Eikime į jo Artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes! (Ps 95, 2)

„Artuma“ sveikina su Prisikėlimu!

2015-04-02 |
2015velykos

Jėzus jai sako:

„Marija!“

Ji atsigręžėir sušuko hebrajiškai:

„Rabuni!“

(Tai reiškia: „Mokytojau.“)

Jėzus jai tarė:

„Nelaikyk manęs! Aš dar neįžengiau pas Tėvą. Verčiau eik pas mano brolius ir pasakyk jiems: ‘Aš žengiu pas savo Tėvą ir jūsų Tėvą, pas savo Dievą ir jūsų Dievą.’“

Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi Viešpatį ir ką jis jai sakęs. (Jn 20, 16–18)

 

Mieli bičiuliai,

 

štai šiuo Magdalietės ir Prisikėlusiojo susitikimu „Artuma“ sveikina Jus su didžiausiuoju ir svarbiausiuoju šių metų ir visos istorijos nutikimu – Velykomis – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimu! To įvykio tokia didybė, kad tiesiog kvapą užima... ir tegali žmogus suklykt iš nuostabos, kaip Marija, iš pradžių palaikiusi Jėzų sodininku, o paskui – pastėrusi iš laimės... Tad ir Jums linkėti norisi ne mažiau – kad išgyventumėte šį susitikimą, kad leistumėtės pašaukiami vardu, kad atsilieptumėte Jus įsimylėjusiajam!

 

„Artuma“ redakcija

< atgal į sąrašą

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22