Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

Gruodžio „Artuma“: laiškas skaitytojams

2023-12-01 | Darius Chmieliauskas
darius 0719

Mieli Artumos bičiuliai,

popiežius Pranciškus, pakviesdamas į Sinodinę kelionę, sykiu priminė, kad taip daro norėdamas įgyvendinti, ką pradėjo Vatikano II Susirinkimas. Todėl jis paprašė katalikų prisiminti Susirinkimo nutarimus, apmąstyti ir jais gyventi. Gi šį gruodį sukanka lygiai 60 metų, kai buvo paskelbtas Dekretas dėl visuomenės komunikavimo priemonių Inter mirifica“, tapęs pamatiniu Bažnyčios dokumentu visiems, kam rūpi žiniasklaida ir komunikacija. Štai kelios citatos iš jo:

Tarp nuostabiausių technikos išradimų, kuriuos, ypač mūsų laikais, Dievo padedamas žmogaus genijus padarė kūrinijoje, Motina Bažnyčia itin rūpestingai priima ir stebi pirmiausia tuos, kurie labiau susiję su žmogaus dvasia ir kurie atvėrė naujus kelius nepaprastai lengvai perduoti bet kokias žinias, mintis bei nuostatas. Iš tų išradimų ypač išsiskiria tokios priemonės, kurios dėl pačios savo prigimties gali pasiekti ir paveikti ne tik atskirus žmones, bet visą žmonių visuomenę <...> (1).

Katalikų Bažnyčia, Viešpaties Kristaus įsteigta nešti visiems žmonėms išgelbėjimą ir kartu įpareigota skelbti Evangeliją, laiko savo pareiga skelbti išganymo žinią ir visuomenės komunikavimo priemonėmis <...> (3).

Įšventintieji ganytojai neatidėliodami tevykdo savo pareigas šioje srityje, kuri glaudžiai susijusi su jų uždaviniu skelbti tikėjimą. Taip pat pasauliečiai, įsitraukę į šių priemonių veiklą, tesistengia liudyti Kristų, pirmiausia gerai ir apaštališka dvasia atlikdami savo pareigas, o paskui ir tiesiogiai padėdami Bažnyčios pastoracinei veiklai savo techniniais, ekonominiais, kultūriniais ir meniniais sugebėjimais. <...> (13).

Pirmiausia tebūnie puoselėjama padori spauda <...> Tikintiesiems tebūnie nurodomas reikalas katalikiškąją spaudą skaityti ir platinti*, kad apie visus įvykius būtų galima susidaryti krikščionišką nuomonę <...> (14).

Todėl gruodžio Artumoje nutarėme peržvelgti, kaip sekasi įgyvendinti tai, į ką mus kviečia Motina Bažnyčia. Tada paprašėme savo mielos redakcinės kolegijos pasidalyti mintimis ne tik su mumis, bet ir su visais Artumos skaitytojais: kaip jie mato nūdienos situaciją, kokia turėtų būti katalikiškos žiniasklaidos misija ir laikysena dabartinių Visuotinės ir vietinės Bažnyčios įvykių akivaizdoje? Kokį Artumos vaidmenį ir uždavinį matytų, ko iš jos tikėtųsi?.. Šįkart skelbiame pusės Artumos redkolegijos narių mintis, kitame numeryje pratęsime; bet sykiu kviečiame ir jus, mieli mūsų skaitytojai, apie tai pamąstyti ir atsiųsti redakcijai savo minčių.

Be to, šiame numeryje – iš pirmų lūpų – kaip Šventoji Dvasia prakalbino Sinodo dalyvius. Kaip pradžiuginti širdį ir paguosti mintis tų, kurie paribiuose – „už stovyklos ribų“, kuriems Bažnyčia nėra namai? Ir kaip likti dabartiniuose Bažnyčios namuose su visomis jų silpnybėmis?.. Na, ir žinoma, artėjančios šventės tokiais nešventiškais laikais... Todėl Artumos viršelyje – pasaulinio garso gatvės menininko Banksy kūrinys „Betliejaus randas“ – ant Vakarų Kranto sienos, Betliejuje, kur šįmet Kalėdos turbūt bus beveik be krikščionių...

Kad ir kaip beviltiškai skambėtų palinkėjimas taikių Kalėdų – nepaliaukime linkėti, viltis ir tikėti. Juk Kristus gimė visiems! Ramybė Jo mylimiems žmonėms! Apkabinu,

Darius Chmieliauskas

*P. S. Argi tuomet dar reikėtų priminti, kad, pvz., Artumos prenumerata – tai ir puiki kalėdinė dovana, ir Bažnyčios mokymo įgyvendinimas.

< atgal į sąrašą

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 birželis 6

Artuma - artuma202406_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22