Apie tai, kas svarbu gyvenantiems Dievo ir žmonių artumoje

 • artuma202106 vir atlaidai

  Dėmesio! Birželio Artumos trečiame viršelyje – klaida Marijampolės atlaidų skelbime. Atsiprašome!

  2021-06-04

  Dėkojame visiems, suskubusiems mus informuoti apie klaidingą Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidų Marijampolėje tvarkaraštį, kuri spausdiname trečiame žurnalo viršelyje. 

  Labai atsiprašome ir kitame Artumoje numeryje klaidą būtinai ištaisysime! Stengiamės nenusiminti. Nesiduokime suklaidinami, o blogį nugalėkime gerumu! 

 • artuma202105 rs03
  Darius Chmieliauskas

  Birželio „Artuma“: laiškas skaitytojams

  2021-06-01

  Mieli bičiuliai,

  dairausi aplink ir įtariu, kad ne man vienam vaidenasi, jog šie metai – it kokie paskutinieji laikai – kupini intensyvėjančių suspaudimų, susipriešinimų, vaidų, kone karų, regis, vos ne visų su visais ir, baisiausia, net tarp savų, artimiausių – brolių sesių, tėvų ganytojų, Kristų mylinčių katalikų...

 • es dienorastis reklama
  Sudarė Algirdas Jurevičius

  Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dienoraštis „Kai žemė dangų bučiavo“

  2021-05-27

  Artėjant Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičūtės palaikų perlaidojimui gegužės 29 d., pristatome jos pačios rašytą dienoraštį.

 • artuma202105 rs03
  Darius Chmieliauskas

  Gegužės „Artuma“: laiškas skaitytojams

  2021-05-01

  Mieli Artumos bičiuliai,

  regis, esam taip įpratę, kad gegužė – tai Marijos ir mūsų Motinų mėnuo, išties, gal net ir pats gražiausias savo žydėjimu! Tačiau neužmirškim, kad ir Jėzaus, ir mūsų Gimdytojos visada troško, jog užaugtume, būtume brandūs ir laisvi, o tada – su meile ir tiesoje gražintume šį nuostabų, bet vis dar netobulą pasaulį. Todėl šią gegužę į pirmą planą nutarėm iškelti tai, be ko negali gyventi žmogus – brandus ir laisvas.

 • artuma202104 rs02
  parengė sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS

  Prisikėlusio Kristaus laimė

  2021-04-10

  Velykų laikotarpiu (Balandžio 13 d.) minėsime 150-ąsias palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo metines. Ta proga dalinamės palaimintojo mintimis apie Velykas iš Jo rankraščio „De Christi resurrectione“

 • artuma 202104 vedamasis
  ses. Marija OSB

  Balandžio „Artuma“: laiškas skaitytojams

  2021-04-09

  O, mano džiaugsme, Kristus Prisikėlė!

  Pasinaudodama šia ypatinga ir nuostabiausia Velykų iškilme, sveikinuosi su Jumis, mieli skaitytojai, bičiuliai, Prisikėlimo šviesoje! Mat Redaktorius jau keletą mėnesių kvietė parašyti Jums, prisistatyti, sako, esą tokia Artumos tradicija; tad paklūstu – esu sesuo benediktinė ir pas mus tradicijos gerbiamos. Nors redakcijoj mane dar kartais pavadina Terese (pagal mano pirmtakę čia), bet išties mano vardas yra Marija.

 • velyku sveikinimas2021 2 1

  Sveikiname su Šventomis Velykomis!

  2021-04-04

  O, mano džiaugsme, Kristus prisikėlė!

  Mieli Bičiuliai, sveikiname Jus su šventuoju Prisikėlimu!

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 balandis 4

Artuma - artuma202404_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22