųjų kūnai ir puošniuose relikvijoriuose ant altorių išaukštinamos jų kūnų dalelės?

Tai buvo kūnai ir kraujas, maitinti Dievo žodžiu ir Eucharistija – realaus Dievo buvimo pasaulyje šaltiniais. Kūnai ir kraujas, per meilę, ištikimybę tikėjimui ir pasitikėjimą tapę viena su Kristumi, tapę Kristumi! Tai Kristaus kraujas nudažė Libijos paplūdimį, kai islamistai nužudė 21 jauną Egipto koptų krikščionį. Tai Kristaus kraujas liejosi Maluloje, mažame Sirijos krikščionių miestelyje, kai penki vyrai atsisakė priimti islamą ir buvo nušauti. Tai Kristaus kraujas persekiojamas Artimuosiuose Rytuose.

...jo kraujo galia, veikiančia per tikėjimą.

Šiandien, kai pusė Sirijos krikščionių, jau išvyti iš namų, kenčia skurdą, nepriteklius, nužmoginančias sąlygas ir beprasmybę perpildytose pabėgėlių stovyklose, kai dėl pavojaus gyvybei ketvirtadalis krikščionių paliko savo šalį, kuri buvo krikščionybės lopšys, kurioje tikėjimą skleidė apaštalas Paulius ir Dykumų tėvai, o Kristaus sekėjai išliko tik todėl, kad meldėsi už savo persekiotojus ir laimino juos keikiančius, kyla klausimas: kodėl? Kokia šios kančios prasmė?..

Toks pat klausimas, tik prieš 70 metų, kilo ir japonui katalikui gydytojui Takaši Nagai, kuris išgyveno 1945-ųjų Nagasakio tragediją. Nagasakis buvo pirmasis ir tvirčiausias krikščionybės centras Japonijoje nuo XVI a., išsaugojęs tikėjimą net 300 žiauraus persekiojimo metų. Čia nukankinta daugiausia krikščionių, netgi vaikų, čia gyveno „slapti krikščionys“. Kodėl būtent Nagasakis patyrė atominės bombos sprogimą, akimirksniu nusinešusį apie 70 tūkst. gyvybių? Juk pirminis JAV bombonešio taikinys buvo kitas miestas – Kokura, bet dėl virš jo tvyrojusių tirštų debesų pilotas buvo priverstas numesti bombą virš Nagasakio. Iš Takaši Nagai žmonos liko tik saujelė pelenų ir ištirpusio rožinio gabalėliai, o jis pats prirakintas prie lovos po penkerių metų mirė nuo spindulinės ligos, būdamas 43-ejų. Kiekvienas Takaši vietoje klaustų: Ar šis krikščionių skausmas turi kokią nors prasmę? Gal Dievas juos apleido?

Bet Takaši ištvėrė tragedijos siaubą ir su gilia įžvalga mąstė apie atperkamąją kančią, esančią krikščioniško gyvenimo širdimi. Mąstė, kad ne atsitiktinumas, o Dievo Apvaizda pasirinko Nagasakį, kaip pats rašė: „Argi nėra giluminio ryšio tarp Nagasakio sunaikinimo ir karo pabaigos? Argi ne Nagasakis buvo ta išrinktoji auka, avinėlis be dėmės, paaukotas kaip deginamoji atnaša, atperkantis visų tautų nuodėmes Antrajame pasauliniame kare? Ar ne Nagasakio holokaustas ‘pripildė taurę’, ir tai privertė imperatorių užbaigti karą? Negausi Nagasakio krikščionių kaimenė liko ištikima tikėjimui per tris persekiojimo šimtmečius. Šio karo metu ji nepaliaujamai meldė taikos. Ir štai ji tapo tuo tyru avinėliu, kuris turėjo būti paaukotas... kad daugelis milijonų gyvybių būtų išgelbėtos.“ Takaši su draugais iš katedros griuvėsių atkasė jos varpą, pastatė ant trikojo, ir jau pirmųjų Kalėdų vakarą jo gausmas pripildė Nagasakio priemiesčius: „Net atominė bomba negali nutildyti Dievo varpų!“

Taip ir Sirijos Maluloje, kur Šv. Teklės vienuolynas du kartus buvo patekęs į Al Nusros islamistų rankas, vietoj nuplėštų koplyčios kryžių kabo paskubomis sukalti laikinieji, čia vis dar meldžiasi ir šlovina Dievą kunigai ir vienuolės.

