Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

Didelės ir mažos kryžkelės

Beveidžiai sekso pirkėjai

2014-11-03 | Milita ŽIČKUTĖ
artuma201411 rs p15 16

Milita ŽIČKUTĖMilita ŽIČKUTĖ

Jei Dievas ragina mus negeisti svetimo vyro ar moters, kodėl tada klesti prostitucija? O kas ir ko prostitucijoje geidžia? Tikrai žinau, kad atsiras tokių, kurie tvirtins, jog tai TOS moterys viską užkuria, jos geidžia, jos yra šeimų ardytojos. Tada drąsiai atsakysiu, kad tai stereotipinis ir siauras požiūris. Gi prostitucijos egzistavimo priežastis paprasta – pasiūlą sukuria paklausa, todėl kalbėsiu apie ją. Atėjo laikas drąsiai pažvelgti į tuos, kuriuos ilgai buvo bandoma palikti nuošalyje – į vyrus, perkančius seksą.

Nesuklyskite manydami, kad prostitucijoje tik moterys siūlo, o vyrai tik perka. Tai sakau sąmoningai, suvokdama, kad gali būti kitaip, tačiau remiuosi populiariausiu modeliu. Ir jokiu būdu nesiekiu pabrėžti tik lyties klausimo; manau, reikia kalbėti ne prieš vyrus ar už moteris, bet apie kovą su išnaudojimu prostitucijoje.

Kalbu apie tai remdamasi savo trejų metų patirtimi – esu socialinė darbuotoja, teikiau pagalbą moterims, nukentėjusioms nuo prostitucijos, mačiau jų skausmą, kančią ir sekinančią kasdienybę, kurioje praeities šešėliai neleidžia rasti ramybės. 

Kas perka seksą?

Taigi, kokie tai vyrai? Kodėl jie beveidžiai ir saugiai slypi prostitucijos šešėlyje, tyliai nešdami pinigus prostitucijos industrijai? Ar jie kitokie, nei visi? Tokius klausimus kėliau, kas dieną susidurdama su prostitucijos pasekmėmis – sugriautais moterų, kurios tuo vertėsi, gyvenimais, tiksliau – kas dieną matydama tik griuvėsius, nuolaužas, pasmerkimą ir vienišumą.

Ir pradėjau ieškoti atsakymų. Atlikau tyrimą tema „Prostitucijos šešėlyje: sekso pirkimo naratyvai hegemoninio vyriškumo kontekste“. Asmeniškai bendravau su šiais vyrais. Iš viso jų kalbinau per 130, tačiau kalbėti sutiko tik apie 30.

Rasti atsakymą, kokie tai vyrai, buvo iššūkis, nes sekso pirkėjo portretas sunkiai apibrėžiamas. Tai eiliniai, statistiniai vyrai, įvairaus amžiaus (ir nepilnamečiai, ir solidaus amžiaus), įvairios šeiminės padėties (vedę, nevedę, išsiskyrę, turintys ir neturintys partnerių, turintys ir neturintys vaikų), išsilavinimo ir profesijos, atstovaujantys skirtingiems visuomenės sluoksniams. Vienintelė bendra savybė – šie vyrai turi bent šiek tiek pinigų ir už juos gali pirkti. Prostitucijos paklausa įvairiopa, tad klaidinga manyti, kad tai būdinga tik vienai asmenų kategorijai. Be to, tyrimo metu paaiškėjo, kad visuomenės suvokimas, jog seksą perka tie vyrai, kurie kitaip jo negali gauti arba turi trūkumų, yra tik mitas. Tai žinant vis aštriau suvokiama, kad ši nematoma prostitucijos pusė labai svarbi. Ji kaip vijoklis yra apraizgiusi mūsų visuomenę, ir reikia pripažinti, kad jokiu būdu neišeina jos suklasifikuoti. Tai yra arti mūsų, gal net tarp mūsų.

Prostitucijos pasekmių atpažinimas

Bandydama suprasti šių vyrų elgseną, atradau, kad perkantieji seksą iš esmės vengia prostitucijos apibrėžimo. Sekso pirkimo faktą jie vadina skirtingais vardais: verslo pasiūlymu, padėka dovanomis, bendravimu su „išplėtimu“, paramos suteikimu. Akivaizdu, kad skambus žodis – prostitucija – juos pačius gąsdina; jie nenori pripažinti tikrovės ir gyvena iliuzija, kad pinigų mokėjimas už seksą – tai tarsi nekalta pramoga.

