Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

 • artuma202202 rs 15
  Kunigas Algirdas Akelaitis

  Dievo žinau

  2022-02-28

  Dar 2015-aisiais popiežius Pranciškus kalbėdamas apie Sinodo kelią pasakė: „Sinodinė Bažnyčia – tai besiklausanti Bažnyčia. Ji suvokia, kad svarbu ne tik girdėti, bet ir klausyti. Sinodiškumas – tai abipusis klausymasis. Čia kiekvienas kažko mokosi.“

 • artuma202202 rs 21
  Inesa Vaitkūnaitė kalbina vienuolius

  Jei reikia ir popiežius sako, tai aš pasakysiu atvirai...

  2022-02-27

  Dar tik prasidedant Sinodo pasirengimo procesui, Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos sekretorius arkivyskupas José Rodríguezas Carballo OFM parašė laišką viso pasaulio pašvęstiesiems, primindamas, kad Sinodas yra bendras kelias, ir ypač pakvietė pašvęstuosius jame dalyvauti, nes „šioje kelionėje gali ne tik būti naudingas kitiems, bet ir pats gali ko nors išmokti“. Kaip įsitraukė Lietuvos vienuolijos į Sinodinį kelią?

 • artuma202202 rs 18 1
  Tėvas Kazimieras Milaševičius OSB

  Bendrystėje pažinti Dievą

  2022-02-23

  Kur kitur atrastume broliškumo irbendrystės mokyklą, jei ne žvelgdami į apaštalus, pirmuosius krikščionis arba į ilgametę vienuolinę tradiciją, kuri gali įkvėpti ir taip pat tapti raugu kiekvienam kuriančiam santykius šeimoje, broliškoje bendrystėje ir tarpusavio meilėje.

 • artuma202202 rs 14
  Antanas Gailius

  Apie mus, kurie esame Bažnyčia

  2022-02-22

  Po pulkelio, nubaubusio Sausio 13-osios minėjimo kalbėtojus, ir po to kilusio šurmulio su rūpesčiu ir liūdesiu laukiau, kokia bus mūsų, krikščionių, reakcija. Buvo ta reakcija, buvo, nesakau, kad nebuvo. Bet buvo tokia vangi, tokia atsargi, kad ir vėl esi priverstas kalbėti apie dalykus, apie kuriuos jau, regisi, kalbėta ir prikalbėta. Be to, dar ir mane patį beveik tuo pačiu metu pasiekė slaptaisiais katalikų kanalais vaikščiojanti žinia, kad būtent mano kalbėjimas taip piktina kai kuriuos mūsų Bažnyčios žmones, kad jiems tenka kreiptis į vyskupus, klausiant, ar Artuma, skelbianti tokius kaip mano tekstus, dar gali vadintis katalikiška ir būti platinama bažnyčiose.

 • 273714160 5063877830318658 6417331866837278718 n
  Aušra Čebatoriūtė

  Apie slaptą „Kronikos“ leidybą - vaikams suprantama kalba

  2022-02-21

  „Įsivaizduokite, Kybartų klebonijoje kardinolas išima garažo duryse vidinėje pusėje lentelę ir rodo – štai čia paslėpdavome Kronikos medžiagą“, – pasakoja ses. Danguolė Gervytė. Iš pirmų lūpų išgirsti liudijimai bei kruopščiai rinkta informacija nugulė į šių metų vasario mėnesį išleistą knygelę vaikams pavadinimu „Kronika arba slaptosios knygos istorija“. Tai – pirmasis mažiesiems skirtas leidinys, kuris patrauklių iliustracijų bei įtraukiai pateiktos informacijos bei užduočių dėka padės mažiesiems susipažinti su Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos reikšme. O taip pat padės geriau pažinti ir slaptą jos leidybą, platinimą bei jos rengėjus.

 • artuma202202 rs 17
  Monika Žydeliūnaitė

  Bažnyčioje viskas būtų gerai, jei…

  2022-02-15

  Neįtikėtina, šiuo metu feisbukas yra ne tik didžiausias socialinis tinklas, bet ir trečias pagal lankomumą interneto tinklalapis visame pasaulyje. O mėlynasis mygtukas patinka („Like“), simbolizuojantis į viršų nukreiptą nykštį ir atsiradęs tik 2009 metais, paspaustas jau daugiau nei trilijoną kartų. Kodėl Romos Katalikų Bažnyčiai, didžiausiai krikščioniškai Bažnyčiai pasaulyje, jauni žmonės vangiai spaudžia patinka?

 • artuma202202 rs 12
  Kalbino Aušra Malinauskienė

  Aš buvau tik įrankis Dievo rankose

  2022-02-02

  Vasario 2-ąją Bažnyčioje minima Pašvęstojo gyvenimo diena , dedikuota tiems, kurie paskyrė savo gyvenimą Dievui. Viena tokių šviesiausių asmenybių, du trečdalius savo gyvenimo aktyviai dalyvavusi artimo meilės misijoje Bažnyčioje, prieš 33 metus Nepriklausomybę beatkuriančioje Lietuvoje padėjusi žengti pirmuosius žingsnius Caritui, viena iš socialinės rūpybos iniciatorių Bažnyčioje bei dalyvavusi įkuriant VDU socialinės rūpybos katedrą, žurnalo Caritas (t. y. mūsų Artumos pirmtako!) įkūrėja yra sesuo Albina Marija Jurgė Pajarskaitė MVS.

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 balandis 4

Artuma - artuma202404_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22