...jo kraujo galia, veikiančia per tikėjimą.

Rugsėjį popiežius Pranciškus susitiko su penkiais tūkstančiais vienuolių iš viso pasaulio. Susitikimą pradėjo pagerbdamas šių dienų kankinius Irake ir Sirijoje. Giliai sujaudintas jis pasakojo, kad neseniai gavo dovanų mažą kryželį, kurį savo mirties akimirką laikė vienas Irako kunigas, kankinys, – kai atsisakė atsižadėti Kristaus, jam buvo perrėžta gerklė. „Aš nešioju tą kryželį čia...“, – tyliai ištarė popiežius, glausdamas delną prie krūtinės.

Libijoje nužudytųjų koptų darbininkų šeimos sulaukė Egipto krikščionių bendruomenės pagalbos – joms statomi nauji namai. Visi, aplankantys gedinčias šeimas, yra patys paguosti jų tikėjimo. Jie dalijasi, jog netrukus jų skausmas virto džiaugsmu. Jie džiaugiasi savo artimųjų pasirinkimu neišsižadėti Kristaus ir meldžiasi, kad jų vaikai atleistų ISIS žmogžudžiams. Jie prašo vienintelio: melskitės, „kad mūsų tikėjimas išliktų stiprus“! Nuostabu žinoti, kad tie, kurių tikėjimo kilnumas apstulbino pasaulį, Dievo nuolankiai prašo tikėjimo malonės!

...jo kraujo galia, veikiančia per tikėjimą.

Vienas Sirijos vyskupas, paklaustas, kuo Vakarų krikščionys galėtų padėti Artimųjų Rytų broliams ir sesėms, atsakė: „Tik labiau gyvenkite savo tikėjimu.“ Gyvenkite ir rasite džiaugsmą, kad ir kas nutiktų, leisite Jėzui veikti savo kasdienybėje, šeimoje, pasaulyje... Džiaugsitės ištraukę iš karo pragaro, iš mirties nagų bent vieną žmogų.

Taip, ISIS ideologija yra grėsmė visam pasauliui. Ji remiasi Mahometo pranašyste: „Netikėlių orda, nešanti 80 vėliavų, susirems su musulmonų armija prie Sirijos miesto Dabiko apokaliptiniame mūšyje, kuriame musulmonų pajėgos bus smarkiai išretintos, tačiau nugalės, atverdamos kelią pasaulio pabaigai.“ Kai ISIS užėmė strategiškai nereikšmingą Sirijos miestelį Dabiką, jaunų musulmonų kovotojų, prisijungiančių prie ISIS iš viso pasaulio, srautas padidėjo 70 procentų! Kraupūs belaisvių krikščionių egzekucijos vaizdo įrašai yra atvira provokacija, islamistai juos vadina „krauju rašyta žinute kryžiaus tautai“.

...jo kraujo galia, veikiančia per tikėjimą.

Vadinasi, Jėzaus Kraujo galia, nešanti malonę ir išlaisvinimą visiems, yra susijusi su mano tikėjimu – kuo stipresnis mano tikėjimas, tuo didesnė Jo kraujo galia pasaulyje. Todėl tikiu, kad Jo kraujas gali permaldauti ne tik mano, bet ir kitų nuodėmes, gali „daryti taiką“, gali „pirkti Dievui sielas“.

Jėzus kančios išvakarėse išpranašavo viską, kas vyks su persekiojamais krikščionimis: „Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“ (Jn 16, 33). Gal todėl vietoj kryžiaus žygio popiežius Pranciškus skelbia Gailestingumo metus?!

Banga KULIKAUSKAITĖ


Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22