Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

2021 m. gruodis 12
Kronika

Dievo atminimo saugotojai

2021-12-01 | Tėvas Antanas Saulaitis SJ
artuma202112 rs05
Vido Venslovaičio asociatyvi nuotrauka

a-saulaitis.jpgTėvas Antanas Saulaitis SJ

Gruodžio intencija : „Melskimės už katechetus, pašauktus skelbti Dievo žodį, kad liudytų jį drąsiai ir kūrybingai, su Šventosios Dvasios jėga.“

Tikėjimą perduodančiųjų buvo ir yra įvairių.

Sovietmetį per kaimą eina moteris kaip niekur nieko. Be jokių ženklų ar garsų iš trobų, sodybų išeina vaikai ir seka paskui ją. Miškelyje jie randa savo vietą – ratu sudėtus rąstus, stačią kryžių ar prie medžio prikabintą kryželį. Slapta vienuolė pamoko vaikus giesmelių, kartu meldžiasi, atpasakoja Šventąjį Raštą, parodo paveikslėlių. Po to visi ramiai išsiskirsto ir grįžta namo. Tais priespaudos laikais pagrindinė vaikams tikėjimą perduodanti katechetė dažnai būdavo močiutė.

Visai kitaip išsivysčiusioje šalyje, kur trečiadienio vakarą tikybos pamokoms parapijos patalpose susirinkdavo šimtai vaikų bei jaunimo, dešimtys tikybos mokančiųjų, o atskirame pastate suaugusiesiems skirti tikėjimo ugdymo būreliai ir kursai. Privažiuoja tiek automobilių, kad net Kelių policija prižiūri judėjimą aikštelėse. Arba kaimuose, kur kas mėnesį šeštadienį po vieną ar du susirenka parapijos salytėje į visos dienos programą mokytis naujų giesmių, dalyvauti pokalbiuose religinio ugdymo ar dvasine tema, aptaria kaimų bendruomenėlių reikalus, klausimus, pedagoginius iššūkius. Atšventę Eucharistiją, pėsčiomis ar kaip kitaip keliauja namo, tebesvarstydami savo patirtį ir gebėjimą kaime rengti sekmadienines pamaldas.

Popiežius Pranciškus, Šv. Petro aikštėje aukodamas Mišias, kuriose buvo iš viso pasaulio suvažiavę katechetai, mokė: „Katechetas saugo ir puoselėja Dievo atminimą, saugo savyje ir moka pažadinti jį kituose žmonėse“ (2013 m. rugsėjo 29 d.). Katechetė gali būti Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė, Sibiro tremtyje slapčia su jaunais žmonėmis kalbėjusi apie Dievo meilę Kristuje, ar indėnų genties lakotų vadas Juodasis Elnias, anksti rytą pagal paprotį išėjęs iš kalnagūbrio ištiesta ranka sveikinti aušros, genties senelių ir Viešpaties Dievo, kuris jam ir jiems mielas kaip senelis ir močiutė.

Šiais laikais turime pakankamai medžiagos vaikų bei jaunimo, taip pat ir suaugusiųjų tikėjimui ugdyti. Pagrindinė katechezė – parengti jaunimą Eucharistijai (Pirmajai Komunijai) ir Sutvirtinimui. Mokytojos ar mokytojai turi vyskupo siuntimą, o visi kiti, kurie vaikus auklėja nuo kūdikystės, turi Krikšto įgaliojimą ir siuntimą dalytis tikėjimu namuose ir už jų, net darbe, kultūros pasaulyje, žiniasklaidoje, visuomenėje, tarnystėmis ir visais kitais būdais.

Kaip popiežius sako, pagrindinė įkvėpėja yra Šventoji Dvasia, palaikanti Bažnyčios vienybę ir atverianti širdis Gerajai Naujienai išgirsti ir ja širdingai bei sumaniai dalytis visų bendram labui.


Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22