Šitaip suvokiantys ir seksą perkantys vyrai mano, kad taip elgtis normalu, ir dėl to blogai nesijaučia. Tačiau pasakojimai atskleidžia, kad šie vyrai nesieja pirkti skatinančių priežasčių su būsena ir savijauta, patiriama vėliau, kai pasireiškia neigiamos emocijos ir jaučiama kančia, kurių aiškiai negali įvardyti. Tai parodo, kad patys nesuvokia, kokias pasekmes sukelia naudojimasis sekso paslaugomis. Čia man kyla šuniuko, kuris sukasi ratu įsikandęs uodegą, vaizdinys – gyvūnėliui skauda, bet jis nesuvokia, kad reikia paleisti. Taip ir čia dėl nepatenkintų poreikių, pasirinkę netinkamą kompensacinį mechanizmą, vyrai grimzta dar giliau.

Įdomiausia, jog jie patys, kalbėdami apie vyriškumą, moters globą, apie stiprybes, apie pasikeitusį vyriškumo vaidmenį kasdienybėje, kurioje moterys tampa lygiavertėmis partnerėmis, tarytum tuo džiaugiasi, bet sykiu geidžia būti dominuojantys. Šis geismas atveda į prostitucijos spąstus, ten, kur vyrai gali pasijusti valdantys. Čia slypi didžiulis pavojus, nes sekso pirkėjai, iš dalies smerkiantys prostituciją, tarsi atsiduria ant bedugnės krašto – supurvinę vidinį pasaulį, bet patenkinę vyriško dominavimo poreikį.

Kokia išeitis?

Iki šiol kovoje su prostitucija vyrauja baudimo sistema. Lietuvoje baudžiama ir moteris, kuri verčiasi prostitucija, ir ja besinaudojantis vyras. Ši baudimo sistema šiek tiek gąsdina vyrus, tačiau jų nesulaiko. Jie tiesiog išmoksta būti atsargesni, sumanesni ir žino, kad reikia kuo greičiau sumokėti gautą baudą – juk nenori turėti problemų.

Tačiau tokiems asmenims šiuo metu neteikiama jokia pagalba; jiems nepasiūloma kitų išeičių, kartu smerkiama ir bauginama. Esu įsitikinusi, kad šių vyrų smerkimas neduos jokio teigiamo rezultato, visuomenėje tik daugės dar piktesnių, labiau užguitų ir nelaimingesnių žmonių.

Džiugu, kad matome kitų šalių patirtį. Tarkim, Švedijos pavyzdys sako, kad vis dėlto kovoje su prostitucija veiksmingiausia yra bausti sekso pirkėjus, bet sykiu pasiūlyti jiems pagalbą, kad būtų sprendžiamos jų problemos ir alternatyviais būdais atliepiami jų poreikiai. Akivaizdu tik viena – kad turime daryti žingsnius į kitokį suvokimą ir kitokią valstybės politiką prostitucijos atžvilgiu, nes prostitucijoje nėra laimingų žmonių, yra tik jų gyvenimo nuolaužos.

Reikia suprasti, kad tai daug sudėtingesnis dalykas, nei tik nueiti ir nusipirkti moterį it parduotuvėje duonos. Tai tragiškas visų laikų reiškinys, kuris, akivaizdu, griauna šio maskarado dalyvių gyvenimą. Lengva pasmerkti vieną ar kitą pusę (dabar taip ir daroma), bet surasti deramą sprendimą, kaip įveikti šią tragišką dilemą, per visus žmonijos gyvavimo amžius taip ir nepavyksta. Galime pasidžiaugti nors tuo, kad šiame pokyčių laikotarpyje jau gebame daryti mažus, bet tvirtus žingsnelius kalbėdami apie prostitucijos paklausą, apie vyrus, kurie perka seksą, apie tuos, kurie iki šiol buvo nematomi, bet nuolatos jaučiami.

Šiuo kalbėjimu nesiekiame tik apkaltinti vyrų, perkančių seksą; tai siekimas suprasti esminę prostitucijos egzistavimo priežastį ir kartu ieškoti galimų sprendimo būdų. Tad bandykim iš naujo pažvelgti į raginimą negeisti to, kas tau nepriklauso, nes prostitucijos patirtis byloja, kad tai atneša tik skausmą ir kančią.


Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2023 gruodis 12

Artuma - artuma202312_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22