Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

 • artuma202307-8_rs-17-1.jpg
  Sesuo Asta Venskauskaitė MVS

  „Didingesnė moters misija“

  2023-07-12

  Įsibėgėjus vasarai, kai Marijampolė klega maldininkų iš Lietuvos ir užsienio kraštų balsais, kai prie palaimintojo Jurgio Matulaičio sarkofago be perstojo kyla į Dangų jo užtarimo prašančiųjų maldos, o bazilikos skliautuose aidi padėkos Dievui ir šlovinimo giesmės, norisi stabtelėti prie šio Lietuvos Bažnyčios šulo gyvenimo istorijos, asmenybės ir rašytinio palikimo. Šįsyk pamėginkime įžvelgti, ką palaimintasis arkivyskupas pasakytų Sinodinės kelionės metu aštriai nuskambėjusiu klausimu: apie moterų vaidmenį Bažnyčioje.

 • artuma202307-8_rs-05-1.jpg
  Tevas Antanas Saulaitis SJ

  Švęsti bendrystę

  2023-06-30

  Matome, kiek pakrikštytųjų ramiai gyvena tik Kalėdų ir Velykų šventimu, neturi galimybių krikščioniškai įsitraukti po stipresnių akimirkų kaip Pirmoji Komunija, Sutvirtinimas, sužadėtinių kurseliai ir Santuokos šventė, močiutės ar senelio laidotuvės. Todėl kviečiama melstis ir stengtis plėsti gyvą, sąmoningą ir pilnutinį dalyvavimą Eucharistijos šventime – kartu giedoti, melstis, judėti, džiaugtis, liūdėti, linksmai ir rimtai bendrauti, gyvenimu švęsti Dievo vaikų bendrystę Kristuje.

 • artuma202306_rs-14-1.jpg

  Pasauliečių veikimo Bažnyčioje iššūkiai

  2023-06-28

  „Kartais yra jausmas, ir tai girdžiu iš žmonių, kad Bažnyčiai reikėtų „šabo metų“, truputį pailsėti... Ar nėra taip, kad pasauliečiai, savo laiku bandydami ieškoti veikimo galimybių, galbūt nerasdami parapijoje – organiškoje Bažnyčios ląstelėje – pristeigėme visokių iniciatyvų, centrų ir institucijų? Jie tikrai turi savo funkcijas ir daro naudingą darbą... O kas būtų, jei per pastoracinius metus parapijoje nieko nevyktų?..“

 • artuma202306_rs-21.jpg
  Kunigas Kęstutis Dvareckas

  Kas apsaugos ar išgelbės mūsų vaikus?

  2023-06-22

  Nūdien šeimas žaloja ne tik žinomos tėvų (vyrų ar moterų) priklausomybės. Šiandien priklausomi tampa ir vaikai. Šią gegužės vykusiame tėčio ir sūnaus savaitgalyje pasišnekėta atvirai, nors dar neretai šeimose tai linkstama slėpti. Pasišnekėta vyriškai ir... apie meilę. Juk kas dar galėtų mus išgelbėti?! Kaip Tėvo dienos dovana dalijamės su Artumos skaitytojais kunigo Kęstučio Dvarecko išmintingais žodžiais.

 • artuma202306_rs-20-1.jpg

  Tėčio ir sūnaus savaitgalis

  2023-06-19

  Trys dešimtys vyrų-tėvų ir antra tiek vaikų-sūnų leidžia savaitgalį drauge – tai ant ežero kranto, tai miške, tai vienuolyne... Keletą kartų per metus į tokius savaitgalius pakviečia ir juos organizuoja Dalius Mackela , labiau žinomas kaip policininkas, pagarsėjęs ir TV projektuose, o dabar – Lietuvos policijos mokyklos dėstytojas. Tačiau mažai kam žinoma, kad jis – trijų vaikų tėtis, besirūpinantis ne tik jais, bet ir kitų tėvų ir sūnų santykiais. Tad Artuma paklausė Daliaus: kodėl?

 • artuma202306_rs-18.jpg
  Anne Marie Pelletier

  Dievas – tėvas ar motina?

  2023-06-16

  Ar Dievas vyriškos, ar moteriškos giminės? Dievas Tėvas, žinoma, o ar motina? Šie ankstesnėms Biblijos skaitytojų kartoms net nekeltini klausimai šiandien įprasti. Ar tai atgarsiai istorijos, kuri XX a. tapo ypač jautri lyčių klausimui, kaip žmogiškojo būvio mazgui? Taip, be abejonės, ir laimei.

 • artuma202306_rs-35-1.jpg

  Teofiliaus laiškai

  2023-06-13

  Birželio 14 d. Bažnyčios liturginiame kalendoriuje Lietuvoje išskirtinė vieta skirta palaimintajam Teofiliui Matulioniui. O neseniai pasirodė ir nauja knyga Teofilius Matulionis. Laiškai. Kokį ganytoją galime per juos pažinti? Kas šiandien juose įkvepia ir padrąsina? Pokalbis su knygos sudarytoju, publicistu Vaidotu Žuku.

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 balandis 4

Artuma - artuma202404_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22