Eikime į jo Artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes! (Ps 95, 2)

2024 birželis 6
Kronika

Ištiesti ranką

Popiežiaus maldos intencija

2024-05-31 | Tėvas Antanas Saulaitis SJ
artuma202406_rs-05.jpg

a-saulaitis_3954.jpgTėvas Antanas Saulaitis SJ

Caritas-Spes Ukraina nuotrauka

Birželio intencija: Melskime, kad nuo karo ar bado bėgantys migrantai, priversti keliauti, nepaisydami pavojų ir smurto, būtų priglausti ir rastų naujų gyvenimo galimybių juos priimančiose šalyse.

Tikriausiai ši intencija daugumai mūsų labai patirta, kai prieš pustrečių metų priėmėme ukrainiečių į savo namus, į savo tarpą, ir visą tą laiką kitais būdais besirūpindami palaikyti jų drąsą, ryžtą, sveikatą, dvasią. Dalis dar gyvų Lietuvos gyventojų patys patyrė tremtį, emigraciją ir kitus pavojus, turėdami gelbėti savo bei artimųjų sveikatą ir gyvybę.

Visuotinė Bažnyčia, kaip ir kitos krikščioniškos šakos bei konfesijos, turi fondų, sąjūdžių, tarnysčių pabėgėlių ir tremtinių reikalams. Pačios didžiausios apimties tokia tarnyba yra Catholic Relief Services (CRS), kurią išlaiko milijonai tikinčiųjų bei atjaučiančiųjų. Šis tinklas prižiūri ir talkina vietinėms pastangoms būriais, net didelėmis kone tautelėmis keliaujančiųjų, užklydusiųjų, vargstančiųjų šeimoms.

Visi iš patirties žinome, kad dėmesys vaikams, ligoniams, nėščioms ir mažylius auginančioms mamoms, sužeistiesiems apima ir mediciną, ir švietimą, ir būstą, klimatui tinkamą aprangą, sveiką maistą, saugią aplinką, ryšius su kitais bent artimoje aplinkoje, palaikymo dvasią tarp vietinių. Atrodytų, svarbiausia, jog žmogui, žmonėms reikia pagalbos. Pagilina ryšius ir aplinkybės, tų žmonių tautybė, rasė, tikėjimas, praeitis. Visur mus lydi dėsnis, kad visi žmonės ir kiekvienas žmogus yra Dievo iš visuotinės meilės sukurtas ir palaikomas asmuo.

Kartais tokia pagalba suartina žmones visam gyvenimui, praturtina ir ryšius, ir iš viso patirtį žmonijos įvairovėje. Skubi ir veikli pagalba, ilgalaikė talka ir priežiūra, tam tikros pirmenybės, kai labai daug žmonių nuspalvina visą veiklą. Labai daug reiškia šalutinės sąlygos, kiek yra vilčių grįžti namo, visiškai įsigyvendinti kitoje šalyje. Kartais būtina stoti už teisingumą ir teisę tų pabėgėlių bei tremtinių šalyse. Reikia ir sugebėjimo sutarti su kaimyninėmis tautomis ar šalimis, kai žmonės keliauja iš vietos į vietą.

Jei suabejojame, tinka prisiminti kaimo močiutę, turinčią tik vieną likusią bulvę, ir tai jau sušalusią ir susaldėjusią, kurią atiduoda keliuku prieš sodybą praeinančiam alkanam priešo kareivėliui.

Dievo maloningumo kiekvienam, kurie neužsitarnavę esame supami ir vedami besąlygiškos Viešpaties meilės.


Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 birželis 6

Artuma - artuma202406_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22