Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

 • artuma202111 rs 18
  Dr. Nijolė Liobikienė

  Rengiantis keliauti

  2021-11-24

  Sinodinė kelionė, kaip ir kiekviena kelionė, turi tikslą. Kaip pažymi popiežius Pranciškus, šioje kelionėje svarbu atpažinti, priimti ir paklusti Šventosios Dvasios vadovavimui, dalyvauti Bažnyčios misijoje per bendrystę su šalia esančiais. Kas gali šiai kelionei trukdyti? Skaitytojus kviečiame susipažinti su vidinėmis ir išorinėmis kliūtimis, kaip jas nugalėti arba jų išvengti, kad kelionė būtų sklandi ir sėkminga.

 • art 2009 iv
  Parengė I. V. ir A. Š.

  Kaip vaikai pavirsta angelais

  2021-11-23

  Šį tekstą paakino parengti daugybė paslaptingų istorijų, kurias saugo nei daug, nei mažai mūsų pažįstamų šeimų. Apie tokius įvykius paprastai niekas nepasakoja. Jie tik kartais iškyla, tarsi angelo plunksna nukrinta ant širdies, ir tada lūpos praveria paslaptį – negimusio vaikelio istoriją.

 • artuma202111 rs 15 1
  Pokalbis su nuncijumi Petaru Antunu Rajičiumi

  Bendrystė, dalyvavimas ir misija

  2021-11-19

  Prasidedant Sinodui kalbamės su apaštaliniu nuncijum Baltijos šalims Petaru Antunu Rajičiumi, jau trečius metus tarnaujančiu Lietuvoje. Paprašėme pasidalinti savo mintimis apie mūsų šalies katalikams rūpimus klausimus ir esame jam dėkingi už Artumos skaitytojams skirtą dėmesį.

 • artuma202111 rs 09
  Kunigas Artūras Kazlauskas

  In memoriam vyskupui Juozui Žemaičiui MIC

  2021-11-15

  2021 m. spalio 5 d., sulaukęs 95 metų, Marijampolės Švč. Marijos globos namuose iškeliavo pas Viešpatį Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC. Tegul jam atminti skirtame tekste skamba jo paties zanavykiškai pasakyti žodžiai iš įvairių interviu.

 • artuma202111 rs 26

  Mylėti, kiek pajėgiame

  2021-11-12

  Šiuos metus keliavome kartu su raidos sutrikimų turinčių vaikų tėvais bei specialistais. Pasidalijimai, išgyventos patirtys – dovana vieni kitiems ir tiems, kuriems šis pasaulis visiškai nežinomas ir nesuprantamas. Juk skaudiname ne iš piktos valios, o iš paprasčiausio neišmanymo. „Iš tiesų vienintelis nenormalus dalykas kito žmogaus akivaizdoje yra manyti, kad viskas čia aišku“, – sako VšĮ „Augu kartu“ vadovė ir specialioji pedagogė Paulina Kuraitienė. Skaitytojus kviečiame dar šiek tiek paėjėti, šį kartą drauge su mama Vėtre ir jos sūneliu Aisčiu.

   

 • artuma202111 rs 05
  Tėvas Antanas Saulaitis SJ

  Džiaugsmas suspaudimuose?

  2021-11-01

  Lapkričio intencija: „Melskimės, kad nuo depresijos ar perdegimo kenčiantys žmonės rastų šviesos ir pagalbos, kuri sugrąžintų jiems norą gyventi.“

   

 • artuma202110 rs20 1
  Kalbino Jurgita Pocevičienė

  Dievo dovana

  2021-10-29

  Neretai tikintys tėvai, ugdytojai savęs klausia: kaip vaikams perteikti tikėjimą, kaip tinkamai liudyti ir skelbti? Juk visi norime savo vaikams perduoti tai, ką turim vertingiausio, – tikėjimą – brangų lobį, kurio nei kandys, nei rūdys neėda. Tačiau, regis, ne visada mums tai pavyksta... Tad į klausimą, kodėl taip yra, atsakymo Artumoje ieškome kartu su tėvais bei sielovadininkais: tikybos mokytoja ir septynių vaikų mama Simona Bačiuliene, prof. dr. Eugenijumi Danilevičiumi (Katalikų teologijos fakultete VDU dėstančiu net ir tokią discipliną, kaip „Krikščioniškasis auklėjimas šeimoje“), Katechetikos centro vadovu doc.dr. Artūru Lukaševičiumi (abu –tėvai, atitinkamai penkių ir trijų vaikų) ir Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriumi Aldonu Gudaičiu SJ (beje, globojusiu du savo brolio vaikus našlaičius). Pokalbį veda keturių vaikų mama Jurgita Pocevičienė.

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 balandis 4

Artuma - artuma202404_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22